'เราชนะ' เช็คสิทธิ ตรวจสอบสถานะ 'ทบทวนสิทธิ์' รอบ 2 ได้แล้ว

'เราชนะ' เช็คสิทธิ ตรวจสอบสถานะ 'ทบทวนสิทธิ์' รอบ 2 ได้แล้ว

"เราชนะ" เช็คสิทธิ ตรวจสอบสถานะ ประกาศผล "ทบทวนสิทธิ์" รอบ 2 แล้ว พร้อมอธิบายวิธีเช็คสิทธิ์ง่ายๆ ใน 3 ขั้นตอน เตรียมรับโอนเงิน 7,000 บาท วันที่ 25 มีนาคม 2564 นี้

มาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ระลอก 2 ผ่านโครงการเราชนะ ที่เปิดให้ลงทะเบียน www.เราชนะ.com โดยความคืบหน้าล่าสุด สำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนรับสิทธิ แล้วไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ ซึ่งกระทรวงการคลัง เปิดโอกาสให้ยื่นทบทวนสิทธิ์ได้อีกครั้ง รวมทั้งกลุ่มผู้มีแอพลิเคชัน เป๋าตัง ที่อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าว สามารถตรวจสอบสถานะ การยื่นทบทวนสิทธิได้แล้วในวันที่ 19 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

กุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง ยืนยันถึง คุณลักษณะในการคัดกรองผู้รับสิทธิมาตรการเราชนะครั้งนี้นั้น มี 3 ปัจจัยด้วยกัน คือ

  • เกณฑ์การพิจารณา ทบทวนสิทธิ์ เราชนะ รอบ 2

1. การเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 แห่งกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม

2. การเป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐ ข้าราชการการเมือง ผู้รับบำนาญหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ

3. การเป็นผู้มีเงินฝากเกินเกณฑ์ที่กำหนด ในระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2564 รวมถึงผู้ที่มีเงินได้พึงประเมินปีภาษี 2562 เกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนด และได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของปีภาษี 2563 แล้ว ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2564

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

เราชนะ ทบทวนสิทธิ รอบ 2

  • ขั้นตอนการตรวจสอบผลการ ทบทวนสิทธิ์ เราชนะ รอบ 2

1. เข้าไปที่ www.เราชนะ.com

2. เลือกเมนู ทบทวนสิทธิ หรือ คลิกที่นี่

3. กรอกรายละเอียดส่วนบุคคล ได้แก่

- หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนที่ใช้ลงทะเบียน

- ชื่อ นามสกุล ภาษาไทย 

- วัน เดือน ปีเกิด (ถ้ามี)

4. จากนั้นกดตรวจสอบสถานะ ก็จะทราบผลการคัดกรองจากมาตรการ เราชนะ 

เราชนะ เช็คสิทธิ

โดยผู้ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติมาตรการ เราชนะ เช็คสิทธิ ตรวจสอบสถานะ จะได้รับการโอนวงเงินสิทธิ์ จำนวน 7,000 บาท ในวันที่ 25 มีนาคม 2564 และสามารถใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ดังกล่าวผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ผ่านผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

สำหรับผู้ที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ Call Center ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หมายเลขโทรศัพท์ 0 2111 1122