เปิด 4 วิธีเช็คโอนเงิน 'เยียวยาเกษตรกร' รับเงินง่ายๆ

เปิด 4 วิธีเช็คโอนเงิน 'เยียวยาเกษตรกร' รับเงินง่ายๆ

อัพเดทเช้านี้ 15 พ.ค. เปิด 4 วิธีเช็คผลการโอนเงิน 'เยียวยาเกษตรกร' รับเงินง่ายๆ

วันนี้ 15 พ.ค. ถือเป็นวันแรกของการโอนเงินจาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com เพื่อรับแจ้งข้อมูลบัญชีเงินฝากของเกษตรกรที่ไม่มีบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. แจ้งโอนเงินเยียวยาเกษตรกรเข้าบัญชีธนาคารอื่น ในโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือมาตรการ “เยียวยาเกษตรกร” เดือนละ 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2563

สำหรับวิธีเช็คผลการโอนเงิน "เยียวยาเกษตรกร" รับเงินง่ายๆ เช้านี้ ดังนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ตรวจสอบสิทธิ์ www.เยียวยาเกษตรกร.com กลุ่มไหน ได้เงินไหม ได้เมื่อไหร่ อย่างละเอียด!

1.ตู้ปรับสมุดหน้า ธ.ก.ส. ทั่วประเทศ

2.จาก ATM ได้ทุกธนาคาร

3.ตรวจสอบผ่าน www.เยียวยาเกษตรกร.com 

4. แอปพลิเคชัน Farmbook 

สำหรับเกษตรกรกลุ่มแรกที่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์รับเงินเยียวยาล่าสุด มีจำนวน 6.77 ล้านคน จากข้อมูลเกษตรกรที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่งให้กระทรวงการคลังตรวจสอบความซ้ำซ้อนทั้งหมด 8.3 ล้านคน 

กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร ไม่เกิน 10 ล้านราย ซึ่งไม่ซ้ำซ้อนกับการได้รับความช่วยเหลือภายใต้โครงการ "เราไม่ทิ้งกัน" และหลักเกณฑ์อื่นๆ ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด รวมวงเงินของโครงการฯ ไม่เกิน 150,000 ล้านบาทนั้น