'เราชนะ' เช็คสิทธิ www.เราชนะ.com เปิด 'ทบทวนสิทธิเราชนะ' ได้แล้ว เช็คขั้นตอนที่นี่

'เราชนะ' เช็คสิทธิ www.เราชนะ.com เปิด 'ทบทวนสิทธิเราชนะ' ได้แล้ว เช็คขั้นตอนที่นี่

เปิดขั้นตอน เช็คสิทธิ "เราชนะ" ผ่าน www.เราชนะ.com เพื่อ "ทบทวนสิทธิเราชนะ" อย่างละเอียดสำหรับคนที่ลงทะเบียนไม่ผ่านรอบแรก

มาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ผ่านโครงการเราชนะ ลงทะเบียน www.เราชนะ.com รับเงินเยียวยา 7,000 บาท โดยความเคลื่อนไหวในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 จะมีเรื่องที่อยู่ในความสนใจของผู้ลงทะเบียนรับสิทธิเราชนะอยู่หลายประเด็นด้วยกัน 

ทั้งเรื่องของการเช็คสิทธิลงทะเบียนของ ผู้ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาเราชนะในกลุ่มที่ 3 หรือกลุ่มที่ยังไม่ได้มีรายชื่ออยู่ในระบบ จะสามารถทำการตรวจสอบสิทธิลงทะเบียนว่าตนเองนั้น อยู่ในเกณฑ์ได้รับการเยียวยาในมาตรการนี้จากรัฐบาลหรือไม่ 

อัพเดท! : 'เราชนะ' เปิดทบทวนสิทธิ์ 2 รอบ เช็ควันประกาศผล-เงินโอนเข้าแอพฯเป๋าตัง

ขณะที่กลุ่มที่ลงทะเบียนแล้ว หรือมีชื่ออยู่ในระบบ แต่ไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดให้ได้รับเงินเยียวยาเป็นเวลา 2 เดือน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,000 บาทนั้น ก็สามารถยื่นทบทวนสิทธิเราชนะได้ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์นี้ด้วยเช่นกัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

สำหรับมาตรการเราชนะ ในกลุ่มของผู้ที่ต้องการยื่นทบทวนสิทธิเราชนะนั้น ทางเว็บไซต์เราชนะ ได้เปิดเมนูใหม่ คือ เมนู ทบทวนสิทธิ ขึ้นมา โดยที่ขั้นตอนในการยื่นทบทวนสิทธิเราชนะนั้น สามารถทำได้ ดังนี้ 

1. เข้าไปที่ www.เราชนะ.com หรือ คลิกที่นี่

2. เลือกเมนู ทบทวนสิทธิ (ปุ่มสีเหลือง) หรือ คลิกที่นี่  

3. กรอกรายละเอียด

- หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก

- ชื่อ - นามสกุล

- วัน เดือน ปี เกิด

4. หลังจากกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว ให้กดที่เมนู ทบทวนสิทธิ

เท่านี้ กระทรวงการคลังจะทำการส่งรายชื่อ ย้อนกลับไปตรวจสอบอีกครั้ง โดยต้องไม่ลืมคุณสมบัติของผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ คือ 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง ​: 

161273514372

1. ต้องมีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

2. ไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33

3. ไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ข้าราชการการเมือง ผู้รับบำนาญหรือเบี้ยหวัดจากรัฐ 

4. ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท ตามฐานข้อมูลล่าสุด

5. ไม่เป็นผู้มีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ตามฐานข้อมูลล่าสุด

โดยสามารถแจ้งขอทบทวนสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ. - 8 มี.ค. 64 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

การ ทบทวนสิทธิเราชนะ คือการขอให้กระทรวงการคลังตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองในมาตรการเราขนะอีกครั้ง หลังจากที่เช็คสิทธิการลงทะเบียนแล้วพบว่า "ไม่ได้รับสิทธิ" ซึ่งทุกคนที่ "ไม่ได้รับสิทธิ" สามารถขอทบทวนสิทธิได้

โดยเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบตามที่โครงการกำหนด แต่กลับ "ไม่ได้สิทธิ เราชนะ" ซึ่งเงื่อนไขและคุณสมบัติ ที่ภาครัฐใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดกรองประชาชน "กลุ่ม 2" เพื่อให้สิทธิในโครงการ "เราชนะ"

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร 0-2273-9020 ต่อ 3250 3423 3424 3425 3427 3429 3430 3431 และ 3444 (เฉพาะวันและเวลาราชการ) หรือ Call Center ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร 0-2111-1144