คนกรุงเทพฯ พกร่ม! ฝนตกตอนบ่าย ค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ ไม่เกินเกณฑ์ คุณภาพอากาศดี

คนกรุงเทพฯ พกร่ม! ฝนตกตอนบ่าย ค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ ไม่เกินเกณฑ์ คุณภาพอากาศดี

คนกรุงเทพเตรียมพกร่ม! กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศวันนี้ ฝนตกตอนบ่ายถึงค่ำ ร้อยละ 40 ของพื้นที่ ค่าฝุ่น PM 2.5 วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 ไม่เกินเกณฑ์ คุณภาพอากาศดี ตรวจวัดได้ 9.3-22.5 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร

คนกรุงเทพเตรียมพกร่ม! กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศวันนี้ ฝนตกตอนบ่ายถึงค่ำ ร้อยละ 40 ของพื้นที่ ค่าฝุ่น PM 2.5 วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานครขอรายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5

  • ตรวจวัดได้ 9.3-22.5 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) พบว่าไม่เกินมาตรฐานทุกพื้นที่ที่มีการตรวจวัด (มาตรฐานไม่เกิน 37.5 มคก./ลบ.ม.)

ดัชนีคุณภาพอากาศของสถานีตรวจวัดของกรุงเทพมหานคร

  • ส่วนใหญ่อยู่ในระดับคุณภาพอากาศดีมาก

คนกรุงเทพฯ พกร่ม! ฝนตกตอนบ่าย ค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ ไม่เกินเกณฑ์ คุณภาพอากาศดี

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์สภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำ

  • อุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียส 
  • อุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียส 
  • ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง (คาดการณ์แนวโน้มสภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่อฝุ่นPM2.5 โดยสภาพทางอุตุนิยมวิทยา)

  • ในช่วงวันที่ 29 พ.ค. - 6 มิ.ย. 67 อิทธิพลจากฝนตกเป็นบริเวณกว้าง ส่งผลให้ความเข้มข้นของฝุ่นละอองมีแนวโน้มต่ำ ลดน้ำหนักปัจจัยการระบายอากาศที่มีลักษณะผันผวนในเกณฑ์ “อ่อน-ดี-ดีมาก” หรือแม้ว่าชั้นบรรยากาศใกล้ผิวพื้นมีลักษณะค่อนข้างปิด และคาดการณ์วันนี้ มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำ

จากการตรวจสอบข้อมูลจุดความร้อน (hotspot) ผ่านดาวเทียม จากหน่วยงาน NASA 

  • ไม่พบจุดความร้อนที่ดาวเทียมตรวจพบค่าความร้อนสูงผิดปกติจากค่าความร้อนบนผิวโลกบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานคร

คนกรุงเทพฯ พกร่ม! ฝนตกตอนบ่าย ค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ ไม่เกินเกณฑ์ คุณภาพอากาศดี

คนกรุงเทพฯ พกร่ม! ฝนตกตอนบ่าย ค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ ไม่เกินเกณฑ์ คุณภาพอากาศดี

คนกรุงเทพฯ พกร่ม! ฝนตกตอนบ่าย ค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ ไม่เกินเกณฑ์ คุณภาพอากาศดี