ทบทวนสิทธิ 'เราชนะ' ยื่นได้ตั้งแต่วันไหน แล้วจะได้เงินเมื่อไหร่?

ทบทวนสิทธิ 'เราชนะ' ยื่นได้ตั้งแต่วันไหน แล้วจะได้เงินเมื่อไหร่?

ยิ่งยื่น "ทบทวนสิทธิเราชนะ" ช้า ยิ่งมีโอกาสได้เงินช้า เช็คไทม์ไลน์ ทบทวนสิทธิ "เราชนะ" ภายในวันที่ 8 ก.พ. - 8 มี.ค. 64 จะได้เงินเมื่อไรกันแน่

"เราชนะ" เปิดให้ทบทวนสิทธิสำหรับผู้ที่ "ไม่ได้รับสิทธิเราชนะ" ตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ. ถึงวันที่ 8 มี.ค. 64 ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com โดยแบ่งออกเป็น 2 รอบ ซึ่งช่วงเวลาในการยื่นแต่ละรอบมีความแตกต่างกันตรงที่ "วันประกาศผล" และ "วันที่ได้รับเงิน" ผ่าน "เป๋าตัง"

นั่นหมายความว่าคนที่ขอ "ทบทวนสิทธิ" ช้ากว่า จะมีโอกาสได้เงินโอนเข้าแอพ "เป๋าตัง" เพื่อใช้จ่ายได้ช้ากว่า "กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" สรุปกติกาการ "ทบทวนสิทธิเราชนะ" มาฝากเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น ดังนี้ 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

  •  ทบทวนสิทธิเราชนะ รอบ 1 

1. ขอทบทวนสิทธิเราชนะ www.เราชนะ.com วันที่ 8 ก.พ.-21 ก.พ.64 
2. ประกาศผล วันที่ 4 มี.ค.64
3. ได้เงินเข้าแอพฯ เป๋าตัง วันที่ 11 มี.ค.64

   

  •  ทบทวนสิทธิเราชนะ รอบ 2 

1. ขอทบทวนสิทธิเราชนะ www.เราชนะ.com วันที่ 22 ก.พ. - 8 มี.ค.64
2. ประกาศผล วันที่ 19 มี.ค.64
3. ได้เงินเข้าแอพฯ เป๋าตัง ในวันที่ 25 มี.ค.64

   

  •  การทบทวนสิทธิสำหรับกลุ่มที่ "ไม่ผ่านเกณฑ์รายได้พึงประเมิน" 

กลุ่มที่ "เช็คสิทธิเราชนะ" แล้วระบบแจ้งเหตุผลว่า "ไม่ได้สิทธิเราชนะ เนื่องจากมีรายได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท" จะต้องทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. กดยื่นทบทวนสิทธิผ่าน www.เราชนะ.com ภายในวันที่ 8 ก.พ. - 8 มี.ค.64
2. ยื่นแบบแสดงรายได้ภาษีปี 2563 ทางออนไลน์ของกรมสรรพากร www.rd.go.th ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ขอยื่นทบทวนสิทธิ แต่ไม่เกิน 8 มี.ค.64

161295422343

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง:

สำหรับคนที่ "ไม่ได้รับสิทธิเราชนะ" จะยังสามารถยื่นขอ "ทบทวนสิทธิ เราชนะ" ได้ภายในวันที่ 8 ก.พ. ถึงวันที่ 8 มี.ค. 64 ตามขั้นตอนต่อไปนี้

  •  ขั้นตอนการทบทวนสิทธิ "เราชนะ" 

1. เข้าไปที่ www.เราชนะ.com หรือ คลิกที่นี่

2. เลือกเมนู ทบทวนสิทธิ (ปุ่มสีเหลือง) หรือ คลิกที่นี่  

3. กรอกรายละเอียดให้ถูกต้องครบถ้วน ได้แก่

- หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก

- ชื่อ - นามสกุล

- วัน เดือน ปี เกิด

4. หลังจากกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว ให้กดที่เมนู "ทบทวนสิทธิ"

161294252090

161294251911

161294252082

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร 0-2273-9020 ต่อ 3250 3423 3424 3425 3427 3429 3430 3431 และ 3444 (เฉพาะวันและเวลาราชการ) หรือ Call Center ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร 0-2111-1144