ส่อง 7 หลักสูตรดิจิทัล "อบรมออนไลน์" ก.แรงงาน หลังยอดวิวทะลุ 5 แสน

ส่อง 7 หลักสูตรดิจิทัล "อบรมออนไลน์" ก.แรงงาน หลังยอดวิวทะลุ 5 แสน

รมว.แรงงาน นายสุชาติ ชมกลิ่น เผย มีผู้เข้าชมหลักสูตรการฝึกอบรมผ่านเว็บไซต์ของ "กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน" DSD Online Training จำนวน 517,524 คน มี 7 รายวิชาด้านดิจิทัลมีผู้เรียนออนไลน์มากที่สุด เร่งให้เพิ่มหลักสูตร "อบรมออนไลน์" ให้บริการมากขึ้น

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี สั่งการให้กระทรวงแรงงานเร่งให้ความช่วยเหลือและเยียวยาแรงงานทุกประเภทรวมถึงผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทั้งการจัดหางาน การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน เพื่อส่งเสริมด้านอาชีพแก่แรงงานให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน พร้อมทั้งบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ซึ่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

 

7 รายวิชา "อบรมออนไลน์" ยอดนิยม 

 

นอกจากการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานตามโครงการปกติแล้ว ยังมีการฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์อีกด้วย เพื่อให้แรงงานได้มีโอกาสเรียนรู้ พัฒนาตนเองได้สะดวกยิ่งขึ้น ซึ่งการฝึก อบรมออนไลน์ ปัจจุบันมีผู้เข้าชมหลักสูตรการฝึกอบรมผ่านเว็บไซต์ของ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน DSD Online Training จำนวน 517,524 คน มี 7 รายวิชาที่มีผู้เรียนออนไลน์มากที่สุด ได้แก่

 • การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดย Google Application
 • เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้โปรแกรม Microsoft Excel
 • เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้โปรแกรม Microsoft Word
 • เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้โปรแกรม Microsoft Power Point
 • เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้โปรแกรม Microsoft Digital Literacy
 • เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้โปรแกรม Microsoft Power BI
 • เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้โปรแกรม Microsoft Power Platform

ซึ่งมอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพิ่มหลักสูตรการฝึก Online ให้เพิ่มมากขึ้น

 

นายสุชาติ กล่าวต่อไปว่า ได้รับรายงานจากอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (นายประทีป ทรงลำยอง) ว่า  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ร่วมกับ Microsoft จัดทำหลักสูตรใหม่เพิ่มเติมอีก 5 หลักสูตร ประกอบด้วย

 • Basic Cyber Security ความเข้าใจเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
 • Microsoft Sway การสร้างงานนำเสนอออนไลน์
 • Microsoft Word Intermediate
 • Microsoft Excel Intermediate
 • Microsoft PowerPoint Intermediate 

เพื่อมาเสริมทัพการฝึกอบรมออนไลน์ ตอบโจทย์ความต้องการของบุคลากรที่ทำงานในสถานประกอบกิจการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ง่าย สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น

 

ตลอดจนการนำเสนองานที่สวยงามทันสมัย สร้างความน่าสนใจของการนำเสนองานหรือการทำการตลาดได้อย่างต้องการ ซึ่งทักษะเหลานี้เป็นทักษะเบื้องต้นที่สำคัญและสถานประกอบกิจการต้องการให้บุคลากรของตนเองมีความรู้

 

ดังนั้น การจัดฝึกอบรมแบบออนไลน์ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัดทำขึ้นเพื่อบริการและเปิดโอกาสให้กลุ่มแรงงาน ทั้งผู้ที่อยู่ในระบบการจ้างงานหรือผู้ว่างงาน สามารถสมัครเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง สามารถฝึกได้ทุกที่ ทุกเวลา และมีวุฒิบัตรให้ด้วยเมื่อสอบผ่านเกณฑ์ตามหลักสูตรกำหนดไว้ในแบบการฝึกอบรม

 

ส่อง 7 หลักสูตรดิจิทัล "อบรมออนไลน์" ก.แรงงาน หลังยอดวิวทะลุ 5 แสน

นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการสร้างโอกาสให้กับประชาชนทุกๆ คน ทุกช่วงวัย ให้ได้รับการพัฒนา สร้างโอกาสการเรียนรู้และสามารถต่อยอดได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งสอดรับกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ถึงแม้จะเริ่มคลี่คลายแล้วก็ตาม การฝึกทักษะออนไลน์เป็นอีกช่องทางในการเพิ่มทักษะความรู้ให้แก่แรงงาน เพื่อพัฒนาตนเองให้มีทักษะตรงกับความต้องการของสถานประกอบกิจการหรือสามารถสนับสนุนให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

เรียนภาษา และ ทักษะอื่นๆ 

 

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มีหลักสูตรที่สามารถเรียนรู้ผ่านออนไลน์ได้ เช่น

 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาเกาหลี
 • ภาษาญี่ปุ่น เป็นต้น 

 

คลิปวิดีโอการฝึกทักษะด้านช่าง 

 • ช่างไฟฟ้าในอาคาร
 • ช่างก่อสร้าง
 • ช่างซ่อมโทรทัศน์
 • ช่างพ่นสีรถยนต์
 • ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ
 • ช่างเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น

 

กลุ่มของสาขาอาชีพอิสระ 

 • การประกอบอาหาร
 • โปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • ทักษะดิจิทัล

 

สมัครเข้าอบรมไม่มีค่าใช้จ่าย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คลิก