กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จ.นครสวรรค์

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จ.นครสวรรค์

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อสนับสนุนงานบริการโลหิตศูนย์บริการโลหิตสภากาชาดไทย รองรับการขยายบริการโลหิตแบบครบวงจร

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จ.นครสวรรค์

เมื่อวันที่ 7 ก.พ.65 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินประทับรถยนต์พระที่นั่ง ไปทรงเปิดอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

อาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 ตั้งอยู่เลขที่ 57/12 ถนนโกสีย์ใต้ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งศูนย์บริการโลหิตสภากาชาดไทย สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในปีพ.ศ. 2555 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทรงสนับสนุนงานบริการโลหิต ศูนย์บริการโลหิตสภากาชาดไทย 

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จ.นครสวรรค์

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จ.นครสวรรค์

รวมทั้งการรองรับการขยายบริการโลหิตแบบครบวงจร ประกอบด้วยอาคาร 4 หลัง ได้แก่ อาคารอำนวยการ อาคารหอพัก อาคารซ่อมบำรุงและอาคารกักกันขยะ เพื่อรองรับงานบริการโลหิตทั้งในยามปกติและฉุกเฉิน 

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 เป็นศูนย์กลางการให้บริการโลหิตส่วนภูมิภาค มาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2548 จัดหาโลหิตที่มีคุณภาพและปลอดภัย แก่โรงพยาบาลในเครือภาค 8และจังหวัดใกล้เคียงจังหวัดนครสรรค์ ครบคลุมการให้บริการประชาชนกว่า 4 ล้านคน 

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จ.นครสวรรค์

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จ.นครสวรรค์

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จ.นครสวรรค์