"ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์" เปิดให้สถานพยาบาล นิติบุคคล ขอรับยาฟาวิฯ ฟรี

"ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์" เปิดให้สถานพยาบาล นิติบุคคล ขอรับยาฟาวิฯ ฟรี

"ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์" เปิดให้สถานพยาบาล และองค์กรนิติบุคคล/มูลนิธิ ขอรับยา “ฟาวิพิราเวียร์” เพื่อนำไปรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ "โควิด-19" โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

วันนี้ (16 มี.ค. 65) ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกาศผ่านเฟซบุ๊ก โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  โดยระบุว่า ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดให้สถานพยาบาล และองค์กรนิติบุคคล/มูลนิธิ ขอรับยา “ฟาวิพิราเวียร์” เพื่อนำไปรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 

ด้วยขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 สายพันธุ์ โอมิครอน ได้แพร่กระจายอย่างรวดเร็ว ทำให้ผู้ติดเชื้อกลุ่มที่มีอาการไม่รุนแรงแยกรักษาตัวที่บ้านไม่สามารถเข้าถึงระบบและยารักษาได้ ซึ่ง ณ ปัจจุบัน ยาฟาวิพิราเวียร์ ถือเป็นยาตัวหนึ่งในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เนื่องจากมีประสิทธิภาพในการลดปริมาณไวรัสได้ และเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดภาวะรุนแรงของโควิด-19

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จึงได้เปิดให้โรงพยาบาล สถานพยาบาล หน่วยงาน และองค์กร นิติบุคคล ต่างๆ สามารถติดต่อขอรับยาต้านไวรัส “ฟาวิพิราเวียร์” ชนิดยาเม็ดเพื่อนำไปใช้รักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ได้อย่างทันท่วงที โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 

ลงทะเบียนเพื่อขอรับยา “ฟาวิพิราเวียร์” ได้ทางเว็บไซต์ คลิก 

เลือกเมนู “ลงทะเบียนขอรับยาฟาวิพิราเวียร์”

 

ข้อมูลที่ต้องเตรียม

  • หนังสือขอรับยา (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือได้ในเว็บไซต์ลงทะเบียน)

 

เอกสารเพิ่มเติมกรณีรับยาเองที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

 

1. สำเนาบัตรประชาชนผู้ประสานงาน

2. สำเนาบัตรประชาชนผู้บริหารสูงสุด

3. หนังสือมอบอำนาจจากผู้บริหารสูงสุด

หลังจากสถานพยาบาลและองค์กร/นิติบุคคล ที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะจัดสรรให้กับผู้ที่ลงทะเบียนขอรับยาตามลำดับ เพื่อให้ผู้ป่วยโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงผู้มีโรคประจำตัว กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มเด็กเล็ก ให้สามารถเข้าถึงยาตั้งแต่ในระยะเริ่มต้นของอาการอย่างรวดเร็ว เพื่อลดอาการป่วยรุนแรง และลดอัตราการเสียชีวิต

 

ผู้ขอรับยาสามารถตรวจสอบสถานะการขอรับยาได้ที่ คลิก 

เลือกเมนู “ตรวจสอบสถานะการขอรับยา”

 

ทั้งนี้ หน่วยงานของท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือพี่น้องคนไทยในวิกฤตโควิด-19 กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผ่านการร่วมบริจาคสมทบทุนมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ฯ ในโครงการ “สร้างการแพทย์ไทยให้พิชิตภัย COVID-19 ไปด้วยกัน” เพื่อร่วมจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และวัคซีนเพื่อป้องกันและรักษาผู้ป่วยโควิด-19

 

สามารถร่วมบริจาคได้ที่ บัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติ ชื่อบัญชี มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ เลขที่บัญชี 236-1-00491- 0

 

"ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์" เปิดให้สถานพยาบาล นิติบุคคล ขอรับยาฟาวิฯ ฟรี