'ออมสิน' เปิดกู้ 'สินเชื่อเสริมพลังฐานราก' ผ่าน 'Mymo' 23 ม.ค. เช็ควิธีลงทะเบียนที่นี่

'ออมสิน' เปิดกู้ 'สินเชื่อเสริมพลังฐานราก' ผ่าน 'Mymo' 23 ม.ค. เช็ควิธีลงทะเบียนที่นี่

"สินเชื่อเสริมพลังฐานราก" จาก "ธนาคารออมสิน" ปล่อยกู้ออนไลน์ 50,000 บาท ผ่านแอพพลิเคชั่น "Mymo"

"สินเชื่อเสริมพลังฐานราก" จาก "ออมสิน" เปิดให้ลงทะเบียนสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจาก "โควิด-19" ขยายเวลาให้กู้ "สินเชื่อเสริมพลังฐานราก" เริ่มตั้งแต่ 15 ม.ค. 64 ที่ผ่านมา

ล่าสุด ออมสินปิดลงทะเบียนชั่วคราว โดยจะเริ่มเปิดให้ "ลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานราก" อีกครั้งในวันที่ 23 ม.ค. 64 โดยจะเปิดให้ขอสินเชื่อได้ถึง 30 มิ.ย. 64 หรือจนกว่าวงเงินจะหมด ผ่านแอพพลิเคชั่น "MyMo" (มายโม่)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง อัพเดทล่าสุด! : 'ออมสิน' เปิดลงทะเบียน 'สินเชื่อเสริมพลังฐานราก' รอบสุดท้าย 25 ม.ค.นี้ เปิดจนกว่าจะหมดสิทธิ!

161120649458

ทว่า ไม่ใช่ทุกคนที่จะขอสินเชื่อเสริมพลังฐานรากได้ "กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" รวบรวมข้อมูลที่ผู้ขอสินเชื่อจะต้องรู้ และทำความเข้าใจก่อนขอสินเชื่อนี้ พร้อมทั้งนำวิธีลงทะเบียนสินเชื่อ "เสริมพลังฐานราก" ผ่าน แอพพลิเคชั่น "MyMo" มาฝากกัน

  •  เงื่อนไข "สินเชื่อเสริมพลังฐานราก" 

"สินเชื่อเสริมพลังฐานราก" สินเชื่อเพื่อการดำรงชีพ เพื่อลงทุนหรือหมุนเวียนในกิจการ ซึ่งเป็นโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ไม่ต้องใช้หลักประกันเงินกู้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1) วงเงินกู้ สูงสุดไม่เกินรายละ 50,000 บาท

2) อัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน (Flat Rate) กรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ให้คิดเพิ่มอีกร้อยละ 0.50 ต่อเดือน ของเงินต้นที่ถึงกำหนดชำระ

3) ชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นงวดรายเดือน สูงสุดไม่เกิน 3 ปี (30 งวด) ระยะเวลาปลอดชำระหนี้ 6 งวดแรก (เงินต้นและดอกเบี้ย)

4) ไม่ต้องค้ำประกัน

5) ต้องชำระหนี้ด้วยการหักบัญชีเงินฝาก โดยผู้กู้ทำหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากที่ได้รับระบุไว้เพื่อชำระหนี้ ซึ่งผู้กู้ต้องนำเงินฝากเข้าบัญชีที่ยินยอมก่อนวันครบกำหนดชำระเงิน

6) เปิดให้ลงทะเบียนครั้งใหม่ ช่วงโควิดระลอก 2 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 64 หรือจนกว่าวงเงินจะหมด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

  •  คุณสมบัติผู้ขอ "สินเชื่อเสริมพลังฐานราก" 

1) เป็นลูกค้าสินเชื่อของธนาคารออมสิน หรือปิดบัญชีมาแล้วไม่เกิน 3 ปี 

2) เป็นผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ประกอบการอาชีพอิสระ เช่น ค้าขาย อาชีพด้านบริการอายุ 20 ปีขึ้นไป เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ต้องชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี

3) ผู้มีรายได้ประจำ เช่น พนักงาน ลูกจ้างหน่วยงานเอกชนที่มีเงินเดือนประจำ อายุ 20 ปีขึ้นไป เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ต้องชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 60 ปี

4) ผู้ได้รับผลกระทบจาก "โควิด-19"

5) มีถิ่นที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้

6) ไม่เป็นลูกจ้าง หรือพนักงานของธนาคารออมสิน และไม่เป็นผู้ได้รับรายได้ประจำจากหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ

  •  วิธีขอ "สินเชื่อเสริมพลังฐานราก" ผ่านแอพพลิเคชั่น "mymo"

การลงทะเบียนขอสินเชื่อเสริมพลังฐานรากผ่านแอพพลิเคชั่น "MyMo" ของ "ธนาคารออมสิน" สามารถทำได้ ตามขั้นตอนต่อไปนี้

161095546290

1) เข้าแอพพลิเคชั่น "MyMo" เลือกเมนู "สมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานราก" และกดปุ่มสมัคร

2) กรอกเลขหลังบัตรประชาชน และกดถัดไป หน้าจอจะแสดงรายละเอียดการสมัคร ตรวจสอบให้ถูกต้อง และกดถัดไปเพื่อดำเนินการต่อ

3) หน้าจอจะแสดงวงเงินสูงสุดที่สามารถขอสินเชื่อได้ จากนั้นให้เลือกจำนวนเงินกู้ที่ต้องการ และตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อย กดถัดไปเพื่อดำเนินการต่อ

4) หน้าจอจะแสดงข้อกำหนดและเงื่อนไข กดยอมรับ และเลื่อนหน้าจออ่านเงื่อนไขความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลจนสุดหน้า จากนั้นกดยินยอม และยืนยัน

5) กดรับรหัส OTP เมื่อระบบส่งรหัสมาแล้วมายังเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ได้ลงทะเบียนไว้ ให้กรอกรหัส OTP และยืนยัน 

  •  วิธีตรวจสอบผลการลงทะเบียน "สินเชื่อเสริมพลังฐานราก" 

ผู้ที่ลงทะเบียนขอสินเชื่อเสริมพลังฐานรากจากธนาคารออมสิน สามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียน ได้ผ่านหน้าเว็บไซต์ของธนาคารออมสิน หรือ www.gsb.or.th หรือคลิกที่ลิงก์ >> https://www.gsb.or.th/en/gsb_govs/loan-empower/

161095526155

จากนั้นกรอกข้อมูลการลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบ ประกอบด้วย เลขที่บัตรประชาชน และหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่สมัครของสินเชื่อไว้

161095526091

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารธนาคารออมสิน โทร.1115