ในหลวง พระราชสาส์นอำนวยพร วันที่ระลึกนักบุญแพทริกของไอร์แลนด์

ในหลวง พระราชสาส์นอำนวยพร วันที่ระลึกนักบุญแพทริกของไอร์แลนด์

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งไอร์แลนด์ ในโอกาสวันที่ระลึกนักบุญแพทริกของไอร์แลนด์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งไอร์แลนด์ ในโอกาสวันที่ระลึกนักบุญแพทริกของไอร์แลนด์ ซึ่งตรงกับวันที่ 17 มีนาคม2565 ความว่า 

ฯพณฯ นายไมเคิล ดี. ฮิกกินส์

ประธานาธิบดีแห่งไอร์แลนด์

กรุงดับลิน

ในโอกาสวันที่ระลึกนักบุญแพทริกของไอร์แลนด์ ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดี และขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีประสบความสุขสวัสดีและมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวไอร์แลนด์มีความร่มเย็นเป็นสุขและเจริญรุ่งเรืองสืบไป

ข้าพเจ้าเชื่ออย่างแน่แท้ว่า ประเทศไทยและไอร์แลนด์ต่างมีความมุ่งมั่นในเป้าหมายร่วมกัน ที่จะเสริมสร้างและพัฒนาความร่วมมืออันหลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการค้า การลงทุน และเทคโนโลยี เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้งสองฝ่าย

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว