'เราชนะ' กลุ่ม3 ลงทะเบียนให้ทัน 12 ก.พ. พร้อมรู้ไทม์ไลน์ 'ทบทวนสิทธิ'

'เราชนะ' กลุ่ม3 ลงทะเบียนให้ทัน 12 ก.พ. พร้อมรู้ไทม์ไลน์ 'ทบทวนสิทธิ'

ใครที่เข้าข่าย "กลุ่ม3" ของโครงการ "เราชนะ" อย่าลืมว่าต้องมา "ลงทะเบียนเราชนะ" ให้ทันวันที่ 12 ก.พ. 64 เป็นวันสุดท้าย! และหากเช็คสิทธิแล้ว "ไม่ได้สิทธิ" ก็ต้องรู้ไทม์ไลน์ขอ "ทบทวนสิทธิ" ด้วย

โครงการ "เราชนะ" เป็นมาตรการรัฐที่ออกมาเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ ด้วยการจ่ายเงินเยียวยา 7,000 บาท แบ่งจ่ายเป็นรายสัปดาห์ สำหรับ "กลุ่ม3" เป็นกลุ่มที่ต้องกระตือรือร้นกว่าใครเพื่อน เพราะเป็นกลุ่มที่ต้องลงทะเบียนใหม่ โดยเปิดให้ลงทะเบียนวันสุดท้าย 12 ก.พ. 64 เท่านั้น!

ทั้งนี้ในกลุ่มที่ 3 ที่ไม่เคยได้รับสิทธิช่วยเหลือจากรัฐเลย สิ่งที่ต้องรู้คือ เงื่อนไขหรือคุณสมบัติที่มาตรการเราชนะกำหนดไว้ทั้งหมด ก่อนที่จะลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ดังนี้

1. ต้องมีสัญชาติไทย และมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

2. ไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 

3. ไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ ข้าราชการการเมือง ผู้รับบำนาญหรือเบี้ยหวัดจากรัฐ 

4. ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท

5. ไม่เป็นผู้มีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท

ข่าวเกี่ยวข้อง : 

อัพเดท! ล่าสุด.. บ่ายวันนี้ (10 ก.พ.) นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยรายละเอียดการเปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ "เราชนะ"  สำหรับ กลุ่มประชาชนที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอพพลิเคชัน “เป๋าตัง” หรือ "กลุ่ม2" และ กลุ่มประชาชนทั่วไปที่ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะ หรือ "กลุ่ม3" นั้น

หากตรวจสอบสิทธิแล้วพบว่า “ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ” สามารถยื่นขอ "ทบทวนสิทธิ" ผ่านทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com  ได้ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

1. ต้องยื่นแบบภาษี ในปีภาษี 2563

สำหรับกลุ่มผู้ที่ "ไม่ผ่านคุณสมบัติเรื่องเงินได้พึงประเมิน" และมีความประสงค์ให้ตรวจสอบข้อมูลเงินได้พึงประเมินในปีภาษี 2563 ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของปีภาษี 2563 ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของกรมสรรพากรภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินวันที่ 8 มีนาคม 2564

2. ต้องยื่นแบบภาษี ไม่เกิน 17 ก.พ. 64

สำหรับผู้ที่ได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 8 – 9 กุมภาพันธ์ 2564 จะต้องยื่นแบบฯ ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 โดยสามารถเข้าไปยื่นแบบฯ ได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร กดคลิก >> ยื่นแบบภาษีออนไลน์  

161294492297

ส่วนไทม์ไลน์​ของการยื่นขอ "ทบทวนสิทธิ" ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com นั้น มีดังนี้

  • ทบทวนสิทธิ รอบที่ 1

- วันที่ 8 ก.พ. - 21 ก.พ.64 : เปิดให้กดปุ่ม "ทบทวนสิทธิ"
- วันที่ 4 มี.ค. 64 : ประกาศผลหลังทบทวนสิทธิ ใครได้-ไม่ได้ 
- วันที่ 11 มี.ค. 64 : เงินโอนเข้าแอพฯ "เป๋าตัง" 

  • ทบทวนสิทธิ รอบที่ 2

- วันที่ 22 ก.พ. - 8 มี.ค. 64 : เปิดให้กดปุ่ม "ทบทวนสิทธิ"
- วันที่ 19 มี.ค. 64 : ประกาศผลหลังทบทวนสิทธิ ใครได้-ไม่ได้ 
- วันที่ 25 มี.ค. 64 : เงินโอนเข้าแอพฯ "เป๋าตัง" 

*อย่าลืม! กลุ่มที่ "ไม่ผ่านเกณฑ์รายได้พึงประเมิน" ให้กดยื่นขอ "ทบทวนสิทธิ" ผ่าน www.เราชนะ.com  ภายในวันที่ 8 ก.พ. - 8 มี.ค. 64 พร้อมกับ ต้องยื่นแบบแสดงภาษีในปีภาษี 2563 ผ่านทางออนไลน์ของ "กรมสรรพากร" ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ขอยื่นทบทวนสิทธิ แต่ไม่เกิน 8 มี.ค. 64

อ่านเพิ่ม : www.เราชนะ.com เปิด 'ทบทวนสิทธิเราชนะ' ได้แล้ว เช็คขั้นตอนที่นี่

161295480777

ทั้งนี้สำหรับขั้นตอนการลงทะเบียนเราชนะ สามารถดำเนินการผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com โดยกดที่ปุ่ม "ประชาชนลงทะเบียนใหม่"

หลังจากนั้นหน้าจอจะแสดงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และความยินยอมสำหรับประชาชนที่เข้าร่วมโครงเราชนะ ขึ้นมา หากอ่านแล้วยินยอมตกลง ก็คลิก "ข้าพเจ้าได้อ่าน และตกลงยินยอมตามรายละเอียดข้อตกลงและความยินยอมข้างต้น" และกดปุ่ม "ยืนยัน" หลังจากนั้นระบบจะให้กรอกข้อมูลต่างๆ ดังนี้

161294334030

- ชื่อ นามสกุล ผู้ที่ต้องการได้สิทธิเราชนะ

- เลขบัตรประจำตัวประชาชน

- รหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชน 

- วันเดือนปีเกิด

- เบอร์โทรศัพท์มือถือที่ติดต่อได้ (เบอร์โทรศัพท์ 1 เบอร์ จะสามารถลงเบียนได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น) หากใครที่มีแอพฯ เป๋าตัง อยู่แล้ว ต้องใช้เบอร์เดิมที่เคยลงทะเบียนไป

- รหัส OTP จะได้รับที่โทรศัพท์มือถือที่กรอกเบอร์ไปในครั้งแรก

หลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว สามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิเราชนะได้ที่ www.เราชนะ.com ได้ตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ.2564 เป็นต้นไป

---------------------------

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจกระทรวงการคลัง