วัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 3 เข็ม 4 สถานประกอบการจังหวัดชลบุรี ฉีดฟรี เช็คเลยเงื่อนไข

วัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 3 เข็ม 4 สถานประกอบการจังหวัดชลบุรี ฉีดฟรี เช็คเลยเงื่อนไข

สสจ.ชลบุรี เปิดลงทะเบียนฉีด "วัคซีนไฟเซอร์" Pfizer เข็ม 3 - เข็ม 4 สำหรับ "สถานประกอบการจังหวัดชลบุรี" เช็คเลยรายละเอียดเงื่อนไข

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี (สสจ.ชลบุรี) ประกาศเปิด ลงทะเบียนฉีดวัคซีน ไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มกระตุ้น เข็ม 3 และ เข็ม 4 สำหรับ "สถานประกอบการจังหวัดชลบุรี" ลงทะเบียนผ่านระบบ Google Form สสจ.ชลบุรี https://zhort.link/EIj

 

 

ลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็ม 3 และ เข็ม 4 (เข็มกระตุ้น) สำหรับ "สถานประกอบการจังหวัดชลบุรี" โดยกำหนดเงื่อนไขบริการดังนี้

 

 1. พนักงานประสงค์รับวัคซีนมากกว่า 200 คน หน่วยบริการออกดำเนินการฉีดที่สถานประกอบการ
 2. พนักงานประสงค์รับวัคซีนน้อยกว่า 200 คน นัดหมายบริการที่จุดฉีดวัคซีนของหน่วยบริการ

 

ลงทะเบียนผ่านระบบ Google Form สสจ.ชลบุรี คลิกที่นี่ https://zhort.link/EIj

 

สำหรับ สูตรวัคซีน มีดังนี้

 

ไฟเซอร์ (Pfizer) เข็ม 3 สำหรับผู้ที่ได้รับสูตรวัคซีนดังต่อไปนี้ (มากกว่า 1 เดือน)

 

 1. ซิโนแวค (Sinovac) ครบ 2 เข็ม
 2. ซิโนฟาร์ม (Sinopharm) ครบ 2 เข็ม

 

 

ไฟเซอร์ (Pfizer) เข็ม 3 สำหรับผู้ที่ได้รับสูตรวัคซีนดังต่อไปนี้ (มากกว่า 3 เดือน)

 

 1. แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) ครบ 2 เข็ม
 2. ซิโนแวค (Sinovac) + แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) 
 3. ซิโนฟาร์ม (Sinopharm) + แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca)
 4. ซิโนแวค (Sinovac) + ไฟเซอร์ (Pfizer)
 5. ซิโนฟาร์ม (Sinopharm) + ไฟเซอร์ (Pfizer)

 

ไฟเซอร์ (Pfizer) เข็ม 3 สำหรับผู้ที่ได้รับสูตรวัคซีนดังต่อไปนี้ (มากกว่า 6 เดือน)

 

 1. ไฟเซอร์ (Pfizer) ครบ 2 เข็ม
 2. แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) + ไฟเซอร์ (Pfizer)

 

วัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 3 เข็ม 4 สถานประกอบการจังหวัดชลบุรี ฉีดฟรี เช็คเลยเงื่อนไข

 

ไฟเซอร์ (Pfizer) เข็ม 4 สำหรับผู้ที่ได้รับสูตรวัคซีนดังต่อไปนี้ (มากกว่า 3 เดือน)

 

 1. ซิโนแวค (Sinovac) ครบ 2 เข็ม + แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca)
 2. ซิโนฟาร์ม (Sinopharm) ครบ 2 เข็ม + แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca)
 3. ซิโนแวค (Sinovac) ครบ 2 เข็ม + ไฟเซอร์ (Pfizer)
 4. ซิโนฟาร์ม (Sinopharm) ครบ 2 เข็ม + ไฟเซอร์ (Pfizer)

 

สำหรับวันและเวลานัดหมายบริการ โรงพยาบาลรัฐในพื้นที่อำเภอเป็นผู้กำหนด เริ่มตั้งแต่ 17 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

 

วัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 3 เข็ม 4 สถานประกอบการจังหวัดชลบุรี ฉีดฟรี เช็คเลยเงื่อนไข