"แรงงานไทย" เฮ! ก.แรงงาน เจรจาเกาหลีส่ง "แรงงานภาคเกษตร" สำเร็จ

"แรงงานไทย" เฮ! ก.แรงงาน เจรจาเกาหลีส่ง "แรงงานภาคเกษตร" สำเร็จ

"แรงงานไทย" เฮ! นายก มอบ รมว.สุชาติ เจรจา "เกาหลีใต้" ส่งแรงงานตามฤดูกาลภาคเกษตรสำเร็จ หลังมีความต้องการจ้าง "แรงงานต่างชาติ" เร่งด่วน 150 - 200 คน คาดสามารถจัดส่งแรงงานตามฤดูกาลในภาคเกษตรได้ภายใน 60 วัน 

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน
นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน หารือร่วมกับ อ.จินชอน ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกฝีมือการเกษตร ประเด็นความร่วมมือการจัดส่งแรงงานไทยมาทำงานตามฤดูกาลในภาคเกษตร (Seasonal Worker Program – SWP) ณ ห้องประชุมโรงแรมล้อตเต สาธารณรัฐเกาหลี

 

นายสุชาติ กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้คนไทยได้มาทำงานในต่างประเทศ ซึ่งสาธารณรัฐเกาหลีเป็นอีกประเทศหนึ่งที่ กระทรวงแรงงาน ได้มีการประชุมความร่วมมือตามเอ็มโอยูในการจัดส่งแรงงานไทยมาทำงานตามฤดูกาลในภาคเกษตรมาหลายครั้ง

 

ในวันนี้ผมจึงได้มอบหมายให้ นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงานได้เจรจาหารือกับผู้อำนวยการศูนย์ฝึกฝีมือการเกษตร สาธารณรัฐเกาหลี โดยทางการเกาหลีมีความต้องการ แรงงานต่างชาติ เข้ามาทำงานตามฤดูกาลในภาคเกษตรเป็นจำนวนมาก ซึ่งขณะนี้ มีความต้องการจ้างแรงงานต่างชาติอย่างเร่งด่วนประมาณ 150 - 200 คน เนื่องจากช่วงเดือนมีนาคม - ตุลาคมของทุกปีเป็นช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร

 

"แรงงานไทย" เฮ! ก.แรงงาน เจรจาเกาหลีส่ง "แรงงานภาคเกษตร" สำเร็จ

ทั้งนี้ จากการเจรจาที่ผ่านมา ทางการ เกาหลีใต้ ต้องการให้กระทรวงแรงงานจัดเก็บเงินประกันของคนงานจากภาคเอกชน แต่ติดขัดกับข้อกฎหมายของไทย ในวันนี้จึงได้ข้อสรุปร่วมกันที่จะให้ธนาคารของรัฐเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บเงินประกันของคนงานจากภาคเอกชน ซึ่งทางการเกาหลีใต้เห็นด้วยกับแนวทางดังกล่าว

 

ผลสำเร็จจากการหารือในวันนี้ กระทรวงแรงงานจะเร่งปรับปรุงร่างเอ็มโอยูให้แล้วเสร็จและเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายใน 1 เดือน จากนั้น คาดว่าจะสามารถจัดส่งแรงงานตามฤดูกาลในภาคเกษตรได้ภายใน 60 วัน 

 

"ท่านนายกรัฐมนตรี พยายามส่งเสริมให้คนไทยได้ไปทำงานในต่างประเทศ เพื่อให้มีงานทำ มีอาชีพ มีรายได้ที่มั่นคง นำความรู้มาต่อยอดในการประกอบอาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง " นายสุชาติ กล่าวตอนท้าย

 

"แรงงานไทย" เฮ! ก.แรงงาน เจรจาเกาหลีส่ง "แรงงานภาคเกษตร" สำเร็จ

"แรงงานไทย" เฮ! ก.แรงงาน เจรจาเกาหลีส่ง "แรงงานภาคเกษตร" สำเร็จ