ยกเลิกสิทธิ 'เราชนะ' ในแอพฯ 'เป๋าตัง' 18 ก.พ. ใครต้องทำบ้าง?

ยกเลิกสิทธิ 'เราชนะ' ในแอพฯ 'เป๋าตัง' 18 ก.พ. ใครต้องทำบ้าง?

ทำความเข้าใจก่อนกด "ยกเลิกสิทธิ" "เราชนะ" ในแอพพลิเคชั่น "เป๋าตัง" สำหรับ "พนักงานรัฐวิสาหกิจ" และ "ข้าราชการ" วันที่ 18 ก.พ. นี้ ไม่กด "ผิดวินัย"

หลังเกิดดราม่าพนักงาน "รัฐวิสาหกิจ" และ "ข้าราชการ" ที่เคยเข้าร่วมโครงการ "คนละครึ่ง" และ "เราเที่ยวด้วยกัน" มาก่อน ลองตรวจสอบสิทธิผ่าน www.เราชนะ.com วันที่ 5 ก.พ. ที่ เปิดให้ "เช็คสิทธิเราชนะ" วันแรก พบว่า "ได้รับสิทธิเราชนะ" 7,000 บาท ด้วย ทั้งที่คุณสมบัติไม่ตรงกับที่โครงการกำหนด

เนื่องจากผู้ที่จะได้รับการช่วยเหลือเยียวยาจากโครงการเราชนะจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ เท่านั้น

1. ต้องมีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

2. ไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33

3. ไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ข้าราชการการเมือง ผู้รับบำนาญหรือเบี้ยหวัดจากรัฐ

4. ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท ในปีภาษี 2562

5. ไม่เป็นผู้มีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ตามฐานข้อมูลล่าสุด

ดราม่าดังกล่าว ถูกตั้งคำถามเต็มโซเชียลมีเดียไปอย่างแพร่หลาย แต่ภายในวันเดียวกัน (5 ก.พ. 64) "กระทรวงการคลัง" ออกมาชี้แจงถึงข้อผิดพลาดดังกล่าว พร้อมทั้งระบุว่า "พนักงานรัฐวิสาหกิจ" และ "ข้าราชการ" ที่ตรวจสอบสิทธิแล้วพบว่า "ได้รับสิทธิเราชนะ" จะต้องกดยกเลิกสิทธิในวันที่ 18 ก.พ. 64 โดยจะมีปุ่มปรากฏขึ้นมาในแอพพลิเคชั่น "เป๋าตัง" เพื่อให้กดยกเลิกสิทธิ หากพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ ข้าราชการไม่กดยกเลิกสิทธิจะถือว่า "ผิดวินัย" หรือใครที่ใช้เงินไปแล้วจะถูกริบเงินคืนทั้งหมด

  •  มีคุณสมบัติครบแต่ "ไม่ได้รับสิทธิ เราชนะ" ขอ "ทบทวนสิทธิ" ได้ 

อย่างไรก็ตามสำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติครบ แต่กลับตรวจสอบแล้วพบว่า "ไม่ได้รับสิทธิเราชนะ" สามารถยื่นขอ "ทบทวนสิทธิเราชนะ" เพื่อให้กระทรวงการคลังพิจารณาคุณสมบัติใหม่อีกครั้งได้ตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ.- 8 มี.ค. 64 ใน "www.เราชนะ.com" ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เข้าไปที่ www.เราชนะ.com หรือ คลิกที่นี่

161277117087

161277117099

2. เลือกเมนู "ทบทวนสิทธิ" (ปุ่มสีเหลือง) หรือ คลิกที่นี่  

3. กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน ประกอบด้วย

- หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
- ชื่อ - นามสกุล
- วัน เดือน ปี เกิด

4. หลังจากกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว ให้กดที่เมนู "ทบทวนสิทธิ"

เพียงเท่านี้ กระทรวงการคลัง จะส่งรายชื่อ ย้อนกลับไปตรวจสอบ เพื่อพิจารณาสิทธิให้อีกครั้ง อย่างไรก็ตามการพิจารณาของกระทรวงการคลังถือเป็นการสิ้นสุด 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร 0-2273-9020 ต่อ 3250 3423 3424 3425 3427 3429 3430 3431 และ 3444 (เฉพาะวันและเวลาราชการ) หรือ Call Center ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร 0-2111-1144