'เราชนะ' ตรวจสอบทบทวนสิทธิ รีบเช็ค! คลังประกาศผล '3 กลุ่ม' แล้ว

'เราชนะ' ตรวจสอบทบทวนสิทธิ รีบเช็ค! คลังประกาศผล '3 กลุ่ม' แล้ว
5 มีนาคม 2564
134,951

"เราชนะ" รีบตรวจสอบกลุ่มทบทวนสิทธิ คลังประกาศผลรอบแรกผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com แล้ว มีกลุ่มไหนบ้าง?

อัพเดทความคืบหน้าการประกาศผลการ "ทบทวนสิทธิเราชนะ" ของประชาชนที่ขอทบทวนสิทธิมาตรการเราชนะ ที่ได้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ไปก่อนหน้านี้ ล่าสุดวันที่ 4 มี.ค.2564 นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังได้ประกาศผลการทบทวนสิทธิเราชนะ สำหรับผู้ที่ได้แสดงความประสงค์ขอทบทวนสิทธิทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ในระหว่างวันที่ 8 - 21 กุมภาพันธ์ 2564 แล้ว 

โดยมี 3 กลุ่มที่สามารถตรวจสอบผลทบทวนสิทธิ "เราชนะ" ได้เแล้ว ดังนี้ 

1.ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 แห่งกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม

2.กลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐ
- เจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐ 
- ข้าราชการการเมือง
- ผู้รับบำนาญ
- ผู้รับเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ

3.ผู้มีเงินฝากเกินเกณฑ์ที่กำหนด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ทั้งนี้ประชาชนกลุ่มดังกล่าวสามารถตรวจสอบผลการทบทวนสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 4 มี.ค. เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com หรือ Call Center ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ) หมายเลขโทรศัพท์ 0-2111-1122

โดยผู้ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติจะได้รับการโอนวงเงินสิทธิ จำนวน 5,000 บาท ในวันที่ 11 มีนาคม 2564 และสามารถใช้จ่ายวงเงินสิทธิดังกล่าวผ่านแอพพลิเคชันเป๋าตัง ผ่านผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการฯ

  • กลุ่มเงินได้พึงประเมิน ปี 2562 เกินเกณฑ์ เปิดยื่นทบทวนสิทธิถึง 8 มี.ค.64

ขณะที่ประชาชนที่ประสงค์จะขอทบทวนสิทธิ์ ในกรณีมีเงินได้พึงประเมินในปีภาษี 2562 เกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ยังสามารถดำเนินการทบทวนสิทธิ โดยกดปุ่มทบทวนสิทธิทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com พร้อมทั้งยื่นแบบฯ ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 8 มีนาคม 2564 โดยเมื่อยื่นทบทวนสิทธิแล้ว จะต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของปีภาษี 2563 (แบบฯ) ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของกรมสรรพากร ซึ่งจะสามารถทราบผลการทบทวนสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

  • กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน พบผลไม่ผ่านเกณฑ์ ยื่นขอทบทวนสิทธิได้ตั้งแต่ 6 - 31 มี.ค.64

สำหรับประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน หรือไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ ฯลฯ ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ระหว่างวันที่ 15 - 21 กุมภาพันธ์ 2564 สามารถตรวจสอบสถานะการคัดกรองคุณสมบัติได้ทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com หรือ Call Center ของธนาคารกรุงไทยฯ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2111-1122 ได้ตั้งแต่วันที่4 มี.ค.2564 เป็นต้นไป

โดยจะได้รับวงเงินสิทธิ์ครั้งแรกจำนวน 4,000 บาท ในวันที่ 5 มีนาคม 2564 และสามารถใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ดังกล่าวผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด (Smart Card) กับผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ทั้งนี้ สำหรับประชาชนกลุ่มดังกล่าวที่ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ สามารถแสดงความประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์ได้ในระหว่างวันที่ 6 - 31 มีนาคม 2564 ทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com หรือสาขาของธนาคารกรุงไทยฯ ทั่วประเทศ โดยจะทราบผลการทบทวนสิทธิ์ในวันที่ 7 เมษายน 2564

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

No photo description available.

ด้านโฆษกกระทรวงการคลังได้แถลงเพิ่มเติมถึงความคืบหน้าของโครงการเราชนะ  วันที่ 4 มีนาคม 2564 ดังนี้

1) ประชาชนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 13.7 ล้านคน ได้มีการใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา จำนวน 33,882 ล้านบาท

2) ประชาชนกลุ่มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชันเป๋าตัง ในโครงการเราเที่ยวด้วยกันและคนละครึ่ง และกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นและยืนยันการใช้สิทธิร่วมโครงการฯ แล้ว มีจำนวนมากกว่า 16.4 ล้านคน และมีการใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา จำนวน 38,093 ล้านบาท 

3) ประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ระหว่างวันที่ 15 - 21 กุมภาพันธ์ 2564 และผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแล้ว จำนวน 0.5 ล้านคน

ทั้งนี้ทำให้มีผู้ได้รับสิทธิทั้งสิ้นจำนวน 30.6 ล้านคน คิดเป็นมูลค่าการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยแล้วกว่า 71,975 ล้านบาท

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง