'เราชนะ' กลุ่ม 3 ก่อนจะ 'เช็คสิทธิเราชนะ' ดูเงื่อนไขชัดๆ อีกที

'เราชนะ' กลุ่ม 3 ก่อนจะ 'เช็คสิทธิเราชนะ' ดูเงื่อนไขชัดๆ อีกที

ใครอยู่ "กลุ่ม 3" ก่อนจะเข้าไป "เช็คสิทธิเราชนะ" ผ่าน www.เราชนะ.com ในวันที่ 8 ก.พ. นี้ต้องเช็คเงื่อนไขอีกครั้งว่าตนเองมีคุณบัติผ่านเกณฑ์หรือไม่? แล้วแบบไหนถึงจะได้สิทธิชัวร์ๆ กดดูที่นี่!

ประชาชนที่เข้าข่าย "กลุ่ม 3" ของโครงการ "เราชนะ" ในการจะรับเงิน "เยียวยาโควิด" ระลอกใหม่ จำนวน 7,000 บาทได้นั้น กลุ่มนี้ต้องลงทะเบียนผ่าน www.เราชนะ.com ให้สำเร็จก่อน หลังจากลงทะเบียนสำเร็จแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็คือการเข้าไป "ตรวจสอบสิทธิ" หรือ "เช็คสิทธิเราชนะ" ในวันที่ 8 ก.พ. 2564 ที่กำลังจะมาถึง

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ชวนเช็คเงื่อนไขและคุณสมบัติอีกทีว่า ตัวคุณผ่านเกณฑ์คัดกรองของรัฐหรือไม่? และจะได้สิทธิชัวร์ๆ หรือเปล่า? ต้องดูเงื่อนไขต่างๆ ดังนี้

  • "กลุ่ม 3" ในโครงการ "เราชนะ" คือใคร?

สำหรับประชาชนผู้เข้าข่าย "กลุ่ม 3" หมายถึง กลุ่มผู้ที่ไม่เคยมีข้อมูลในฐานระบบของรัฐใดๆ ทั้งสิ้น เป็นผู้ที่ไม่มีบัตรคนจน ไม่เคยลงทะเบียนโครงการใดๆ ของรัฐ ไม่เคยเปิดใช้งาน G-Wallet ในแอพฯ "เป๋าตัง" (พูดง่ายๆ คือไม่เคยใช้สิทธิคนละครึ่ง/เราเที่ยวด้วยกัน) ประชาชนกลุ่มนี้ "ต้องลงทะเบียนเราชนะ" ก่อน ถึงจะรับสิทธิเงินเยียวยา 7,000 บาท โดยรัฐกำหนดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค. - 12 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 06.00 – 23.00 น. และเข้า "ตรวจสอบสิทธิ" ได้ในวันที่ 8 ก.พ. 2564 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

161260536917

ทั้งนี้ การมอบเงิน "เยียวยาโควิด" ระลอกใหม่ ให้ประชาชน "กลุ่ม 3" รัฐจะแบ่งจ่ายเป็นรายสัปดาห์ โดยการโอนจ่ายครั้งแรก วันที่ 18 ก.พ. 64 จะได้รับเงินจำนวน 2,000 บาท (รวมตกเบิกจากสัปดาห์ก่อนหน้า 1,000 บาท) หลังจากนั้น รัฐจะโอนเงินให้อีกสัปดาห์ละครั้ง ครั้งละ 1,000 บาท จนกว่าจะครบวงเงิน จำนวน 7,000 บาท ภายในระยะเวลา 2 เดือน (ก.พ.-มี.ค. 64) และประชาชนสามารถใช้จ่ายได้ถึงวันที่ 31 พ.ค. 64

  

  • กลุ่ม 3 ครอบคลุมอาชีพไหนบ้าง?

อาชีพที่จะได้รับสิทธิ "เราชนะ" ใน กลุ่ม 3 นี้ เช่น ผู้ค้ารายย่อย ร้านหาบเร่ แผงลอย คนค้าขายตามตลาดนัด-ตลาดโต้รุ่ง ลูกจ้างรายวัน  คนขับแท็กซี่ คนขับวินมอเตอร์ไซค์​ ตุ๊กตุ๊ก ร้านรับจ้างเล็กๆ น้อยๆ ร้านรับเย็บเสื้อผ้า ร้านซ่อมรองเท้า ผู้ประกอบการ/ผู้ให้บริการขนาดเล็กต่างๆ ฯลฯ รวมถึง "เกษตรกร" บางคนที่ไม่ไม่มีบัตรสวัสดิการ ไม่เคยลงทะเบียนโครงการของรัฐใดๆ มาก่อน และ "ผู้สูงอายุ, ผู้พิการ" บางคนที่ไม่มีบัตรสวัสดิการ ก็เข้าข่ายกลุ่มนี้ด้วย 

ซึ่งทั้งหมดทั้งมวล หลักๆ แล้วจะต้องเป็นผู้ที่ ไม่มีบัตรคนจน ไม่เคยลงทะเบียนใช้งานคนละครึ่ง, เราเที่ยวด้วยกัน และต้องมีคุณสมบัตรผ่านเกณฑ์ของรัฐด้วย

อ่านเพิ่ม : 'เราชนะ' เปิดเงื่อนไข 'เกษตรกร' รับ 7,000 บาท กลุ่มไหนต้องลงทะเบียนใหม่?

             'เราชนะ' ลงทะเบียนใหม่ ผู้สูงอายุ - คนพิการ เตรียมรับ 'เงินเยียวยา' โควิด 2 เด้ง              

  • กลุ่ม 3 ลงทะเบียนได้ถึง 12 ก.พ. มีวิธีดังนี้

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ www.เราชนะ.com ได้ตั้งแต่เวลา 06.00 น. แล้วให้กดไปที่ปุ่ม "ลงทะเบียนเราชนะ" (ไม่มีการจำกัดโควต้าจำนวนสิทธิ ประชาชนสามารถเข้ามาลงทะเบียนได้เรื่อยๆ ไม่ต้องรีบ) 

2. จากนั้นจะมีรายละเอียดของโครงการ รายละเอียดการรับสิทธิ และข้อตกลงต่างๆ และมีช่องให้คลิก "ยืนยัน"

3. จากนั้นจะเข้าสู่หน้ารายละเอียดส่วนบุคคล หน้านี้ประชาชนจะต้องกรอกข้อมูลส่วนบุคคลให้ครบถ้วน ได้แก่ ชื่อ นามสกุล เลขหน้าบัตรประชาชน เลขหลังบัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด และเบอร์โทรศัพท์มือถือ

4. หน้าถัดมา ระบบจะให้กรอกเลขรหัส OTP (รหัสดังกล่าวจะส่งเป็น sms ไปยังมือถือของคุณ) เมื่อได้เลข OTP มาแล้ว ก็กรอกเลข OTP ลงไป แล้วระบบจะทำการประมวลผล ให้รอสักครู่

5. จากนั้นระบบจะมีข้อความขึ้นมาว่า "ระบบได้รับข้อมูลของท่านแล้ว" ถือว่าลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ และสามารถ "ตรวจสอบสิทธิ" อีกครั้งได้ในวันที่ 8 ก.พ. 64

1612606046100

  • เงื่อนไข คุณสมบัติแบบไหน? ถึงจะผ่านเกณฑ์ชัวร์ๆ

สำหรับเงื่อนไขและคุณสมบัติ ที่ภาครัฐใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดกรองประชาชน "กลุ่ม 3" เพื่อให้สิทธิในโครงการ "เราชนะ" นั้น มีดังนี้

1. ต้องมีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

2. ไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33

3. ไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ข้าราชการการเมือง ผู้รับบำนาญหรือเบี้ยหวัดจากรัฐ

4. ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท ในปีภาษี 2562

5. ไม่เป็นผู้มีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ตามฐานข้อมูลล่าสุด

โดยสรุป : หากคุณเป็นผู้ที่ไม่ได้ถือบัตรคนจน ไม่เคยลงทะเบียนใช้งานคนละครึ่ง/เราเที่ยวด้วยกัน หรือไม่เคยใช้งานแอพฯ "เป๋าตัง" มาก่อนหน้านี้ และมีคุณสมบัติครบทุกข้อดังข้างต้น ก็แปลว่าคุณ "ผ่านเกณฑ์" และย่อมมีสิทธิรับ "เงินเยียวยา" 7,000 บาท จากโครงการ "เราชนะ" ชัวร์แน่นอน!

161260537049

------------------------------

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง, ไทยคู่ฟ้า, กระทรวงการคลัง