ค้นหาทุกคำตอบ! สอบ "TCAS 66 - กสพท" แตกต่างจากเดิม เด็ก66 ต้องรู้อะไรบ้าง?

ค้นหาทุกคำตอบ! สอบ "TCAS 66 - กสพท" แตกต่างจากเดิม เด็ก66 ต้องรู้อะไรบ้าง?

ใกล้เข้ามาทุกทีสำหรับการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา หรือ TCAS 66 ที่ในปีนี้มีการปรับเปลี่ยนค่อนข้างมาก แถมยังเปิดรับสมัครเร็วขึ้น สอบเร็วขึ้นอีกด้วย

ตามที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) แถลงข่าวระบบการคัดเลือกกลางคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2566 (ทีแคส 66

 •  TCAS66 จะมีการปรับเปลี่ยนอะไรบ้าง?

 TCAS66 ซึ่งจะมีการปรับ 3 ประเด็นหลัก ได้แก่

1. ระบบการจัดสอบ TGAT  และ TPAT  เพื่อลดความซ้ำซ้อนของรายวิชาสอบ

2. กำหนดให้แยกการสอบออกเป็น 2 ช่วงเวลา คือ การสอบ TGAT  และ TPAT  สอบเดือน ธ.ค.ส่วนการสอบ A-Level จะสอบเดือน มี.ค. 

3.ระบบการคัดเลือก ทีแคส 66 มีเรื่องการปรับเพิ่มให้มีการสละสิทธิรอบ 3 เพื่อให้ยืดหยุ่นมากขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับนักเรียน

โดยในการแบ่งการสอบออกเป็น 2 ช่วงนั้น เนื่องจากการสอบ TGAT  และ TPAT เป็นการสอบเนื้อหาไม่เกี่ยวกับวิชาการ จึงให้สอบเดือน ธ.ค. 

ส่วนการสอบ A-Level  เป็นการสอบเนื้อหาในหลักสูตร จึงจัดสอบเดือน มี.ค. หลังจากที่เด็กเรียนจบหลักสูตรแล้ว

ขณะที่ รูปแบบการสอบ จะสอบทั้งแบบคอมพิวเตอร์และสอบแบบกระดาษ

ยกเว้น TPAT 1  ซึ่งเป็นการสอบของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) จะจัดสอบด้วยกระดาษทั้งหมด

ส่วน TGAT  และ TPAT 2-5 จะสอบทั้งคอมฯและกระดาษ  นักเรียนสามารถเลือกแบบสอบแบบใดก็ได้ ได้

สำหรับ ค่าสมัครสอบรอบ 3 ที่ประชุม ทปอ. เห็นชอบให้กลับไปใช้อัตราที่ใช้เมื่อปี 2564 คือ เริ่มที่ 150-900 บาท ขึ้นกับจำนวนอันดับที่นักเรียนเลือก

นอกจากนี้ ทปอ.ยังมีมติเห็นชอบการเทียบวุฒิ ม.6 สำหรับผู้เรียนสายวิชาชีพจากต่างประเทศให้สามารถเทียบโอนเพื่อศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : อัพเดท! กสพท 66 เตรียมพร้อมอย่างไร? เมื่อการสอบแตกต่างจากปี 65 

                        #ล้างหนี้กยศ. มีหนี้ก็ต้องใช้ ..ใช่ทางออกแก้ปัญหาหนี้จริงหรือ?

                       เลิกงง! TCAS 66 สอบอะไรบ้าง? ต้องเตรียมตัวอย่างไร? เม.ย.นี้รู้ทุกเรื่อง

                        "สหพัฒน์แอดมิชชั่น" ครั้งที่ 25 ติวเข้ม DEK66 รับมือข้อสอบโฉมใหม่ !

  

 

 • 6 การเปลี่ยนแปลงที่เด็ก 66 ต้องรู้ 

ทั้งนี้ TCAS 66 ยังคงรอบการสมัคร 4 รอบ และมีรูปแบบการสมัคร 4 รูปแบบ ดังนี้

 • รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน
 • รอบที่ 2 โควต้า
 • รอบที่ 3 แอดมิชชั่นส์
 • รอบที่ 4 รับตรงอิสระ หรือ (Direct Admission)

ส่วนการเปลี่ยนแปลงด้านการสอบ มีการเปลี่ยนแปลง 6 ประเด็น ดังนี้

1. ปรับรายวิชาสอบใหม่ โดยใช้รูปแบบการสอบใหม่ คือ

การสอบ TGAT แบ่งการสอบ 3 ส่วน คือ English Communication , Critical & Logical Thinking Part และ  Working Competencies 

 • TPAT 5 วิชา คือ
 • TPAT 1 วิชาเฉพาะของ กสพท
 • TPTA 2 ศิลปกรรมศาสตร์
 • TPTA 3 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์
 • TPTA 4 สถาปัตยกรรมศาสตร์
 • TPTA 5 ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์

A-Level   16 วิชา คือ คณิตพื้นฐานประยุกต์ 1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ฟิสิกส์ เคมี ชวีวิทยา ภาษาไทย สังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศ 7 ภาษา

2.การประกาศคะแนนสอบ

ปีนี้จะมีการประกาศคะแนนสอบแยกรายส่วนย่อยด้วย ได้แก่วิชา TGAT และ TPAT2 

3.การสอบ A-Level วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 และ คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 

จัดสอบสองวิชาและสอบคนละเวลากัน เพื่อให้ผู้สมัครสามารถสอบได้ทั้ง 2 พร้อมกับ ยกเลิกการสอบ วิชาภาษาอาหรับ

 4.แยกการสอบ 2 ช่วง

ช่วงแรก สอบ TGAT/TPAT เดือนธันวาคม 2565 และ ช่วงที่สอง สอบวิชา A-Level เดือนมีนาคม 2566 เพื่อลดภาระการสอบให้นักเรียนจากเดิมที่การสอบจะกระจุกตัวเดือนมีนาคมเท่านั้น 

5.การสอบ TGAT/TPAT 2-4

มีทั้งแบบ Computer-based  และ Paper-based ค่าสมัครสอบเท่ากัน แต่การสอบผ่านคอมพิวเตอร์  โดยจะประกาศผลภายในสามวันหลังจากสอบวิชาสุดท้ายเสร็จ

6. ผลสอบวิชา TGAT/TPAT

สามารถใช้ประกอบการพิจารณาในรอบที่ 1 และ 2 ได้ ถือเป็นโอกาสที่จะให้นักเรียนแสดงความสามารถผ่านการสอบเพื่อส่งให้มหาวิทยาลัยพิจารณาได้           

 

 • เช็กปฎิทินสอบ TCAS 66 

ทปอ.ได้ปรับปฏิทินดำเนินการ ทีแคสใหม่ ดังนี้

รอบที่ 1  แฟ้มสะสมผลงาน (มหาวิทยาลัยจะกำหนดวันประกาศรับสมัครเอง)

 • เริ่มลงทะเบียนใช้งานในระบบทีแคส 66  วันที่ 1 พ.ย. 2565
 • ประกาศผลในระบบวันที่  7 ก.พ.2566
 • ยืนยันสิทธิในระบบ วันที่ 7-8 ก.พ.2566
 • สละสิทธิในระบบ วันที่ 9 ก.พ.2566 หรือ วันที่ 6 พ.ค.2566

รอบที่ 2 โควต้า (มหาวิทยาลัยจะกำหนดวันประกาศรับสมัครเอง)

 • ประกาศผลในระบบ วันที่ 4 พ.ค.2566
 • ยืนยันสิทธิในระบบ วันที่ 4-5 พ.ค.2566
 • สละสิทธิในระบบ วันที่ 6 พ.ค.2566

รอบที่ 3 แอดมิชชั่นส์

 • รับสมัครผ่านระบบ mytcas.com วันที่ 7-13 พ.ค.2566
 • ประกาศผลรอบที่ 1 วันที่ 20 พ.ค.2566
 • ประกาศผลรอบที่ 2 วันที่ พ.ค. 2566 
 • ยืนยันสิทธิในระบบ วันที่ 20-21 พ.ค.2566
 • สละสิทธิในระบบ วันที่ 27 พ.ค.2566 

รอบที่ 4 รับตรงอิสระ หรือ (Direct Admission)

มหาวิทยาลัยประกาศรับสมัคร  วันที่ 28 พ.ค. – 9 มิ.ย.2566

ประกาศผลในระบบครั้งที่ 1 วันที่ 13 มิ.ย. 2566

ประกาศผลครั้งที่ 2 วันที่ 23 มิ.ย.2566 

ยืนยันสิทธิในระบบครั้งที่ 1 วันที่ 13-14 มิ.ย.2566 

ประกาศผลครั้งที่ 2 วันที่ 23-24 มิ.ย.2566 

ทั้งนี้ มีข้อกำหนดเพิ่มเติมของผู้ยืนยันสิทธิ แล้วสละสิทธิในระบบ (ยกเว้นมหาวิทยาลัยเอกชน) มีดังนี้ 

 1. ผู้ยืนยันสิทธิในสาขาแพทยศาสตร์ รอบที่ 1-2 แล้วสละสิทธิ จะไม่สามารถสมัครสาขาแพทยศาสตร์ในรอบต่อไปได้
 2. ผู้ยืนยันสิทธิในสาขาทันตแพทยศาสตร์แล้วสละสิทธิ จะไม่สามารถสมัครสาขาทันตแพทยศาสตร์ในรอบต่อไปได้
 3. ผู้ยืนยันสิทธิในสาขาเภสัชศาสตร์แล้วสละสิทธิ จะไม่สามารถสมัครสาขาเภสัชศาสตร์ในรอบต่อไปได้

 

 • รับสมัคร กสพท ปี 2566 วันที่ 1-20 ก.ย.2565 

ผู้สมัครที่เลือกสาขาวิชาที่ร่วมการคัดเลือกกับ กสพท ต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ของ กสพท เข้าสอบ TPAT 1 (วิชาเฉพาะ กสพท ) และวิชาสามัญกับ ทปอ. ปีการศึกษา 2565

สำหรับ กสพท ปี 2566 ได้รับมอบอำนาจจากคณะ/วิทยาลัย/ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 17 สถาบัน คณะ/สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ 12 สถาบัน คณะสัตวแพทยศาสตร์ 12 สถาบัน และคณะ เภสัชศาสตร์ 12 สถาบัน  รับจำนวน 2,308 คน  มีสถาบันที่เพิ่มจากปีที่ผ่านมา คือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 • ความต่างของกสพท ปี 66 ที่เปลี่ยนแปลงไป
 1. เลื่อนสอบเร็วขึ้น จาก มี.ค. เป็น ธ.ค.
 2. เน้นรับใน TCAS66 รอบที่ 1 Portfolio มากขึ้น
 3. มีสาขาใหม่เปิดรับเพิ่ม รวมเป็น 61 สาขา จำนวน 2,308 ที่นั่ง
 4. ค่าสมัครสอบ ปรับเป็น 800 บาท เท่าเดิม
 5. ตัดเวลาในการพักเบรก เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 เหลือการสอบแค่ช่วงเช้าเท่านั้น เวลา 8.30 – 12.30 น. (เหมือน กสพท65)
 • คุณสมบัติผู้สมัคร... ใครสามารถสมัครสอบได้บ้าง?
 1. นักเรียนที่กำลังศึกษาชั้น ม. 6 และเทียบเท่า เด็กซิ่ว กศน. ปวช. หรือ จบ ป.ตรี
 2. คณะทันตแพทยศาสตร์ รับเฉพาะแผนการเรียน วิทย์ – คณิต เท่านั้น
 3. คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์ รับทุกแผนการเรียน
 4. ถ้าเป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปี 1 ไม่ต้องลาออก *ยกเว้นเป็นนักศึกษาที่กำลังเรียนอยู่ในคณะที่จะสมัคร  ต้องลาออกก่อนตามวันที่กำหนดตามระเบียบการรับสมัครของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยในปีการศึกษานั้นๆ
 5. กรณีเด็กซิ่วเกินปี 1 ขึ้นไป ต้องลาออกก่อนวันสมัครสอบ
 • สัดส่วนคะแนน กสพท 66 ต้องสอบอะไรบ้าง?

กสพท ปี 2566 เปิดรับสมัครทั้งหมด 2,308 คน (จะมีการเปิดรับสมัครเพิ่มเติมใน รอบที่ 1 Portfolio และ รอบที่ 2 Quota) แบ่งเป็น 

 • คณะแพทยศาสตร์ 17 สถาบัน : 1,141 คน  ลดลง 70 คน
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ 12 สถาบัน : 390 คน  ลดลง 170 คน
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์ 12 สถาบัน : 287 คน  ลดลง 241 คน
 • คณะเภสัชศาสตร์ 12 สถาบัน : 490 คน  เพิ่มขึ้น 189 คน

ค้นหาทุกคำตอบ! สอบ "TCAS 66 - กสพท" แตกต่างจากเดิม เด็ก66 ต้องรู้อะไรบ้าง?

 

 • ตรวจสอบปฎิทิน สอบกสพท 2566

รับสมัครสอบวิชาเฉพาะแพทย์ (TPAT1) : 1 – 20 ก.ย. 2565

 • สมัครผ่านเว็บไซต์ กสพท 
 • ตรวจสอบสถานะการสมัครหลังชำระเงินภายใน 7 วัน

สอบวิชาเฉพาะแพทย์ (TPAT1) : 17 ธ.ค.2565

สมัครสอบ 7 วิชา A-Level : 1 – 10 ก.พ.2566

 • สมัครผ่านเว็บไซต์ กสพท  

ประกาศผลสอบวิชาเฉพาะแพทย์ (TPAT1) : 6 ก.พ.2566

สอบ 7 วิชา A-Level : 18 – 19 มี.ค.2566

สมัคร TCAS รอบ3 แอดมิชชั่น : 7 – 13 พ.ค.2566

 • สมัครผ่านเว็บไซต์  mytcas.com  

ประกาศผลสอบ 7 วิชา A-Level : 17 เม.ย.2566

ทปอ. ประกาศผลคัดเลือก TCAS รอบ 3 ครั้งที่ 1 : 20 พ.ค.2566

ยืนยันสิทธิ์ TCAS รอบ 3 : 20 – 21 พ.ค.2566

ทปอ. ประกาศผลคัดเลือก TCAS รอบ 3 ครั้งที่ 2 : 26 พ.ค.2566

สละสิทธิ์ TCAS รอบ3 : *27 พ.ค.2566

*เฉพาะผู้ที่ยืนยันสิทธิ์รอบ3 และไม่เคยสละสิทธิ์มาก่อน

สอบสัมภาษณ์ / ตรวจสุขภาพ : 29 พ.ค. – 4 มิ.ย.2566

 • TPAT1 และA-Level สอบอะไรบ้าง? 

โดย TPAT1 วิชาเฉพาะ กสพท คือ การวัดความถนัดทางวิชาชีพแพทย์

สัดส่วนน้ำหนักคะแนน 30% มีทั้งหมด 3 ส่วนด้วยกัน  ดังนี้

 • PART เชาว์ปัญญา : กลุ่มอนุกรมและการทดสอบเชาว์ กลุ่มมิติสัมพันธ์ กลุ่ม MATH ม.ต้น + ม.ปลาย ทั่วไป (100 คะแนน)
 • PART จริยธรรมทางการแพทย์  :เนื้อหาที่ออกสอบไม่มีการสอนในห้องเรียน (100 คะแนน)
 • PART ความคิดเชื่อมโยง :ใช้การคิดวิเคราะห์จับใจความ คล้ายกับข้อสอบ GATเชื่อมโยง แต่มีความเป็นเหตุเป็นผลที่ค่อนข้างยากกว่า (100 คะแนน)

A-Level คือ การวัดความรู้เชิงวิชาการ  ชื่อเดิมก็คือ 9 วิชาสามัญ  สัดส่วนน้ำหนักคะแนน 70% ดังนี้

 • วิทยาศาสตร์ (คิดคะแนนรวมของฟิสิกส์ เคมี ชีวะ)  40%
 • คณิตศาสตร์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม)  20%
 • ภาษาอังกฤษ  20%
 • ภาษาไทย  10%
 • สังคมศึกษา  10%
 • (แต่ละวิชาต้องได้คะแนนขั้นต่ำ 30 คะแนน หรือ 30% จากคะแนนเต็ม)

 

 • สมัครเสร็จแล้ว ต้องชำระค่าสมัคร ถึงจะสอบได้

TPAT1 วิชาเฉพาะ กสพท
ราคา 800 บาท สมัครผ่าน กสพท  

A-Level (รวมทั้งหมด 7 วิชา)
ราคา 700 บาท สมัครผ่าน ทปอ. 

ชำระเงินออนไลน์ ผ่านช่องทางดังนี้

แอปพลิเคชัน SCB EASY เท่านั้น 

ตู้ ATM ของ SCB

 • มหาวิทยาลัยที่เปิดรับสมัคร กสพท ปี 66

คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น ยอดรับ  20 คน 

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ยอดรับ  176 คน 

คณะแพทยศาสตร์ (กองทัพอากาศ) จุฬาฯ ยอดรับ  30คน 

คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ยอดรับ  28 คน 

คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ยอดรับ  65 คน 

คณะแพทยศาสตร์ นเรศวร ยอดรับ  30 คน 

คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล ยอดรับ  94 คน 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ยอดรับ  192  คน 

คณะวิทยาลัยแพทยศาสตร์ รพ.ราชวิถี ม.รังสิต (เอกชน) ยอดรับ  40 คน 

คณะวิทยาลัยแพทยศาสตร์ รพ.เลิดสิน ม.รังสิต (เอกชน)ยอดรับ  13 คน 

คณะวิทยาลัยแพทยศาสตร์ รพ.นพรัตนราชธานี ม.รังสิต (เอกชน)ยอดรับ  13 คน 

คณะแพทยศาสตร์ มศว  ยอดรับ  145 คน 

คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลาฯ ยอดรับ  40 คน 

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช ยอดรับ  50 คน 

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล รพ.ตากสิน ม.นวมินทราธิราช ยอดรับ  20 คน 

คณะวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (ชาย)ยอดรับ  60 คน 

คณะวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (หญิง)ยอดรับ  40 คน 

คณะแพทยศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี ยอดรับ  12 คน 

คณะแพทยศาสตร์ ม.บูรพายอดรับ  32 คน 

คณะแพทยศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง1 ยอดรับ  16 คน  

คณะแพทยศาสตร์ ม.สยาม (เอกชน) ยอดรับ  15 คน 

คณะแพทยศาสตร์ ม.เวสเทิร์น (เอกชน) ยอดรับ  10 คน 

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ยอดรับ  60 คน 

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ยอดรับ  80 คน 

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ยอดรับ  15 คน 

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.สงขลาฯ ยอดรับ  10 คน 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว ยอดรับ  40 คน 

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น ยอดรับ  15 คน 

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ยอดรับ  30 คน 

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร ยอดรับ 40 คน

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี ยอดรับ  10 คน 

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.เนชั่น (เอกชน)ยอดรับ  15 คน 

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.เวสเทิร์น (เอกชน) ยอดรับ  15 คน 

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.รังสิต (เอกชน) ยอดรับ  60 คน 

คณะสัตวแพทยศาสตร์  จุฬาฯ ยอดรับ  105 คน 

คณะสัตวแพทยศาสตร์  ม.เกษตรศาสตร์ ยอดรับ 35 คน 

คณะสัตวแพทยศาสตร์  ม.ขอนแก่น ยอดรับ  12 คน 

คณะสัตวแพทยศาสตร์  ม.เชียงใหม่ ยอดรับ  20 คน 

คณะสัตวแพทยศาสตร์  ม.มหิดล ยอดรับ  35 คน 

คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์  ม.มหิดล - ว.วิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ยอดรับ  10 คน 

คณะสัตวแพทยศาสตร์  ม.เทคโนโลยีมหานคร (เอกชน) ยอดรับ  10 คน 

คณะสัตวแพทยศาสตร์  ม.มหาสารคาม ยอดรับ  10 คน 

คณะสัตวแพทยศาสตร์  มทร.ตะวันออก ยอดรับ  20 คน 

คณะสัตวแพทยศาสตร์  มทร.ศรีวิชัย ยอดรับ  10 คน 

คณะสัตวแพทยศาสตร์  ม.สงขลาฯ ยอดรับ  10 คน 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เวสเทิร์น (เอกชน) ยอดรับ  10 คน 

คณะเภสัชศาสตร์ (สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม) จุฬาฯ ยอดรับ  75 คน 

คณะเภสัชศาสตร์ (สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ) จุฬาฯ  ยอดรับ  85 คน 

คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล ยอดรับ  90 คน 

คณะเภสัชศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ยอดรับ  75 คน 

คณะเภสัชศาสตร์ (สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม) มศว ยอดรับ  20 คน 

คณะเภสัชศาสตร์ (สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ) มศว ยอดรับ  20 คน 

คณะเภสัชศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ยอดรับ  30 คน 

คณะเภสัชศาสตร์ (สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม) ม.มหาสารคาม ยอดรับ  10 คน 

คณะเภสัชศาสตร์ ม.บูรพา ยอดรับ  10 คน 

คณะเภสัชศาสตร์ (สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม) ม.สยาม (เอกชน) ยอดรับ  20 คน 

คณะเภสัชศาสตร์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (เอกชน)ยอดรับ 15 คน 

คณะเภสัชศาสตร์ (สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม) ม.พายัพ ยอดรับ  10 คน 

คณะเภสัชศาสตร์ (สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม) ม.อุบลราชธานี ยอดรับ  10 คน 

คณะเภสัชศาสตร์ (สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ) ม.สงขลานครินทร์ ยอดรับ  10 คน 

คณะเภสัชศาสตร์ (สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม) ม.สงขลานครินทร์ ยอดรับ  10 คน 

 •  9 สนามสอบกสพท 66 

กรุงเทพฯและปริมณฑล

ชลบุรี 

นครนายก (มศว องครักษ์) 

เชียงใหม่ 

พิษณุโลก

นครราชสีมา 

อุบลราชธานี 

ขอนแก่น

สงขลา

เนื่องจาก สถานที่สอบอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่เคยแจ้งผู้สมัครไว้ ดังนั้น ขอให้ผู้สมัครตรวจสอบสถานที่สอบ ล่วงหน้าก่อนการสอบ 2 สัปดาห์ได้ที่ www9.si.mahidol.ac.th