เช็คสิทธิ 'ม.33เรารักกัน.com' รีบกด ‘ยืนยันตัวตน' ผ่านแอปฯ 'เป๋าตัง'

เช็คสิทธิ 'ม.33เรารักกัน.com' รีบกด ‘ยืนยันตัวตน' ผ่านแอปฯ 'เป๋าตัง'

เช็คสิทธิ “ม.33เรารักกัน.com” รีบกด “ยืนยันตัวตน” ผ่านแอปฯ "เป๋าตัง" เงินเข้างวดแรก 22 มี.ค.นี้

อัพเดตมาตรการ 33 เรารักกัน มาตรการที่รัฐออกมาเพื่อช่วยเหลือผู้ประกันตน มาตรา 33 ในระบบประกันสังคม  ซึ่งเริ่มยืนยันตัวตนผ่านแอป "เป๋าตัง" ตั้งแต่วันที่ 15 มี.. -31 .. 2564 พร้อมทั้งเปิดลงทะเบียนอีกครั้งสำหรับรอบขอทบทวนสิทธิระหว่างวันที่ 15-28 มี.

ทั้งนี้สำหรับผู้ประกันตน มาตรา 33 ที่เช็คสิทธิ์แล้ว ได้รับเงินจำนวน 4,000 บาท จะต้องกดยืนยันสิทธิในแอพฯเป๋าตังด้วย มีวิธีดังนี้

ขั้นตอนยืนยันตัวตน .33 เรารักกัน ผ่านแอพฯเป๋าตัง

1.กดอัพเดตแอพพลิเคชั่นเป๋าตังให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด 10.37.0

2.กดเปิดแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง และเลือก G-Wallet

3.เลือกเข้าใช้งาน33เรารักกัน

4.กดยอมรับข้อตกลงการให้ข้อมูล และการให้ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล

5.เมื่อกดยืนยัน และยินยอมสำเร็จ แอพฯเป๋าตังจะขึ้นข้อความไม่สามารถใช้สิทธิ 33เรารักกัน ได้ในเวลานี้ซึ่งถือว่าสามารถยืนยันตัวตนเสร็จสิ้นแล้ว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

โดย 3 ช่วงเวลาที่กดใช้งานและยืนยันตัวตนนั้น จะมีผลต่อการช่วงเวลาที่ระบบจะโอนเงินเข้าแอพพลิเคชั่นเป๋าตังของผู้ได้สิทธิ ดังนี้

1. กดยืนยันตัวตน ระหว่างวันที่ 15-21 มี..2564  

หากกดใช้งานและยืนยันตัวตน ระหว่างวันที่ 15-21 มี..2564 รับวงเงินครั้งแรกวันที่ 22 มี..2564 รับวงเงินเข้า 1,000 บาทต่อสัปดาห์ ทุกๆ วันจันทร์ เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์

  • 22 มี..2564 (รับเงินงวดแรก)
  • 29 มี..2564
  • 5 เม..2564
  • 12 เม..2564

2.กดใช้งานและยืนยันตัวตน ระหว่างวันที่ 22 มี.. - 11 เม..2564

หากกดใช้งานและยืนยันตัวตน ระหว่างวันที่ 22 มี.. - 11 เม..2564 จะได้รับวงเงินสะสมนับตั้งแต่วันที่ 22 มี.จนถึงวันที่กดใช้งาน และจะได้รับเงินสัปดาห์ละ 1,000 บาท ทุกๆ วันจันทร์ ต่อเนื่องจนครบ 4,000 บาท

3.หากกดใช้งานและยืนยันตัวตน ระหว่างวันที่ 12 เม.. - 31 ..2564 

หากกดใช้งานและยืนยันตัวตน ระหว่างวันที่ 12 เม.. - 31 ..2564 ก็จะได้รับวงเงินสะสม จำนวน 4,000 บาทครั้งเดียว หลังการกดใช้งาน ทั้งนี้ผู้ประกันตนสามารถสะสมเงินจำนวน 4,000 บาทได้ แต่ต้องใช้จ่ายก่อนวันที่ ถึงสิ้นสุดโครงการ 31 พฤษภาคม 2564 

อย่างไรก็ตามสามารถใช้ได้ทั้งซื้อสินค้าและจ่ายค่าบริการกับร้านค้าที่เข้าร่วมมาตรการ โดยมี 4 ประเภทหลักๆ ได้แก่ ร้านถุงเงินธงฟ้าประชารัฐ ร้านค้าคนละครึ่ง ร้านค้าเราชนะ และขนส่งสาธารณะที่เข้าร่วมมาตรการ 

161604643249

ทั้งนี้ หากผู้ประกันตนมีปัญหาในการลงทะเบียนดังกล่าว สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์ประสานงานทบทวนสิทธิ 33เรารักกัน ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 . และโทรสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 1 สำนักงานประกันสังคม (เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง)