'เราชนะ' กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน ได้เงินแล้ววันนี้ ตรวจสอบ-ใช้เงินอย่างไร เช็คเลย!

'เราชนะ' กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน ได้เงินแล้ววันนี้ ตรวจสอบ-ใช้เงินอย่างไร เช็คเลย!

"เราชนะ" กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนที่ลงทะเบียน รอบ 1 ตั้งแต่ 15-21 ก.พ.64 ได้เงินแล้ววันนี้ (5 มี.ค.64) ตรวจสอบ-ใช้เงินอย่างไร เช็คเลย!

อัพเดทมาตรการ "เราชนะ" สำหรับกลุ่มไม่สมาร์ทโฟน ที่ลงทะเบียน รอบ 1 เมื่อวันที่ 15-21 ก.พ.2564  ด้วยบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด สามารถตรวจสอบสิทธิผลการคัดกรองคุณสมบัติมาตรการเราชนะได้ตั้งแต่วันที่ 4 มี.ค. 2564 ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com และเริ่มรับเงินตั้งแต่วันนี้ (5 มี.ค.2564) เป็นต้นไป 

โดยจำนวนเงินที่ได้รับในงวดแรกทั้งหมด 4,000 บาท เนื่องจากรวมเงินตกเบิกด้วย และในงวดถัดไปจะได้รับทุกวันศุกร์ สัปดาห์ละ 1,000 บาท จนครบจำนวน 7,000 บาท ตามที่มาตรการกำหนดไว้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

  • วิธีตรวจสอบสิทธิ “เราชนะ”

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ www.เราชนะ.com

2. เลือกเมนู "ตรวจสอบสถานะผู้รับสิทธิ"

3. กรอกข้อมูล "เช็คสิทธิเราชนะดังนี้

หมายเลขบัตรประชาชน
ชื่อและนามสกุลภาษาไทย 
วันเดือนปีเกิด (ข้อมูลตามบัตรประชาชน)

4. คลิก "ตรวจสอบสถานะ

หาก "ได้รับสิทธิเราชนะ" ระบบจะแจ้งว่า "ท่านได้รับสิทธิเราชนะ" และปรากฏตารางวันที่ และจำนวนเงินที่จะโอนให้ในแต่ละงวด

หาก "ไม่ได้รับสิทธิเราชนะ" ระบบจะแจ้งว่า "ท่านไม่ได้รับสิทธิเราชนะ" พร้อมเหตุผลที่ทำให้ไม่ได้รับสิทธิ ซึ่งแตกต่างกันออกไปในแต่ละกรณี

161485596826

  • "ร้านค้าเราชนะ" รับเงินผ่านบัตรประชาชน กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน อย่างไร?

1.เข้าแอพพลิเคชั่นถุงเงิน เลือกเมนูเราชนะ

161485641794

2.เลือกบัตรประชาชน” (ซึ่งร้านค้าต้องอัพเดทแอพพลิเคชั่นถุงเงิน เป็นเวอร์ชั่น 3.3.0 ขึ้นไป จึงจะสามารถรับชำระผ่านบัตรประชาชนได้)

161485634827

3.สแกนบัตรประชาชน (ต้องตรวจสอบผู้ใช้สิทธิให้ตรงกับบัตรประชาชน )

4.ตรวจสอบหมายเลขบัตรประชาชน (ต้องตรวจสอบให้ตรงกับบัตรประชาชนของผู้ใช้สิทธิ)

5.ระบุจำนวนเงิน ต้องตรวจสอบยอดเงินคงเหลือของผู้ใช้สิทธิก่อนระบุจำนวนเงิน

6.เลือกวิธียืนยันการชำระเงิน 

 6.1 ผู้ใช้สิทธิใส่รหัส หรือ PIN 6 หลัก ในกรณีนี้ ผู้ที่ใช้สิทธิต้องทำการกำหนดรหัสที่ธนาคารกรุงไทยเท่านั้น

 6.2 ร้านค้าสแกนใบหน้าผู้ใช้สิทธิด้วยกล้องหลัง 

161485648297

7.ยืนยันการชำระเงิน

8.รับหลักฐานการรับชำระเงิน ต้องตรวจสอบยอดเงินสิทธิคงเหลือ หลังจากการชำระ

161485655761

ที่มา : กระทรวงการคลัง, สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง