กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงยกช่อฟ้าอุโบสถ วัดศรีอุทุมพร จ.นครสวรรค์ (เป็นการส่วนพระองค์)

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงยกช่อฟ้าอุโบสถ วัดศรีอุทุมพร จ.นครสวรรค์ (เป็นการส่วนพระองค์)

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงยกช่อฟ้าอุโบสถ ณ วัดศรีอุทุมพร อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ (เป็นการส่วนพระองค์)

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงยกช่อฟ้าอุโบสถ วัดศรีอุทุมพร จ.นครสวรรค์ (เป็นการส่วนพระองค์)

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์ เผยแพร่ภาพและข้อความว่า เมื่อวันที่7 ก.พ.65 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดศรีอุทุมพร อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ จากนั้นเสด็จเข้าพลับพลาพิธี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร ทรงคม ประทับพระราชอาสน์ ทรงศีล 

โอกาสนี้ นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ กราบบังคมทูลรายงาน จากนั้นเสด็จออกจากพลับพลาพีธี เสด็จ ฯ ไปยังแท่นที่ประดิษฐานช่อฟ้า ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิม ทรงปิดทอง ทรงผูกผ้าสีชมพู แล้วทรงคล้องพวงมาลัย ทรงถือสายสูต 

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงยกช่อฟ้าอุโบสถ วัดศรีอุทุมพร จ.นครสวรรค์ (เป็นการส่วนพระองค์)

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงยกช่อฟ้าอุโบสถ วัดศรีอุทุมพร จ.นครสวรรค์ (เป็นการส่วนพระองค์)

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงยกช่อฟ้าอุโบสถ วัดศรีอุทุมพร จ.นครสวรรค์ (เป็นการส่วนพระองค์)

จากนั้นเสด็จเข้าอุโบสถ ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูขาพระประธานอุโบสถ ทอดพระเนตรประติมากรรมปูนปั้นฝาผนังอุโบสถ เสด็จออกจากอุโบสถเข้าพลับพลาพิธีทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก 

นายจิตตเกษมณ์ นีโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครสวรรค์ กราบบังคมทูลเบิกผู้มีอุปการคุณ เข้ารับพระราชทานของที่ระลึก จำนวน 25 ราย เจ้าอาวาสวัดศรีอุทุมพร ถวายของที่ระลึก เสด็จออกจากพลับพลาพีธี ไปยังพระมณฑป-หอไตร ทรงปลูกต้นจำปีสิรินธร จำนวน 1 ต้น ทรงวางพวงมาลัย 

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงยกช่อฟ้าอุโบสถ วัดศรีอุทุมพร จ.นครสวรรค์ (เป็นการส่วนพระองค์)

ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระประธานพระมณฑป–หอไตร ทรงวางพวงมาลัยสักการะสรีระสังขารหลวงพ่อจ้อย (จนทสุวณโณ) จากนั้นเสด็จ ฯ ไปยังหอสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับผู้บริหารจังหวัดนครสรรค์ และคณะกรรมการวัด ฯ ทรงลงพระนามาภิไธยในแผ่นศิลา 

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงยกช่อฟ้าอุโบสถ วัดศรีอุทุมพร จ.นครสวรรค์ (เป็นการส่วนพระองค์) กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงยกช่อฟ้าอุโบสถ วัดศรีอุทุมพร จ.นครสวรรค์ (เป็นการส่วนพระองค์)

ต่อมา เสด็จประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เลขที่ 57/12 ถนนโกสีย์ใต้ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

วัดศรีอุทุมพร ตั้งอยู่เลขที่ 89 หมู่ 9 บ้านวังเดื่อ ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ภาค 4 มีที่ดินในการตั้งวัดเนื้อที่จำนวน 16 ไร่ 2 งาน 93 ตารางวา พื้นที่ที่ตั้งวัดนั้นเป็นที่ราบลุ่ม สภาพแวดล้อมเป็นที่นาและมีหมู่บ้านล้อมรอบ วัดศรีอุทุมพร สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ พ.ศ. 2485 โดยมีพระครูจ้อย จนฺทสุวณฺโณ.ดำเนินการและปกครองวัดมาตั้งแต่แรกเริ่มสร้างวัด 

ชาวบ้านมักจะเรียกว่า “ วัดวังเดื่อ ” ตามชื่อบ้านมาแต่เดิม เจ้าอาวาสมีนามว่า “ พระครูจ้อย จนฺทสุวณฺโณ” ได้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ. 2485 จนถึง 2550 แล้วท่านก็ได้จากไปอย่างสงบในวันที่ 16 เมษายน 2550 สิริอายุ 94 ปี 8 วัน และทางศิษยานุศิษย์นำโดยพระใบฎีกาสมศักดิ์ รองเจ้าอาวาสในขณะนั้นได้จัดงานสวดอภิธรรมให้แก่ท่านอย่างสมเกียรติ ต่อมาปรากฏว่า“สังขาลของท่านไม่เน่าเปื่อย” 

ปัจจุบันทางวัดได้เก็บสรีระสังขารของหลวงพ่อจ้อย ไว้ในมณฑป สามารถมาสักการะกราบไหว้ได้ นอกจากนี้ยังเป็นวัดที่ความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ ด้วยงานปูนเปือยผสมเครื่องเบญจรงค์และกระเบื้อง มีความงดงามอ่อนช้อย สีสรรสวยงาม ทั้ง มณฑป อุโบสถลอยฟ้าเสาร้อยต้น ศาลาทรงไทย เป็นต้น

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงยกช่อฟ้าอุโบสถ วัดศรีอุทุมพร จ.นครสวรรค์ (เป็นการส่วนพระองค์) กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงยกช่อฟ้าอุโบสถ วัดศรีอุทุมพร จ.นครสวรรค์ (เป็นการส่วนพระองค์) กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงยกช่อฟ้าอุโบสถ วัดศรีอุทุมพร จ.นครสวรรค์ (เป็นการส่วนพระองค์) กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงยกช่อฟ้าอุโบสถ วัดศรีอุทุมพร จ.นครสวรรค์ (เป็นการส่วนพระองค์) กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงยกช่อฟ้าอุโบสถ วัดศรีอุทุมพร จ.นครสวรรค์ (เป็นการส่วนพระองค์) กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงยกช่อฟ้าอุโบสถ วัดศรีอุทุมพร จ.นครสวรรค์ (เป็นการส่วนพระองค์) กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงยกช่อฟ้าอุโบสถ วัดศรีอุทุมพร จ.นครสวรรค์ (เป็นการส่วนพระองค์)