‘เศรษฐา‘ ร่วมงาน AWS Summit in Bangkok ย้ำร่วมมือ AMAZON หนุนไทยฮับดิจิทัล

‘เศรษฐา‘ ร่วมงาน AWS Summit in Bangkok ย้ำร่วมมือ AMAZON หนุนไทยฮับดิจิทัล

โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ จะร่วมเปิดงาน AWS Summit in Bangkok วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 นี้ พร้อมยืนยันความร่วมมือรองรับการลงทุนบริษัท Amazon ผลักดันไทยเป็นฐานการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัล 

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี จะร่วมเป็นประธานกล่าวเปิดงาน AWS Summit in Bangkok ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 นี้ (https://aws.amazon.com/events/summits/bangkok/) เพื่อยืนยันความพร้อมของไทยในการผลักดันการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล พัฒนานวัตกรรมของประเทศ พร้อมรองรับฐานการลงทุนจากบริษัท Amazon ในประเทศไทย

โดยการเข้าร่วมงานดังกล่าว เป็นผลจากการหารือร่วมกันระหว่างนายกรัฐมนตรี และผู้บริหาร AWS (Amazon Web Service) ในช่วงการเดินทางเข้าร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ณ สหรัฐอเมริกา เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2566 และต่อเนื่องไปยังการหารือร่วมกันอีกครั้ง ณ ทำเนียบรัฐบาลไทย เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา โดยนายกรัฐมนตรีได้เชิญชวนให้ AWS จัดงานใหญ่ในประเทศไทย เชิญเหล่านักธุรกิจ สตาร์ทอัพ จากทั่วภูมิภาคให้มาร่วมงาน ซึ่งทาง AWS เห็นพ้องและแสดงความพร้อมที่จะช่วยผลักดันแนวทางการขับเคลื่อนตามวิสัยทัศน์ของนโยบาย Cloud First ของรัฐบาล โดยเบื้องต้นมีแนวทางที่จะลงทุนก่อสร้าง AWS Asia Pacific (Bangkok) Region ในประเทศไทยด้วย

‘เศรษฐา‘ ร่วมงาน AWS Summit in Bangkok ย้ำร่วมมือ AMAZON หนุนไทยฮับดิจิทัล

ทั้งนี้ งาน AWS Summit in Bangkok จะจัดขึ้นในวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 นี้ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยเป็นส่วนหนึ่งของงานประชุมประจำปี AWS Global Summit ที่รวบรวมผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีกว่า 3,500 บริษัทจากทั่วโลก ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ด้าน Cloud Computing และเทคโนโลยีเกิดใหม่อื่น ๆ ผ่านงานสัมมนากว่า 30 หัวข้อ และบูธจัดแสดงเทคโนโลยีอีก 29 บูธ

“นายกรัฐมนตรียืนยันความสำคัญที่รัฐบาลมีต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เชื่อว่าการจัดงานครั้งนี้ นอกจากจะย้ำชัดถึงศักยภาพของไทยในการเป็นศูนย์กลางกลางเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy Hub) ให้กับภูมิภาค พร้อมรองรับการลงทุนด้านนี้เพื่อต่อยอดศักยภาพของไทย ยังเป็นโอกาสให้เอกชนได้พบหารือเพิ่มความร่วมมือระหว่างกัน ทำให้ไทยเป็นอีกปลายทางสำคัญของนักลงทุนและผู้ที่เชี่ยวชาญ ซึ่งจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจไทยได้ในระยะยาว รวมถึงเพิ่มทักษะด้านแรงงานของไทยให้สอดรับกับยุคของนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่รุดหน้าได้อย่างทันกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก” นายชัย กล่าว