"ศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อ" เปิด Walk in ฉีดวัคซีนทุกเข็ม ทุกคน ปิดสงกรานต์ 11 วัน

"ศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อ" เปิด Walk in ฉีดวัคซีนทุกเข็ม ทุกคน ปิดสงกรานต์ 11 วัน

"ศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อ" เปิด Walk in ฉีดวัคซีนทุกเข็ม ทุกคน พร้อมแจ้งปิดให้บริการช่วงวันหยุด "สงกรานต์ 2565" เป็นเวลา 11 วัน อย่าลืมเช็ควันให้ดี

"ศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อ" เปิด Walk in ฉีดวัคซีนโควิด-19 ทุกเข็มก่อนเทศกาล "สงกรานต์ 2565" ให้ผู้สูงอายุ ลูกหลานพี่น้องประชาชนชาวไทย ต่างชาติและต่างด้าวทุกคน ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนหรือยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น สามารถมารับวัคซีนได้ทุกเข็มและเลือกชนิดวัคซีนได้โดยไม่ต้องจองคิวล่วงหน้า พบกันได้ที่เก้าอี้สีแดงประตู 2 และ 3 ณ สถานีกลางบางซื่อ ทุกวัน ไม่มีวันหยุด เวลา 9.000-16.00 น.

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

รพ.ราชวิถี เปิด "ลงทะเบียนฉีดวัคซีน" Pfizer สำหรับเด็ก เช็คเลย

- ฉีดวัคซีนเข็ม 4 สถาบันบำราศนราดูร เปิดลงทะเบียนแล้ววันนี้ เช็คเลยเงื่อนไข

 

โดย "ศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อ" จะเปิดบริการสำหรับการ Walk in ฉีดวัคซีนโควิด-19 ถึงวันที่ 6 เมษายน 2565 และปิดบริการช่วง "สงกรานต์ 2565" ระหว่างวันที่ 7 - 17 เมษายน 2565 และเปิดอีกครั้งวันที่ 18 เมษายน 2565 ต่อไป

 

จากข้อมูลของกรมควบคุมโรคเมื่อวันที่ 5 มี.ค.2565 พบว่า ตั้งแต่ช่วงกลางก.พ.ที่ผ่านมา มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ปอดอักเสบเพิ่มขึ้น 1.5 เท่าและจำนวนผู้เสียชีวิตก็เพิ่มขึ้นซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้รับ "วัคซีนโควิด-19" และได้รับเชื้อมาจากบุคคลในครอบครัว

 

อีกทั้งมีข้อมูลสนับสนุนได้ว่า การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นในผู้สูงอายุช่วยลดการเสียชีวิตลงได้ถึง 41 เท่าเมื่อเทียบกับผู้สูงอายุที่ไม่ได้รับวัคซีน ซึ่งการฉีดวัคซีนจะมีประสิทธิผลสูงสุด หลังจากฉีดแล้ว 7-14 วัน จึงจะมีระดับการกระตุ้นภูมิที่ดี

 

ดังนั้น ในช่วง 1 เดือนเศษก่อนสงกรานต์นี้เพื่อเตรียมความพร้อมด้านภูมิคุ้มกันป้องกันโรคโควิด ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อจึงขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุและลูกหลานรวมถึงพี่น้องชาวไทย ต่างชาติ ต่างด้าวทุกคน มาเข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อให้มีระยะการกระตุ้นภูมิที่ดี เสริมเกราะป้องกัน ก่อนถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้

 

"ศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อ" เปิด Walk in ฉีดวัคซีนทุกเข็ม ทุกคน ปิดสงกรานต์ 11 วัน

 

 

ข้อมูลจาก : "ศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อ"