'เราชนะ' เช็คสิทธิ กลุ่ม 2-3 รับเงินงวด 3 ผ่านแอพฯ 'เป๋าตัง' วันนี้

'เราชนะ' เช็คสิทธิ กลุ่ม 2-3 รับเงินงวด 3 ผ่านแอพฯ 'เป๋าตัง' วันนี้

"เราชนะ" เช็คสิทธิ ตรวจสอบสถานะ กลุ่ม 2-3 ได้เงินเยียวยา งวดที่ 3 วันนี้ 4 มี.ค. 64 เช็คขั้นตอนรับเงินผ่านแอพฯ "เป๋าตัง" ใครยื่นขอ "ทบทวนสิทธิ" รอบ 2 ต้องทำให้ทันภายในวันที่ 8 มี.ค. เท่านั้น

รัฐจ่ายให้อีกงวด! สำหรับมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 ระลอกใหม่ ผ่านโครงการ "เราชนะ" ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเยียวยา จำนวน 7,000 บาทตลอดโครงการ ข่าวดีรอบนี้เป็นของกลุ่ม 2-3 ที่ได้รับเงินอีกเป็นงวดที่ 3 วันนี้! (4 มีนาคม 2564) โดยผู้ที่ผ่านการคัดกรองเราชนะ เช็คสิทธิและตรวจสอบสถานะเงินเข้าได้ที่แอพฯ "เป๋าตัง"

กุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง ระบุว่า กระทรวงการคลังจะดำเนินการโอนวงเงิน งวดที่ 3 จำนวน 1,000 บาท ให้แก่ประชาชนกลุ่มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอพลิเคชันเป๋าตัง และ กลุ่มประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียน www.เราชนะ.com  โดยต้องเป็นผู้ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้น และยืนยันการใช้สิทธิโครงการเราชนะเรียบร้อยแล้ว

1. วิธีเช็คเงินเข้าในแอพฯ "เป๋าตัง"

ขั้นตอนในการเช็คสิทธิ "เราชนะ" ดูยอดเงินเยียวยาเข้ามาเป็นงวดที่ 3 ทำได้ดังนี้

- เปิดแอพลิเคชั่น เป๋าตัง
- เลือกเมนู G-Wallet
- กดเลือกเมนู โครงการเราชนะ
- แอพฯ จะแสดงจำนวนเงินที่สามารถใช้ได้ หรือยอดเงินคงเหลือในโครงการฯ พร้อมปุ่มกด “สแกน QR เพื่อใช้สิทธิ”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

161476582817

ทั้งนี้ ประชาชนที่ได้รับสิทธิ "เราชนะ" และได้รับเงินเยียวยา งวดที่ 3 จำนวนอีก 1,000 บาทนั้น ประชาชนสามารถเริ่มใช้จ่ายตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป ไม่จำกัดจำนวนเงินที่ใช้ในแต่ละวัน และสามารถใช้เงินทั้งหมดได้ไปจนถึงวันที่ 31 พ.ค. 64 ใช้จ่ายได้กับร้านที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง และ โครงการเราชนะทั้งหมด

2. เช็คไทม์ไลน์เงิน "เราชนะ" เข้าอีกทีเมื่อไหร่?

สำหรับ ไทม์ไลน์รับเงินโอน "เราชนะ" ของประชาชนกลุ่มที่ 2-3 ในงวดถัดๆ ไป มีดังนี้

- วันที่ 11 มี.ค. 64 จำนวน 1,000 บาท

- วันที่ 18 มี.ค. 64 จำนวน 1,000 บาท

- วันที่ 25 มี.ค.64 จำนวน 1,000 บาท

3. ใครยังไม่ได้ รีบขอ "ทบทวนสิทธิ" ให้ทัน 8 มี.ค.นี้

ส่วนผู้ที่ยื่นขอ "ทบทวนสิทธิ" รอบ 2 วันนี้ก็ยังสามารถทำได้ผ่าน www.เราชนะ.com และต้องทำให้ทันภายในวันที่ 8 มีนาคม 2564 เท่านั้น ก่อนที่เว็บไซต์จะปิดระบบดังกล่าว หลังจากนั้นก็ให้รอดูประกาศผล (ของผู้ที่ขอทบทวนสิทธิ รอบ 2) ได้ในวันที่ 19 มีนาคม 2564 หากการประกาศผลพบว่า "ได้รับสิทธิ" คุณก็จะได้เงินเยียวยาผ่านแอพฯ เป๋าตัง ในวันที่ 25 มีนาคม 2564 โดยมีไทม์ไลน์ตามรูปภาพด้านล่าง 

161476467532

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :   

4. พบเห็นใคร "โกงเราชนะ" รีบแจ้งกระทรวงการคลัง

สำหรับประชาชนที่พบเห็นพฤติกรรมที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการฯ สามารถแจ้งเบาะแสรวมถึงส่งหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำผิดถึง “คณะทำงานพิจารณาตรวจสอบข้อมูลและเรื่องร้องเรียนสำหรับโครงการฯ” ทางไปรษณีย์มาได้ที่ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail Account) [email protected] หรือ สามารถร้องเรียนผ่านสายด่วนกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ หมายเลขโทรศัพท์ 1569

-----------------------

อ้างอิง : สถานีข่าวกระทรวงการคลังธนาคารกรุงไทยเราชนะ.com