10 ข้อต้องรู้ ลงทะเบียน ‘เกษตรกร’ รับ ‘เงินเยียวยา’ 15,000 บาท

10 ข้อต้องรู้ ลงทะเบียน ‘เกษตรกร’ รับ ‘เงินเยียวยา’ 15,000 บาท

ธ.ก.ส. เปิดให้ “เกษตรกร” ที่ไม่มีบัญชี ธ.ก.ส. ลงทะเบียนรับ "เงินเยียวยา" 15,000 บาทผ่าน www.เยียวยาเกษตรกร.com วันนี้ 20.00 น. เป็นต้นไป มีอะไรกันบ้างที่เราต้องรู้ก่อนลงทะเบียน

มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบทั้งจากโควิด-19 และภัยแล้ง โดย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ... เตรียมให้ความช่วยเหลือเงินเยียวยา มี 10 เรื่องที่ต้องรู้สำหรับเกษตรกร ก่อนลงทะเบียนใน www.เยียวยาเกษตรกร.com ดังต่อไปนี้

1.มาตรการเงินเยียวยาเกษตรกร 5,000 บาท จะเป็นการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรจากฐานข้อมูลของกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ราว 10 ล้านราย

2.การจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรนั้น ... จะคัดกรองจากข้อมูลผู้ลงทะเบียนเกษตรกรที่ผ่านการตรวจสอบจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

3.หลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรนั้น จะต้องเป็นไปตามคำนิยามเกษตรกร คือ บุคคลธรรมดาที่ประกอบการเกษตร และนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบการเกษตร และได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้กับหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนตามระเบียบฯ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง :

158885093148

4.ส่วนนิยามของครัวเรือน คือ บุคคลเดียว หรือหลายคนที่อาศัยอยู่ในบ้านหรือสถานที่เดียวกัน และจัดหาหรือใช้สิ่งอุปโภคบริโภคอันจำเป็นแก่การครองชีพร่วมกัน ซึ่งกำหนดให้ 1 ทะเบียนบ้าน เป็น 1 ครัวเรือน

5.มาตรการเงินเยียวยาเกษตรกร 5,000 บาท จะถูกแบ่งจ่ายเป็น รวม 3 เดือน ตั้งแต่ พฤษภาคม - กรกฎาคม ในวงเงินงบประมาณจำนวน 150,000 ล้านบาท

158881941247

6.เงินเยียวยาเกษตรกรจะดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง 2 ช่องทาง เกษตรกรมีบัญชีเงินฝากกับ ...  สามารถใช้บัญชีเงินฝากที่มีอยู่ได้ โดยไม่ต้องเปิดบัญชีใหม่ รอรับการโอนเงินตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป เกษตรกรที่ไม่มีบัญชีเงินฝากกับ ... สามารถลงทะเบียนบัญชีเงินฝากที่มีอยู่กับธนาคารใดก็ได้ ผ่านเว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

7.ข้อสำคัญสำหรับการได้เงินเยียวยาเกษตรกรในครั้งนี้ก็คือเกษตรกรที่รับเงินเยียวยาเกษตรกร 15,000 บาทนั้น จะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับการรับเงิยจากมาตรการเราไม่ทิ้งกัน

8.การเปิดอำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรในการรับเงินเยียวยาทั้ง 2 ช่องทางนั้น ก็เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกัน โควิด-19

9.เกษตรกรไม่จำเป็นต้องไปทำธุรกรรมที่สาขาของธนาคาร และไม่จำเป็นต้องมีบัญชีเงินฝากของธนาคาร ...

158883761979

10.เกษตรกรยังสามารถนำบัตร ATM ของ ... ไปกดรับเงินจากตู้ ATM ได้ทุกธนาคาร และสามารถใช้โทรศัพท์มือถือที่มีแอพลิเคชั่น ...A-Mobile ถอนเงินที่ตู้ ATM ของ ... โดยไม่ต้องใช้บัตร ATM ก็สามารถทำได้

สำหรับ เกษตรกรที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทะเบียนผ่าน www.เยียวยาเกษตรกร.com หรือคำถามอื่นๆ สามารถติดต่อธนาคาร ได้ในวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 15.30 . หรือ คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม