เช็คจ่ายเงิน 'เราชนะ' ตารางโอนเงินเยียวยา 7,000 บาท ทั้งคนที่ลงทะเบียนและไม่ลงทะเบียน

เช็คจ่ายเงิน 'เราชนะ' ตารางโอนเงินเยียวยา 7,000 บาท ทั้งคนที่ลงทะเบียนและไม่ลงทะเบียน

กางปฏิทิน เช็คจ่ายเงิน "เราชนะ" ตารางโอนเงินเยียวยา 7,000 บาท ทั้งคนที่ลงทะเบียนและไม่ลงทะเบียน

มาตรการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในโครงการ “เราชนะ” ที่โดยใช้งบประมาณจาก พ.ร.ก. กู้เงินฯ ประมาณ 210,200 ล้านบาท มุ่งเน้นเยียวยาประชาชนกลุ่มเปราะบางจำนวน 31.1 ล้านคน เน้นช่วยเหลือประชาชนควบคู่ไปกับการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยจ่ายเงินผ่านแอปพลิเคชันหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแทนการให้เงินสด
กลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ ได้วงเงินทุกคน คนละ 5,400-5,600 บาท โอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทยอยโอนให้
 
กล่มคนละครึ่ง และ เราเที่ยวด้วยกัน
ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ แต่ต้องเข้าไปอัพเดทข้อมูลของตัวเองในระบบและแสดงความประสงค์ให้นำข้อมูลไปประมวลผล ซึ่งเมื่อผ่านเกณฑ์ตรวจสอบ จึงจะได้รับวงเงินคนละ 7,000 บาท เข้าในแอปเป๋าตัง ทยอยโอนให้
กลุ่มประชาชนทั่วไป  อาชีพต่างๆ
ต้องลงทะเบียนใหม่ ที่เว็บไซต์ www.เราชนะ.com  วันที่ 29 ม.ค.-12 ก.พ.64 และเมื่อผ่านเกณฑ์ตรวจสอบ จึงจะได้รับวงเงินคนละ 7,000 บาท เข้าในแอปเป๋าตัง ทยอยโอนให้
หลักเกณฑ์สำคัญ
- สัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป
- ไม่เป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 (ประกันสังคม)
- ไม่เป็นข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ พนักงานราชการ ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐที่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐโดยตรง
- ไม่เป็นข้าราชการการเมือง
- ไม่เป็นผู้รับบํานาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
- มีเงินได้ไม่เกิน 300,000 บาท ตามระบบประเมินภาษี ปีภาษี 2562
- มีเงินฝากทุกบัญชีรวมไม่เกิน 500,000 บาท ณ วันที่ 31 ธ.ค.63