'เราชนะ' กลุ่ม3 ลงทะเบียนให้ทัน 12 ก.พ. พร้อมรู้ไทม์ไลน์ 'ทบทวนสิทธิ'

'เราชนะ' กลุ่ม3 ลงทะเบียนให้ทัน 12 ก.พ. พร้อมรู้ไทม์ไลน์ 'ทบทวนสิทธิ'
10 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
62,504

ใครที่เข้าข่าย "กลุ่ม3" ของโครงการ "เราชนะ" อย่าลืมว่าต้องมา "ลงทะเบียนเราชนะ" ให้ทันวันที่ 12 ก.พ. 64 เป็นวันสุดท้าย! และหากเช็คสิทธิแล้ว "ไม่ได้สิทธิ" ก็ต้องรู้ไทม์ไลน์ขอ "ทบทวนสิทธิ" ด้วย

โครงการ "เราชนะ" เป็นมาตรการรัฐที่ออกมาเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ ด้วยการจ่ายเงินเยียวยา 7,000 บาท แบ่งจ่ายเป็นรายสัปดาห์ สำหรับ "กลุ่ม3" เป็นกลุ่มที่ต้องกระตือรือร้นกว่าใครเพื่อน เพราะเป็นกลุ่มที่ต้องลงทะเบียนใหม่ โดยเปิดให้ลงทะเบียนวันสุดท้าย 12 ก.พ. 64 เท่านั้น!

ทั้งนี้ในกลุ่มที่ 3 ที่ไม่เคยได้รับสิทธิช่วยเหลือจากรัฐเลย สิ่งที่ต้องรู้คือ เงื่อนไขหรือคุณสมบัติที่มาตรการเราชนะกำหนดไว้ทั้งหมด ก่อนที่จะลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ดังนี้

1. ต้องมีสัญชาติไทย และมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

2. ไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 

3. ไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ ข้าราชการการเมือง ผู้รับบำนาญหรือเบี้ยหวัดจากรัฐ 

4. ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท

5. ไม่เป็นผู้มีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท

ข่าวเกี่ยวข้อง : 

อัพเดท! ล่าสุด.. บ่ายวันนี้ (10 ก.พ.) นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยรายละเอียดการเปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ "เราชนะ"  สำหรับ กลุ่มประชาชนที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอพพลิเคชัน “เป๋าตัง” หรือ "กลุ่ม2" และ กลุ่มประชาชนทั่วไปที่ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะ หรือ "กลุ่ม3" นั้น

หากตรวจสอบสิทธิแล้วพบว่า “ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ” สามารถยื่นขอ "ทบทวนสิทธิ" ผ่านทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com  ได้ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

1. ต้องยื่นแบบภาษี ในปีภาษี 2563

สำหรับกลุ่มผู้ที่ "ไม่ผ่านคุณสมบัติเรื่องเงินได้พึงประเมิน" และมีความประสงค์ให้ตรวจสอบข้อมูลเงินได้พึงประเมินในปีภาษี 2563 ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของปีภาษี 2563 ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของกรมสรรพากรภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินวันที่ 8 มีนาคม 2564

2. ต้องยื่นแบบภาษี ไม่เกิน 17 ก.พ. 64

สำหรับผู้ที่ได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 8 – 9 กุมภาพันธ์ 2564 จะต้องยื่นแบบฯ ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 โดยสามารถเข้าไปยื่นแบบฯ ได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร กดคลิก >> ยื่นแบบภาษีออนไลน์  

161294492297

ส่วนไทม์ไลน์​ของการยื่นขอ "ทบทวนสิทธิ" ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com นั้น มีดังนี้

  • ทบทวนสิทธิ รอบที่ 1

- วันที่ 8 ก.พ. - 21 ก.พ.64 : เปิดให้กดปุ่ม "ทบทวนสิทธิ"
- วันที่ 4 มี.ค. 64 : ประกาศผลหลังทบทวนสิทธิ ใครได้-ไม่ได้ 
- วันที่ 11 มี.ค. 64 : เงินโอนเข้าแอพฯ "เป๋าตัง" 

  • ทบทวนสิทธิ รอบที่ 2

- วันที่ 22 ก.พ. - 8 มี.ค. 64 : เปิดให้กดปุ่ม "ทบทวนสิทธิ"
- วันที่ 19 มี.ค. 64 : ประกาศผลหลังทบทวนสิทธิ ใครได้-ไม่ได้ 
- วันที่ 25 มี.ค. 64 : เงินโอนเข้าแอพฯ "เป๋าตัง" 

*อย่าลืม! กลุ่มที่ "ไม่ผ่านเกณฑ์รายได้พึงประเมิน" ให้กดยื่นขอ "ทบทวนสิทธิ" ผ่าน www.เราชนะ.com  ภายในวันที่ 8 ก.พ. - 8 มี.ค. 64 พร้อมกับ ต้องยื่นแบบแสดงภาษีในปีภาษี 2563 ผ่านทางออนไลน์ของ "กรมสรรพากร" ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ขอยื่นทบทวนสิทธิ แต่ไม่เกิน 8 มี.ค. 64

อ่านเพิ่ม : www.เราชนะ.com เปิด 'ทบทวนสิทธิเราชนะ' ได้แล้ว เช็คขั้นตอนที่นี่

161295480777

ทั้งนี้สำหรับขั้นตอนการลงทะเบียนเราชนะ สามารถดำเนินการผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com โดยกดที่ปุ่ม "ประชาชนลงทะเบียนใหม่"

หลังจากนั้นหน้าจอจะแสดงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และความยินยอมสำหรับประชาชนที่เข้าร่วมโครงเราชนะ ขึ้นมา หากอ่านแล้วยินยอมตกลง ก็คลิก "ข้าพเจ้าได้อ่าน และตกลงยินยอมตามรายละเอียดข้อตกลงและความยินยอมข้างต้น" และกดปุ่ม "ยืนยัน" หลังจากนั้นระบบจะให้กรอกข้อมูลต่างๆ ดังนี้

161294334030

- ชื่อ นามสกุล ผู้ที่ต้องการได้สิทธิเราชนะ

- เลขบัตรประจำตัวประชาชน

- รหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชน 

- วันเดือนปีเกิด

- เบอร์โทรศัพท์มือถือที่ติดต่อได้ (เบอร์โทรศัพท์ 1 เบอร์ จะสามารถลงเบียนได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น) หากใครที่มีแอพฯ เป๋าตัง อยู่แล้ว ต้องใช้เบอร์เดิมที่เคยลงทะเบียนไป

- รหัส OTP จะได้รับที่โทรศัพท์มือถือที่กรอกเบอร์ไปในครั้งแรก

หลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว สามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิเราชนะได้ที่ www.เราชนะ.com ได้ตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ.2564 เป็นต้นไป

---------------------------

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจกระทรวงการคลัง

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง