'เราชนะ' เช็คสิทธิ ‘กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน’ รอบ 1

'เราชนะ' เช็คสิทธิ ‘กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน’ รอบ 1

เช้าวันนี้ "เราชนะ" เช็คสิทธิ เปิดขั้นตอนตรวจสอบสิทธิ "กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน" รอบ 1 เช็คผลการคัดกรองคุณสมบัติ ไทม์ไลน์โอนเงิน ได้ที่นี่!

ติดตามความคืบหน้า โครงการเราชนะ ที่รัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยเฉพาะกลุ่มที่มีรายได้น้อย อาชีพอิสระ เกษตรกร บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวมถึงกลุ่มที่เคยได้รับสิทธิคนละครึ่งหรือเราเที่ยวด้วยกัน และกลุ่มเปราะบางที่ต้องช่วยพิเศษ โดยการจ่ายเงินเยียวยา 7,000 บาท แบ่งโอนเป็นรายสัปดาห์ ผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง และบัตรคนจน 

สำหรับกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้แก่

  • ไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต
  • ไม่สามารถที่จะมีสมาร์ทโฟน
  • ไม่สามารถเข้างานแอพพลิเคชั่นเป๋าตังได้ 
  • ผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง เช่น ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางไปลงทะเบียนเอง หรือเดินทางไปใช้จ่ายวงเงินสิทธิที่ได้รับผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

‘เราชนะ’ เปิดขั้นตอนตรวจสอบสิทธิ ‘กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน’ รอบ 1 เช็คที่นี่

'เราชนะ' กลุ่ม 'ไม่มีสมาร์ทโฟน' รับเงินงวดแรก 4,000 บาท 5 มี.ค.นี้

'ม.33 เรารักกัน' เจอปัญหา ทักไลน์ 'Krungthai Connext' ให้ 'วายุ' แชทบอทช่วยตอบ

'ม.33 เรารักกัน' สรุปขั้นตอนลงทะเบียน ดีเดย์ก่อนปิดวันสุดท้าย 7 มี.ค.

'เราชนะ' ยังเปิดรับสมัครร้านค้า ทำความเข้าใจ 5 ขั้นตอนลงทะเบียนง่ายๆ

'เราชนะ' ทบทวนสิทธิ 3 กลุ่มต้องเช็ค คลังประกาศผลแล้ววันนี้

ล่าสุด นางสาวกุลยา  ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบ หน้าของโครงการฯ มีดังนี้ 

1.ประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 จนถึงปัจจุบันแล้ว จำนวน 1.9 ล้านคน

2. ประชาชนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 13.7 ล้านคน ได้มีการใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา จำนวน 33,084.5 ล้านบาท 

3. ประชาชนกลุ่มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชันเป๋าตังในโครงการเราเที่ยวด้วยกันและคนละครึ่ง และกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www.เราชนะ .comที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นและยืนยันการใช้สิทธิ์ร่วมโครงการฯ แล้ว มีจำนวนมากกว่า 16.2 ล้านคน และมีการใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา จำนวน 35,939.2 ล้านบาท รวมมีผู้ใช้สิทธิ์โครงการฯ ทั้งสิ้นจำนวน 29.9 ล้านคน คิดเป็นมูลค่าการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยแล้วกว่า 69,023.7 ล้านบาท 

ตารางโอนเงินเยียวยาสำหรับกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน มีดังนี้

  • ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 15 – 21 กุมภาพันธ์ 2564 ทราบผลการคัดกรองคุณสมบัติในวันที่ 4 มีนาคม 2564 ได้รับวงเงินสิทธิ์ครั้งแรก 4,000 บาท ในวันที่ 5 มีนาคม 2564 หลังจากนั้นจะได้รับเงินโอนเข้า 1,000 บาททุกวันศุกร์ จนครบ 7,000 บาท

  • ผู้ที่ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2564 ทราบผลการคัดกรองคุณสมบัติในวันที่ 15 มีนาคม 2564 ได้รับวงเงินสิทธิ์ครั้งแรก 6,000 บาท

  • ในวันที่ 19 มีนาคม 2564 หลังจากนั้นจะได้รับเงินโอนเข้า 1,000 บาททุกวันศุกร์ จนครบ 7,000 บาท

ซึ่งเราชนะ "กลุ่มช่วยเหลือเป็นพิเศษ" รอบ 1 จะเปิดให้ตรวจสอบสิทธิได้ที่ เราชนะ.com ในวันที่ 4 มี.ค.2564 โดยมีวิธีดังนี้ 

วิธีตรวจสอบสิทธิ “เราชนะ”

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ www.เราชนะ.com

2. เลือกเมนู "ตรวจสอบสถานะผู้รับสิทธิ"

3. กรอกข้อมูล "เช็คสิทธิเราชนะดังนี้

หมายเลขบัตรประชาชน
ชื่อและนามสกุลภาษาไทย 
วันเดือนปีเกิด (ข้อมูลตามบัตรประชาชน)

4. คลิก "ตรวจสอบสถานะ

หาก "ได้รับสิทธิเราชนะ" ระบบจะแจ้งว่า "ท่านได้รับสิทธิเราชนะ" และปรากฏตารางวันที่ และจำนวนเงินที่จะโอนให้ในแต่ละงวด

หาก "ไม่ได้รับสิทธิเราชนะ" ระบบจะแจ้งว่า "ท่านไม่ได้รับสิทธิเราชนะ" พร้อมเหตุผลที่ทำให้ไม่ได้รับสิทธิ ซึ่งแตกต่างกันออกไปในแต่ละกรณี

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
โทร. 0 2273 9020 ต่อ 3250 3423 3424 3425 3427 3429 3430 3431 และ 3444 (เฉพาะวันและเวลาราชการ)
Call Center ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2111 1122

ที่มา :  กระทรวงการคลัง