'เราชนะ' พบ 'ไม่ได้รับสิทธิ'​ ยื่นเรื่องผ่าน www.เราชนะ.com ได้อีกครั้ง 8 ก.พ. นี้

'เราชนะ' พบ 'ไม่ได้รับสิทธิ'​ ยื่นเรื่องผ่าน www.เราชนะ.com ได้อีกครั้ง 8 ก.พ. นี้

"เราชนะ" เช็คสิทธิผ่าน www.เราชนะ.com แล้ว "ไม่ได้รับสิทธิ" แต่ไม่ตรงกับความเป็นจริง สามารถขอ "ทบทวนสิทธิ" ให้ "คลัง" พิจารณาสิทธิใหม่ได้ 8 ก.พ. 64

คืบหน้ามาตรการ "เราชนะ" ที่เริ่มให้ประชาชนที่อยู่ในเกณฑ์กลุ่มที่ 2 เข้า "เช็คสิทธิเราชนะ" ได้ผ่าน "www.เราชนะ.com" ตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ. เป็นต้นไป 

โดยหลังจากเปิดให้เช็คสิทธิเราชนะได้ไม่กี่ชั่วโมง ก็มีเสียงสะท้อนจากประชาชนหลายด้าน หนึ่งในนั้นคือประเด็นของการ "ไม่ได้รับสิทธิเราชนะ" เช่น แจ้งว่า "ท่านไม่ได้รับสิทธิเราชนะ เนื่องจากท่านเป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท ปีภาษี 2562" 

หรือ "ท่านไม่ได้รับสิทธิเราชนะ เนื่องจากท่านเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 แห่งกฎหมายประกันสังคม" หรือเหตุผลในกรณีอื่นๆ ที่เป็นคุณสมบัติไม่ตรงตามที่โครงการกำหนด

161250627521

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง:

สำหรับผู้ที่ได้ "เช็คสิทธิเราชนะ" แล้วพบว่า "ไม่ได้รับสิทธิ" ในกรณีต่างๆ สามารถแจ้งความประสงค์ขอ "ทบทวนสิทธิ" ได้ตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ. - 8 มี.ค. 64 ผ่าน "เว็บไซต์เราชนะ"  www.เราชนะ.com

ซึ่งกระทรวงการคลังจะนำข้อมูลไปคัดกรองใหม่อีกครั้ง ตามคุณสมบัติที่ ครม. มีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 64 โดยกระทรวงการคลังจะถือว่าผลการพิจารณาทบทวนสิทธิเป็นอันสิ้นสุด

อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ "เช็คสิทธิเราชนะ" สามารถตรวจสอบสิทธิของตัวเองได้ ตามขั้นตอน ต่อไปนี้ 

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ www.เราชนะ.com

2. เลือกเมนู "ตรวจสอบสถานะผู้รับสิทธิ"

3. กรอกข้อมูลเพื่อ "เช็คสิทธิเราชนะ" 

- หมายเลขบัตรประชาชน
- ชื่อและนามสกุลภาษาไทย (สำหรับผู้ที่ไม่มีชื่อกลาง ไม่ต้องกลางชื่อกลาง) 
- วัน เดือน ปี เกิด (ข้อมูลตามบัตรประชาชน)

4. กด "ตรวจสอบสถานะ"

5. แสดงสถานะ "ได้รับสิทธิเราชนะ" พร้อมตารางวันรับเงิน หรือสถานะ "ไม่ได้รับสิทธิเราชนะ" พร้อมเหตุผล 

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร 0-2273-9020 ต่อ 3250 3423 3424 3425 3427 3429 3430 3431 และ 3444 (เฉพาะวันและเวลาราชการ) และ Call Center ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร 0-2111-1144