'ม.33 เรารักกัน' สรุปขั้นตอนลงทะเบียน ดีเดย์ก่อนปิดวันสุดท้าย 7 มี.ค.

 'ม.33 เรารักกัน' สรุปขั้นตอนลงทะเบียน ดีเดย์ก่อนปิดวันสุดท้าย 7 มี.ค.
4 มีนาคม 2564
51,734

สรุปขั้นตอนลงทะเบียน และคุณสมบัติเงื่อนไข "ม.33 เรารักกัน" พร้อมเปิดไทม์ไลน์ตรวจสอบสิทธิ ยืนยันตัวตนผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง ดีเดย์ก่อนปิดลงทะเบียนวันสุดท้าย 7 มี.ค.2564

"ม.33 เรารักกัน" มาตรการเยียวยาจากภาครัฐที่มีเป้าหมายช่วยเหลือผู้ประกันตน มาตรา 33 ในระบบประกันสังคม เนื่องจากในช่วงแรกการช่วยเหลือเยียวยามุ่งเน้นไปที่กลุ่มผู้มีรายได้น้อย อาชีพอิสระ เกษตรกร และผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่านมาตรการเราชนะ ด้วยการจ่ายวงเงินเยียวยารวม 7,000 บาท สำหรับใช้จ่ายในชีวิตประจำวันกับร้านค้าและผู้ประกอบการภาคบริการที่เข้าร่วมมาตรการ ซึ่งขณะนี้ได้จ่ายเงินเยียวยาไปบ้างแล้ว 

โดยมาตรการ ม.33 เรารักกัน ลักษณะจะคล้ายกับมาตรการเราชนะ เป็นการจ่ายเงินเยียวยา ซึ่งมีการกำหนดวงเงินรวม 4,000 บาท แบ่งจ่ายเป็นรายสัปดาห์ และจะจ่ายผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง เพื่อใช้จ่ายกับร้านค้าที่เข้าร่วมมาตรการเช่นเดียวกัน

  • คุณสมบัติผู้มีสิทธิในมาตรการ ม.33 เรารักกัน 

1.ต้องมีสัญชาติไทย

2.เป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 หรือเคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ก่อนวันที่ 15 ก.พ.2564

3.ไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

4.ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิเราชนะ

5.ไม่เป็นผู้มีบัญชีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท (ณ วันที่ 31 ธ.ค.2563)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

161483345456

  • ขั้นตอนการลงทะเบียน ม.33 เรารักกัน

1.เข้าเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com หรือ คลิก

2.คลิกปุ่มประชาชนลงทะเบียนใหม่

3.ระบบจะแสดงรายละเอียด และการอนุญาตให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล และการรับสิทธิต่างๆ ให้กดคลิกหน้าข้อความ "ข้าพเจ้าได้อ่าน และตกลงยินยอมตามรายละเอียดข้อตกลงข้างต้น" จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม "ยืนยัน" 

4.กรอกข้อมูลต่างๆ ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล, เลขบัตรประชาชน, เลขหลังบัตรประชาชน, วันเดือนปีเกิด, ระบุจังหวัดที่อยู่ปัจจุบัน, เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล (ถ้ามี)

5.เมื่อกรอกรายละเอียดส่วนบุคคลครบแล้ว ให้ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วคลิก "ลงทะเบียน" 

6.หลังจากนั้นระบบจะถามหาเลขรหัส OTP (จะส่ง SMS มาให้ตามเบอร์มือถือที่กรอกไป) กรอกเลข OTP และกดยืนยัน OTP

7.เสร็จสมบูรณ์ โดยระบบจะขึ้นข้อความว่า "ลงทะเบียนสำเร็จ โปรดตรวจสอบผลการสมัคร วันที่ 15 มี.ค. 64 ผ่าน www.ม33เรารักกัน.com" 

ทั้งนี้ระบบลงทะเบียน ม.33 เรารักกัน จะปิดลงทะเบียนในวันสุดท้าย 7 มี.ค.2564

161483355530

  • ไทม์ไลน์ขั้นตอนต่างๆ ม.33 เรารักกัน

7 มี.ค.2564       ปิดลงทะเบียน

8-14 มี.ค.2564  ระบบตรวจสอบและคัดกรองข้อมูล 

15 มี.ค.2564      - ประกาศผลลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com 

                        - ยืนยันตัวตนผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง

                        - หากไม่ผ่านเกณฑ์ ยื่นทบทวนสิทธิได้ ผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com 

22 มี.ค.2564       เริ่มโอนเงินผู้ได้รับสิทธิ ครั้งที่ 1 วงเงิน 1,000 บาท

28 มี.ค.2564        ปิดทบทวนสิทธิ

5 เม.ย.2564         ประกาศผลยื่นทบทวนสิทธิ

12 เม.ย.2564       เริ่มโอนเงินกลุ่มทบทวนสิทธิ โอนครั้งเดียว 4,000 บาท เนื่องจากรวมตกเบิก

31 พ.ค.2564       สิ้นสุดมาตรการ สามารถใช้เงินเยียวยาได้วันสุดท้าย

161483406652

ทั้งนี้ผู้มีสิทธิในมาตรการ ม.33 เรารักกัน สามารถใช้เงินเยียวยาได้ทั้งกับร้านถุงเงินธงฟ้าประชารัฐ ร้านค้าคนละครึ่ง ร้านค้าเราชนะ และระบบขนส่งสาธารณะหรือส่วนบุคคล นอกจากนี้เงินที่ได้ในแต่ละสัปดาห์ไม่จำเป็นต้องใช้ให้หมด สามารถเก็บสะสมไว้ได้ และใช้ได้จนถึงวันที่ 31 พ.ค.2564 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง