วิ่งฟรี! ทางด่วน-มอเตอร์เวย์ ช่วง"สงกรานต์ 2565"

วิ่งฟรี! ทางด่วน-มอเตอร์เวย์ ช่วง"สงกรานต์ 2565"

กระทรวงคมนาคมเตรียมพร้อมรองรับการเดินทางช่วงเทศกาล "สงกรานต์ 2565" ยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบนทางพิเศษ 5 เส้นทาง เช็คที่นี่!

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า กระทรวงคมนาคมเตรียมพร้อมรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2565

โดยกำชับหน่วยงานในสังกัดบูรณาการร่วมกันอำนวยความสะดวกประชาชน เพื่อให้ประชาชนเดินทางสะดวก ปลอดภัย ห่างไกล COVID-19 และดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โดยถือปฏิบัติตามข้อกำหนดแห่ง พ.ร.ก. ฉุกเฉิน และคำสั่ง ศบค. อย่างเคร่งครัด และมอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) จัดทำแผนการอำนวยความสะดวก และความปลอดภัยเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชน ช่วง "สงกรานต์ 2565" พร้อมเสนอแนวทางอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทาง รวมถึงแนะนำประชาชนให้วางแผนการเดินทางล่วงหน้า ในช่วง "สงกรานต์ 2565" ที่จะถึงนี้

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ กล่าวว่า ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 มีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวันจึงคาดการณ์ว่าจะมีประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนา ท่องเที่ยว หรือเดินทางไปทำบุญด้วยรถยนต์ส่วนบุคคลหรือใช้บริการรถโดยสาธารณะเป็นจำนวนมาก จึงได้มอบหมายให้ สนข. จัดทำแผนการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลดังกล่าว ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2565 ระยะเวลารวม 7 วัน โดยมีการตั้งเป้าหมายการดำเนินการช่วงวันหยุดยาว ดังนี้

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

1. บริการระบบขนส่งสาธารณะให้เข้าถึงง่าย เพียงพอไม่ล่าช้า ไม่มีผู้โดยสารตกค้าง ไม่โก่งราคา ไม่ทิ้งผู้โดยสาร และทันกับเหตุการณ์

2. ให้ความเชื่อมั่นแก่ประชาชนในคุณภาพของการให้บริการขนส่งสาธารณะ ด้วยการดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มข้นและจริงจัง

3. กำกับและควบคุม ลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุ ลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565

4. บริหารจัดการจราจรทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ให้มีความคล่องตัวและไม่ติดขัด

5. บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทาง
 

ทั้งนี้ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ได้ร่วมกันให้บริการขนส่งสาธารณะฟรี ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ประกอบด้วย

1. ยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบนทางพิเศษ 5 เส้นทาง ได้แก่ 

  • ทางพิเศษบูรพาวิถี และกาญจนาภิเษก ระหว่างวันที่ 12 - 18 เมษายน 2565 เป็นเวลา 7 วัน 
  • ทางพิเศษศรีรัช อุดรรัถยา และเฉลิมมหานคร ระหว่างวันที่ 13 - 15 เมษายน 2565 เป็นเวลา 3 วัน 
  • มอเตอร์เวย์ 2 เส้นทาง ได้แก่ มอเตอร์เวย์หมายเลข 7 สายกรุงเทพฯ - พัทยา และมอเตอร์เวย์หมายเลข 9 สายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ ถนนกาญจนาภิเษก ตอนบางปะอิน - บางพลี และตอนพระประแดง - บางแค ช่วงพระประแดง - ต่างระดับบางขุนเทียน ระหว่างวันที่ 12 - 18 เมษายน 2565 เป็นเวลา 7 วั
  • เปิดใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์หมายเลข 6 ชั่วคราว ช่วงปากช่อง - สีคิ้ว - ขามทะเลสอ ระยะทาง 64 กิโลเมตร ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 สำหรับขาออกระหว่างวันที่ 11 - 14 เมษายน 2565 เป็นเวลา 4 วัน และขาเข้าระหว่างวันที่ 15 - 18 เมษายน 2565 เป็นเวลา 4 วัน

2. บริการที่จอดรถฟรี ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณลานจอดรถยนต์ระยะยาว โซน C ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2565

นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้มี ข้อสั่งการเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ดำเนินการดังนี้

1. ให้ทุกหน่วยงานนำแผนที่ได้นำเสนอในการประชุมมาทำเป็นรายการตรวจสอบ (Checklist) งานในความรับผิดชอบ เพื่อจะได้นำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลได้อย่างชัดเจน

2. ให้หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยตามแบบฟอร์มที่กำหนด

3. โทรศัพท์สายด่วนสำหรับให้บริการข้อมูลข่าวสารและรับเรื่องร้องเรียน ควรพร้อมให้บริการเสมอ และหากมีกรณีฉุกเฉินต้องมีเครื่องมืออุปกรณ์ให้พร้อมรองรับการเกิดเหตุ

4. ควรกำหนดเป้าหมายการดำเนินงาน โดยมุ่งเน้นให้สามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดผลอย่างแท้จริง โดยเฉพาะกรมการขนส่งทางบกต้องเน้นเรื่องการตรวจสอบความพร้อมความปลอดภัยของผู้ขับขี่ และยานพาหนะในจุดตรวจ (Checking Point)

5. รณรงค์ให้เกิดการดำเนินงานตาม “มาตรการคนบ้านใกล้เดินทางออกจากกรุงเทพฯ ทีหลัง และเดินทางกลับเข้ากรุงเทพฯ ก่อน” ของ สนข. เพื่อบริหารจัดการการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 โดยพิจารณาแนวทางจูงใจ (Incentive) ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ลดค่าบริการเดินทางเพื่อกระตุ้นให้เกิดความต้องการเดินทาง หรือหารือผู้ประกอบการให้ลดราคาค่าอาหารเครื่องดื่ม หรืออื่น ๆ แก่ผู้ที่เดินทางตามมาตรการดังกล่าว  

6. ให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เข้มงวดเรื่องความปลอดภัยบริเวณทางลักผ่าน และบริเวณจุดตัดระหว่างทางรถไฟกับถนน

7. ให้กรมทางหลวง (ทล.) และกรมทางหลวงชนบท (ทช.) ตรวจสอบการคืนพื้นผิวจราจรบริเวณที่มีการก่อสร้าง เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาคอขวดและจราจรติดขัด