เช็คเลย! ‘เยียวยาเกษตรกร’ เปิด 'ตรวจสอบผลการโอนเงิน’ แล้ว

เช็คเลย! ‘เยียวยาเกษตรกร’ เปิด 'ตรวจสอบผลการโอนเงิน’ แล้ว

เช็คเลย! "เยียวยาเกษตรกร" เปิด "ตรวจสอบผลการโอนเงิน" แล้ว พร้อมโอนวันละ 1 ล้านราย

จากกรณีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com เพื่อรับแจ้งข้อมูลบัญชีเงินฝากของเกษตรกรที่ไม่มีบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. แจ้งโอนเงินเยียวยาเกษตรกรเข้าบัญชีธนาคารอื่น ในโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือมาตรการ “เยียวยาเกษตรกร” เดือนละ 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2563

กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร ไม่เกิน 10 ล้านราย ซึ่งไม่ซ้ำซ้อนกับการได้รับความช่วยเหลือภายใต้โครงการ "เราไม่ทิ้งกัน" และหลักเกณฑ์อื่นๆ ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด รวมวงเงินของโครงการฯ ไม่เกิน 150,000 ล้านบาทนั้น

ล่าสุดวันนี้ (15 พ.ค.) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) เปิดให้เกษตรกรที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาเกษตรกร เปิด ตรวจสอบผลการโอนเงิน ได้แล้ว ตั้งแต่เวลา 8.30 น. โดยมีกำหนดโอนเงินให้เกษตรกรที่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์กลุ่มแรกวันละ 1 ล้านราย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง 

ทั้งนี้มีรายงานข่าวจากธ.ก.ส.ว่า เกษตรกรกลุ่มแรกที่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์รับเงินเยียวยาล่าสุดมีจำนวน 6.77 ล้านคน จากข้อมูลเกษตรกรที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่งให้กระทรวงการคลังตรวจสอบความซ้ำซ้อนทั้งหมด 8.3 ล้านคน ปรากฏว่า มีจำนวน 1.5 ล้านคนที่ตรวจสอบแล้วไม่ผ่านเกณฑ์รับเงินเยียวยา เนื่องจากเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์รับเงินเยียวยา 5,000 บาท “เราไม่ทิ้งกัน” ไปแล้ว หรือบางคนเป็นข้าราชการบำนาญ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ก็ไม่ได้รับสิทธิ์รับเงินเยียวยาเกษตรกร 15,000 บาท

โดย ธ.ก.ส.จะเปิดโอนเงินให้เกษตรกรกลุ่มแรกวันละ 1 ล้านราย เริ่มวันนี้ (15 พ.ค.) เป็นวันแรก โดยเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์รับเงินเยียวยาไม่ต้องเดินทางไปรับเงินที่สาขาธนาคาร เพราะธ.ก.ส.จะโอนเงินเข้าบัญชีโดยตรง ซึ่งสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com จากนั้นให้คลิกที่ปุ่มสีเหลือง “ตรวจสอบผลการโอนเงิน” ได้ตั้งแต่วันนี้ (15 พ.ค.) เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป

158946891533

นอกจากจะตรวจสอบผลการโอนเงินผ่านทางหน้าเว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.comแล้ว ยังสามารถตรวจสอบเช็คผลการโอนเงินได้จากช่องทางอื่นๆเพิ่มเติม ดังนี้ 1.ตู้ปรับสมุดหน้าธนาคาร ธ.ก.ส. 2.สามารถใช้บัตร ATM ของ ธ.ก.ส. และของธนาคารอื่นๆ ถอนเงินจากตู้ ATM ได้ทุกธนาคาร 3.ตรวจสอบจาก Application A-Mobile 

อย่างไรก็ตามสำหรับเกษตรกรที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือเยียวยาจากสาเหตุต่างๆ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้วางแผนเตรียมจัดตั้ง “ศูนย์รับเรื่องอุทธรณ์ เพื่อเป็นช่องทางให้คำปรึกษาและให้การช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร โดยรายละเอียดแนวทางการรับอุทธรณ์ รวมทั้งมาตรการรองรับต่างๆ จะประกาศให้เกษตรกรรับทราบอีกครั้ง