ในหลวงมีพระราชสาส์นแสดงความยินดี ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่ง ปธน.ติมอร์-เลสเต สมัยที่ 2

ในหลวงมีพระราชสาส์นแสดงความยินดี ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่ง ปธน.ติมอร์-เลสเต สมัยที่ 2

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยัง นายจูแซ รามุซ-ออร์ตา ในโอกาสสาบานตน เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต สมัยที่ 2 ความว่า

ฯพณฯ นายจูแซ รามุซ-ออร์ตา

ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต 

กรุงดิลี

ในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต เป็นสมัยที่สอง ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดี และขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีประสบแต่ความสำเร็จและความสุขสวัสดี ทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวติมอร์-เลสเตมีความผาสุกร่มเย็นความมั่นคง 

และความเจริญรุ่งเรืองสืบไป

ข้าพเจ้าเชื่อโดยปราศจากข้อสงสัยว่า การที่ท่านได้รับมอบหมายหน้าที่และความไว้วางใจอย่างท่วมท้นจากประชาชน จะเป็นพลังและแรงขับเคลื่อนที่สำคัญในการดำเนินงานและแผนงานในอนาคต เพื่อรับมือกับความท้าทายที่จำเป็นเร่งด่วนทั้งหลาย โดยเฉพาะสถานการณ์โรคระบาดและภาวะเศรษฐกิจตกต่ำที่เกิดขึ้น ส่วนความสัมพันธ์ทวิภาคีนั้น ด้วยการสนับสนุนของท่านและความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเตจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น เพื่อสร้างโอกาสใหม่ ๆ ในการขยายความสัมพันธ์ฉันมิตรและสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนในกิจการด้านต่าง ๆ ระหว่างประเทศทั้งสอง ให้กระชับแน่นแฟ้นต่อไปในภายภาคหน้า 

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว