ทีมสหภาพแรงงาน เอกชน รัฐวิสาหกิจ ลุยเกาหลี ช่วยคุณภาพชีวิตแรงงานไทย 

ทีมสหภาพแรงงาน เอกชน รัฐวิสาหกิจ ลุยเกาหลี ช่วยคุณภาพชีวิตแรงงานไทย 

รมว.เฮ้ง นำทีมกลุ่มสหภาพแรงงาน ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แรงงาน เกาหลี ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานไทย ส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ในกลุ่มแรงงานต่างชาติที่ดี

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน นำผู้แทนกลุ่มสหภาพแรงงาน ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แรงงานนายชอน แทอิล ณ สาธารณรัฐเกาหลี 

นายสุชาติ กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ได้มีความห่วงใยแรงงานไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามเร่งขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ใช้แรงงานให้ดียิ่งขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง

 

 

  • ส่งทีมสหภาพแรงงาน เอกชน รัฐวิสาหกิจลุยเกาหลี

ในวันนี้ท่านนายกจึงได้มอบหมายให้ผมเป็นหัวหน้าคณะพาผู้แทนกลุ่มสหภาพแรงงาน พร้อมด้วยผู้แทนภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แรงงานนายชอน แทอิล ณ สาธารณรัฐเกาหลี ที่ได้ทราบถึงรูปแบบการจัดแสดงและการบริหารจัดการของพิพิธภัณฑ์ เพื่อนำกลับไปเป็นแนวทางดำเนินการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย

นอกจากนี้ ยังได้พบปะพูดคุยกับผู้นำสหภาพแรงงานของเกาหลีใต้ซึ่งมีอยู่ 2 สหภาพ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านแรงงานและหารือเกี่ยวกับการให้สัตยาบันอนุสัญญาไอแอลโอ ฉบับที่ 87 และ 98 ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคม และสิทธิในการรวมตัวและเจรจาต่อรอง เนื่องจากรัฐบาลเกาหลีใต้ได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาดังกล่าวแล้ว เพื่อจะได้นำไปปรับใช้กับประเทศไทยที่ขณะนี้อยู่ระหว่างกำลังดำเนินการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 

  • ต้นแบบส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ในกลุ่มแรงงานต่างชาติ

นายสุชาติ กล่าวต่อว่า การเดินทางเยือนสาธารณรัฐเกาหลีในครั้งนี้ ผมยังได้นำกลุ่มสหภาพแรงงาน พร้อมด้วยผู้แทนภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ มาเยี่ยมชมไซต์งานก่อสร้างของบริษัท ซัมโฮ เดเวลลอปเมนท์ ซึ่งเป็นสถานประกอบกิจการภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างที่มีแรงงานทำงานอยู่ที่นี่กว่า 700 คน คิดเป็นสัดส่วนถึง 95 %ของจำนวนแรงงานต่างชาติที่บริษัทจ้างทั้งหมด

โดยบริษัทแห่งนี้มีต้นแบบในการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ในกลุ่มแรงงานต่างชาติที่ดี มีการจ้างล่ามในการสื่อสารกับแรงงาน การอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงานเป็นประจำ รวมทั้งการสร้างการรับรู้เป็นภาษาของแรงงานแต่ละสัญชาติด้วย ทั้งนี้ ตนและคณะยังได้ศึกษาระบบการเลือกตั้งของสหภาพแรงงานเกาหลีใต้ที่ได้นำระบบออนไลน์เข้ามาใช้ในการเลือกตั้งสหภาพแรงงาน ซึ่งรูปแบบดังกล่าวจะได้นำไปปรับใช้ในการเลือกตั้งสหภาพแรงงานในบ้านเราต่อไป