ทั่วไป

ตรวจสอบเงินเยียวยา 'เกษตรกร' และ 'เราไม่ทิ้งกัน' วันนี้ไปถึงไหนแล้ว

อัพเดทข้อมูลล่าสุด เช็คสถานะ ตรวจสอบเงินเยียวยา "เกษตรกร" และ "เราไม่ทิ้งกัน" วันนี้ไปถึงไหนแล้ว

วันนี้ 17 พ.ค. 2563 กระแสความสนใจของประชาชน ยังคงติดตาม ตรวจสอบเงินเยียวยาเกษตรกร ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ ธกส. และ ตรวจสอบเงินเยียวยา "เราไม่ทิ้งกัน" ของกระทรวงการคลัง ตามมาตรการช่วยเหลือจากรัฐบาล กรณีได้รับผลกระทบจากภัยโควิด19

1.ความคืบหน้าเยียวยาเกษตรกร ซึ่งข้อมูลเกษตรกร ตามมาตรการเยียวยาเกษตรกร ล่าสุด จากการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ด้านพืช , ประมง และปศุสัตว์ รวม 8,468,590 ราย คัดกรองแล้ว 7,374,666 ราย และคัดกรองจากการซ้ำซ้อนจากมาตรการอื่น อย่าง เราไม่ทิ้งกัน , ข้าราชการบำนาญ , บำเหน็จบำนาญ และประกันสังคม) เหลือ 6,773,517 ราย

สามารถจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรแล้ว ตั้งแต่วันที่ 15 และ 18-19 พ.ค.นี้ จำนวน 3,335,987 ราย โดยจะโอนเงินวันละ 1 ล้านราย ส่วนอีก 3,437,530 ราย จะคัดกรองอีกครั้งในวันที่ 19 พ.ค. 2563

ทั้งนี้ เกษตรกรสามารถตรวจสอบสิทธิ์ ไม่ต้องไปแออัดกันที่สำนักงานต่างๆ ห่างไกลการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งตรวจสอบผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร สามารถตรวจสอบได้ที่
ด้านพืช : http://farmer.doae.go.th/ 
ด้านประมง : https://smartfarmer.fisheries.go.th/fisherman/ 
ด้านปศุสัตว์ : http://chkregislives.dld.go.th/regislives/ 
ด้านยางพารา : http://www.rubber.co.th/gir/index/ 
กรณีลงทะบียนเกษตรกรไม่มีบัญชี ธ.ก.ส. : https://agri.baac.or.th/ 

2.ความคืบหน้าเยียวยา "เราไม่ทิ้งกัน" หลังจากปิดรับเรื่องราวร้องทุกข์ขอรับเงินเยียวยา 5,000 บาท ในโครงการ "เราไม่ทิ้งกัน" ที่กรมประชาสัมพันธ์แล้ว 

สรุปประชาชนมายื่นร้องเรียนทั้งหมดเกือบ 3 หมื่นคน ซึ่งกระทรวงการคลังได้ดำเนินการแยกกลุ่มปัญหาและดำเนินการแก้ไขไปแล้วจำนวนหนึ่ง โดยทำควบคู่กันไป

นอกจากนั้น กระทรวงคลังได้เปิดให้มีการร้องทุกข์ต่อที่ธนาคารของรัฐ คือ ธนาคารออมสิน ธกส. และธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศในวันเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 18 -29 พ.ค. เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ยังเดือดร้อน แต่ขอร้องให้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการของรัฐอย่างเข้มงวดด้วย

สำหรับการจ่ายเงินเยียวยานั้น ล่าสุดมีผู้ผ่านเกณฑ์จำนวน 15 ล้านคน จ่ายเงินไปแล้ว 13.9 ล้านคน และในสัปดาห์หน้ากระทรวงการคลังจะจ่ายเงินให้ครบ 14.5 ล้านคน

ข่าวเงินเยียวยาอัพเดทล่าสุด :