พาณิชย์เร่งกระจาย ‘ลองกอง’ พยุงราคา

พาณิชย์เร่งกระจาย ‘ลองกอง’ พยุงราคา

(ชมคลิปข่าวด้านล่าง) ‘จุรินทร์’ ช่วยผู้ปลูกลองกองพื้นที่อุตรดิตถ์ งัดมาตรการดูดซับผลผลิตออกนอกแหล่งผลิต 50 % ช่วงพีคภายในก.ย.

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มัลลิกา บุญมีตระกูลมหาสุข ระบุ สถานการณ์ผลผลิตลองกองในจังหวัดอุตรดิตถ์ เริ่มออกสู่ตลาดประมาณ 20% ดังนั้นนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มอบหมายให้ นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้นฤดูกาลผลิต เพื่อให้มั่นใจว่าราคาลองกองของอุตรดิตถ์ในปีนี้ จะอยู่ในเกณฑ์ดี

ทั้งนี้ จากการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเกษตรกร สามารถสรุปสถานการณ์การผลิต โดยผลผลิตเริ่มออกสู่ตลาดประมาณ 20% และในเดือนกันยายนจะออกมากปริมาณ 11,000 ตัน มีความจำเป็นที่จะต้องเร่งกระจาย ผลผลิตออกสู่แหล่งผลิตโดยเร็วภายในเดือนกันยายนนี้ เป้าหมายดูดซับผลผลิตออกแหล่งผลิตปริมาณ 5,500 ตัน หรือ 50% ของผลผลิตที่จะออกสู่ตลาดในเดือนกันยายน

ส่วนมาตรการที่จะนำมาใช้ดำเนินการ คือ 1.เชื่อมโยงเครือข่ายกระจายผลไม้ออกนอกแหล่งผลิต ภายใต้โครงการบริหารจัดการผลไม้ปี 2564 ( สนับสนุนค่าบริหารจัดการกิโลกรัมละ 3 บาท) ปริมาณ 3,000 ตัน 2.การรณรงค์บริโภคผ่านร้านธงฟ้า 1,000 ร้านค้า และรถโมบายผลไม้ของกรมการค้าภายใน ปริมาณรับซื้อ 1,500 ตัน 3.เชื่อมโยงผู้ส่งออก ผู้รวบรวม และตลาดกลางสินค้าเกษตรรับซื้อ 500 ตัน 4. สหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศรับซื้อไม่น้อยกว่า 500 ตัน 5. สนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบการในการขายลองกองออนไลน์ โดยสนับสนุนกล่องบรรจุภัณฑ์ ขนาด 10 กิโลกรัมพร้อมสติ๊กเกอร์ส่งฟรี จำนวน 8,000 กล่อง

"จากการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ราคาการรับซื้อของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ณ ตลาดนานกกก และตลาดหัวดง พบว่าเกษตรกรได้รับราคาที่น่าพอใจ โดยราคาเกรดช่อ 1-3 อยู่ที่ประมาณ 18-20 บาท ต่อกิโลกรัม เกรดคละอยู่ที่ 10-11 บาท ต่อกิโลกรัม"

สำหรับสถานการณ์ลองกองแต่ละภูมิภาค พบว่าจังหวัดพื้นที่ภาคใต้ ทยอยออกสู่ตลาดแล้วประมาณ 30%-70% แหล่งผลิตสำคัญจังหวัดยะลาออกสู่ตลาดแล้วประมาณ 30% และนราธิวาสออกสู่ตลาดแล้วประมาณ 50%  โดยจะออกมากในช่วงสองสัปดาห์นับจากนี้ปลายสิงหาคม –กันยายน 2564 ผลผลิตส่วนใหญ่ เป็นขนาดเบอร์ 3 ประมาณ 70% ของผลผลิตรวมทั้งหมด ผลผลิตเบอร์ 1 มีปริมาณประมาณ 10% เบอร์ 2 ประมาณ 20% ส่วนภาคเหนือลองกองจังหวัดอุตรดิตถ์ ทยอยออกสู่ตลาดแล้วประมาณ 25 - 30% โดยจะออกมากประมาณวันที่ 1 – 15 กันยายน 2564 โดยมีผู้ประกอบการผลไม้จากต่างจังหวัดเข้ามารับซื้อมากขึ้น