'ม.33 เรารักกัน' ยืนยันตัวตนอย่างไร ให้ได้ 'เงินเยียวยา' เร็ว

'ม.33 เรารักกัน' ยืนยันตัวตนอย่างไร ให้ได้ 'เงินเยียวยา' เร็ว

ทำความเข้าใจการ "ยืนยันสิทธิ" โครงการ "ม.33 เรารักกัน" พร้อมเงื่อนไขการโอน "เงินเยียวยา" ที่ช่วยให้คนที่ทำตามขั้นตอนที่ถูกต้องและตรงช่วงเวลามีโอกาสได้รับเงินที่เร็วกว่า

"ม.33 เรารักกัน" มาตรการช่วยเหลือ "ผู้ประกันตนมาตรา 33" ใน "กองทุนประกันสังคม" ที่จะจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่โครงการกำหนดเป็นจำนวน 4,000 บาท ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและค่าครองชีพในช่วงวิกฤติ โควิด-19

โดย "www.ม33เรารักกัน.com" ได้ปิดให้ลงทะเบียนไปแล้วตั้งแต่วันที่ 7 มี.. 64 ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติเปิดให้ยืนยันสิทธิ์และตรวจสอบสิทธิ

  

  •  อยากได้เงิน '.33 เรารักกัน' เร็วๆ ต้องทำอย่างไร? 

สำหรับคนที่เช็คสิทธิเรารักกันแล้ว พบว่า ตนเองได้รับสิทธิ ขั้นตอนต่อไปจะต้องทำการ "ยืนยันตัวตน" ผ่าน แอพพลิเคชั่น "เป๋าตัง" ในเมนู G-Wallet ให้เรียบร้อยเพื่อรอรับการโอนเงินเข้าเป๋า จากโครงการเรารักกัน 

หากยืนยันตัวตนภายในวันที่ 21 มีนาคม 2564 ก็จะได้รับเงินงวดแรกวันที่ 22 มี.ค. 64 เป็นเงิน 1,000 บาท และจะทำการโอนต่อเนื่องในสัปดาห์ถัดๆ ไป ครั้งละ 1,000บาท จนครบจำนวน 4,000 บาท

ทั้งนี้ ไม่ได้หมายความว่าแต่ละคนจะได้รับเงินพร้อมกันทั้งหมด โครงการแบ่งจ่ายเงินเป็นรอบๆ โดยจะได้เร็วหรือช้านั้นขึ้นอยู่กับการยืนยันสิทธิของแต่ละคน หมายความว่า ยิ่ง "ยืนยันสิทธิเรารักกัน" ในแอพฯ "เป๋าตัง" เร็วเท่าไร ยิ่งมีโอกาสได้รับเงินเร็วเท่านั้น 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: 

โดยมาตรการ "ม.33 เรารักกัน" ได้แบ่งจ่ายเงินตามช่วงการยืนยันสิทธิผ่านเป๋าตังเป็น 3 รอบ ดังต่อไปนี้

161606013833

หมายความว่าคนที่ ยืนยันตัวตนภายในวันที่ 21 มี.ค. 64 จะได้รับเงินโอนเข้าเป๋าตังเร็วที่สุด ในบรรดา 3 กลุ่ม โดยจะได้รับเงินครั้งแรกจำนวน 1,000 บาท ในวันที่ 22 มี.ค. 64 และต่อเนื่องไปสัปดาห์ละ 1 พันบาทอีก 3 สัปดาห์ถัดไป

ส่วนใครที่ ยืนยันตัวตนระหว่างวันที่ 22 มี.ค. - 11 เม.ย. 64 ก็จะได้เงินโอนครั้งแรก ในวันจันทร์หลังยืนยันตัวตน และต่อเนื่องไปสัปดาห์ละ 1,000 บาท จนครบวงเงิน

แต่สำหรับใครที่ ยืนยันตัวตนตั้งแต่ 12 เม.ย. - 31 พ.ค.64 ก็จะได้รับเงินรวดเดียว 4,000 บาทเลย

  •  ตรวจสอบสิทธิแล้วพบว่า "ไม่ได้รับสิทธิ" เรารักกัน ควรทำอย่างไร? 

สำหรับผู้ที่ตรวจสอบสิทธิ แล้วพบว่าตนเองไม่ได้รับสิทธิเราชนะ ในกรณีที่มีคุณสมบัติตรงตามที่โครงการกำหนด สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com เพื่อให้ระบบทำการพิจารณาคุณสมบัติใหม่อีกครั้ง ซึ่งกลุ่มที่ขอทบทวนสิทธิผ่าน จะได้รับเงินงวดแรก วันที่ 12 เม.ย. 64 เป็นต้นไป

โดยการขอ "ทบทวนสิทธิ ม.33 เรารักกัน" สามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เข้าที่หน้าเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com

2. เลือกเมนู "ทบทวนสิทธิ" ปุ่มสีเหลือง 

1615761938100

3. อ่านหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ความยินยอมสำหรับผู้ประกันตนที่เข้าร่วมโครงการ "ม.33 เรารักกัน" ให้ครบถ้วน

4. เลือกว่างหน้าประโยค "ข้าพเจ้ายอมรับ ข้อตกลงและยินยอมตามเงื่อนไขข้างต้น" 

5. คลิก "ทบทวนสิทธิ" ปุ่มสีฟ้าด้านล่าง

6. รอตรวจสอบผลการ "ทบทวนสิทธิเรารักกัน" วันที่ 5 เม.ย. 64 ผ่านทาง www.ม33เรารักกัน.com 

7. หากได้รับสิทธิ ม.33 เรารักกัน จะได้รับเงินโอนเข้า "เป๋าตัง" ในวันที่ 12 เม.ย. 64

นอกจากนี้สำหรับใครที่ยังไม่ได้ "เช็คสิทธิ" และ "ยืนยันสิทธิ" เรารักกัน สามารถดูรายละเอียดตามลิงก์ต่อไปนี้

   

ที่มา : สำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานกระทรวงการคลัง