'เราชนะ' กลุ่ม1 'บัตรคนจน' รับเงินงวด 7 งวดสุดท้าย 19 มี.ค.นี้

'เราชนะ' กลุ่ม1 'บัตรคนจน' รับเงินงวด 7 งวดสุดท้าย 19 มี.ค.นี้

"เราชนะ" เช็คสิทธิ กลุ่ม 1 ผู้ถือ "บัตรคนจน" รับเงินอีกงวดวันนี้ 19 มี.ค. 64 งวดที่ 7 เป็นงวดสุดท้าย (ครบวงเงิน 7,000 บาท) พร้อมรู้วิธีการใช้จ่ายเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

โครงการ "เราชนะ" มาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐ ด้วยการมอบ "เงินเยียวยา" ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยและได้รับผลกระทบจากการระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ วงเงินรวม 7,000 บาท (ระยะเวลาเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2564) โดยในวันศุกร์นี้ รัฐได้โอนเงินให้ประชาชนผู้เข้าข่าย "กลุ่ม1" หรือผู้ที่ถือบัตรคนจน ของโครงการเราชนะ เช็คสิทธิ อีกครั้งเป็นงวดที่ 7 งวดสุดท้าย!

ทั้งนี้ ประชาชนผู้เข้าข่ายกลุ่ม1 คือ กลุ่มที่ไม่ต้องลงทะเบียนเราชนะ เพราะกลุ่มนี้จะได้รับสิทธิอัตโนมัติ โดยรัฐจะโอนเงินให้เลยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) ซึ่งมาตรการนี้ได้เริ่มโอนเงินเยียวยาให้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ.64 (งวดที่ 1), วันที่ 12 ก.พ.64 (งวดที่ 2), วันที่ 19 ก.พ.64 (งวดที่ 3), วันที่ 26 ก.พ.64 (งวดที่ 4), วันที่ 5 มี.ค.64 (งวดที่ 5), วันที่ 12 มี.ค.64 (งวดที่ 6), วันที่ 19 มี.ค.64 (งวดที่ 7) โดยรัฐจะโอนให้ทุกๆ วันศุกร์ ของแต่ละสัปดาห์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

  • 19 มี.ค. 64 กลุ่ม1 ได้เงิน "เราชนะ" งวดที่ 7 งวดสุดท้าย!

ถัดมาในสัปดาห์นี้ จะเป็นการโอน "เงินเยียวยา" ให้กลุ่มผู้ถือบัตรคนจนอีกครั้งเป็นงวดที่ 7 ในวันศุกร์ที่ 19 มี.ค. 64 โดยผู้ถือบัตรคนจนจะได้รับเงินจำนวน 675 บาท หรือ 700 บาทต่อสัปดาห์ ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ของรายได้ 

โดยประชาชน กลุ่ม 1 ของโครงการ เราชนะ จะได้รับเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ เงินก้อนนี้สามารถใช้จ่ายกับร้านธงฟ้าประชารัฐที่มีเครื่อง EDC หรือร้านธงฟ้าฯ ที่ใช้ร่วมกับแอพฯ ถุงเงิน ร้านค้าคนละครึ่ง และร้านค้าเราชนะ

161606773697

  • กลุ่มบัตรคนจนได้เงิน "เราชนะ" กี่บาท? ใช้จ่ายเงินยังไง?

1. กลุ่มบัตรคนจนที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท/ปี : ได้รับเงินช่วยเหลืออยู่แล้ว 800 บาท/เดือน และจะได้เงิน เราชนะ เช็คสิทธิ ช่วยเหลือเพิ่มอีก 675 บาท/สัปดาห์ (หรือ 2,700 บาท/คน/เดือน) รวมวงเงินต่อคนตลอดระยะโครงการฯ จำนวน 5,400 บาท

2. กลุ่มบัตรคนจนที่มีรายได้เกิน 30,000 แต่ไม่เกิน 100,000 บาท/ปี : ได้รับเงินช่วยเหลืออยู่แล้ว 700 บาท/เดือน และจะได้เงิน "เราชนะ" ช่วยเหลือเพิ่มอีก 700 บาท/สัปดาห์ (หรือ 2,800 บาท/คน/เดือน) วงเงินต่อคนตลอดระยะโครงการฯ จำนวน 5,600 บาท

3. กลุ่ม1 ได้รับเงินเป็นรายสัปดาห์ต่อเนื่อง 8 สัปดาห์ จนกว่าจะครบจำนวนเงิน 5,400 บาท หรือ 5,600 บาท ตลอดระยะเวลาโครงการฯ

4. วิธีใช้จ่ายเงินเราชนะสำหรับประชาชนกลุ่ม 1 สามารถใช้จ่ายซื้อสินค้า/บริการ ผ่านบัตรคนจน โดยต้องไปซื้อที่ร้านค้าธงฟ้าฯ ร้านค้าที่ร่วมโครงการคนละครึ่ง และร้านค้าที่ร่วมโครงการเราชนะ (ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้)

5. สำหรับร้านค้าต่างๆ สามารถรับเงินค่าซื้อสินค้าจากลูกค้าได้โดยผ่านเครื่อง EDC แต่ถ้าร้านไหนที่ไม่มีเครื่อง EDC ก็ต้องดาวน์โหลดแอพฯ ถุงเงิน เพื่อรับเงินลูกค้าด้วยวิธีสแกนบัตรคนจนของลูกค้าแทน

161606773622

  • ระยะเวลาการใช้เงิน "เราชนะ"

โดยสรุป.. แม้ประชาชนกลุ่มผู้ที่ถือ "บัตรคนจน" จะได้รับเงินงวดนี้เป็นงวดสุดท้าย (ครบวงเงิน 7,000 บาท) แต่ก็ยังสามารถใช้จ่ายเงินจากสิทธิในโครงการ "เราชนะ" ได้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 

ทั้งนี้ หากพบปัญหาลงทะเบียน www.เราชนะ.com หรือ เราชนะ เช็คสิทธิ ลงทะเบียน ไม่ได้รับความสะดวก สามารถสอบถามได้ที่ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 0-227-9020 ต่อ 3250, 3423, 3424, 3425, 3427, 3429, 3430, 3431, และ 3444  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1144 (24 ชั่วโมง)

------------------------

อ้างอิง : www.gcc.go.th , กระทรวงการคลัง , สำนักเศรษฐกิจการคลัง