'บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ' ใช้เงิน 'เราชนะ' อย่างไร?

'บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ' ใช้เงิน 'เราชนะ' อย่างไร?

ทำความเข้าใจ วิธีใช้ "บัตรคนจน" หรือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ในการจ่ายเงิน "เราชนะ" 7,000 บาทกับร้าน "ธงฟ้าประชารัฐ" ที่มีเครื่อง EDC รวมถึงร้าน "ถุงเงินธงฟ้า" "คนละครึ่ง" และ "เราชนะ" ที่รับเงินด้วย "ถุงเงิน"

กลุ่มผู้ถือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ "บัตรคนจน" จะเป็นกลุ่มแรกที่ได้รับเงิน "เราชนะ" เข้าบัตรแบบอัตโนมัติในวันที่ 5 ก.พ. 64 โดยจะได้รับเงินงวดแรก 675 หรือ 700 บาท ต่อเนื่องไปในทุกวันศุกร์ จนถึงวันที่ 26 มี.ค. 64

สำหรับการใช้เงินจากโครงการ "เราชนะ" ในครั้งนี้ จะมีความแตกต่างไปจากการใช้จ่ายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามปกติ เนื่องจากผู้ที่ให้บริการ ร้านค้าต่างๆ จะไม่ใช่แค่ "ร้านธงฟ้าประชารัฐ" ที่มีเครื่องรับ "บัตรคนจน" หรือ "EDC" เพื่อรับเงินเท่านั้น แต่ยังไม่ร้านค้ารายย่อยที่เข้าร่วมโครงการ "คนละครึ่ง" "เราชนะ" รวมถึงผู้ให้บริการขนส่งต่างๆ เช่น มอเตอร์ไซค์รับจ้าง แท็กซี่ รถตู้ ฯลฯ ที่ไม่มีเครื่อง เครื่อง "EDC" 

"กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" จึงรวบรวม "วิธีการใช้เงินเราชนะ" สำหรับกลุ่ม "ผู้ถือบัตรคนจน" หรือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" 2 วิธี เพื่อช่วยลดความสับสน และใช้งานได้อย่างสะดวก ดังนี้

  •  วิธีที่ 1 "ซื้อของร้านธงฟ้าประชารัฐ จ่ายเงินผ่านบัตรด้วยเครื่อง EDC ตามปกติ" 

โดยการทำรายการผ่านเครื่อง "EDC" สามารถทำได้ ดังนี้

1. เลือกชำระเงินบัตรสวัสดิการ

2. เลือก "สิทธิเราชนะ"

3. สอดบัตร

4. ระบุยอดเงินที่ต้องชำระ

5. กดปุ่มสีเขียว เพื่อยืนยันการทำรายการ

161240635021

 วิธีที่ 2 "ยื่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้ร้านค้า/ผู้ให้บริการ สแกนบัตรเพื่อทำรายการ" 

สำหรับ ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเมื่อไปซื้อสินค้าที่ร้าน "ถุงเงินธงฟ้า" "คนละครึ่ง" และ "เราชนะ" ที่ไม่มีเครื่อง EDC ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน จะต้องทำตามขั้นตอนดังนี้

1. ยื่น "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ให้ร้านค้าสแกน

2. ร้านค้าจะกรอกจำนวนเงินที่ต้องชำระ 

3. ใส่ PIN หรือสแกนใบหน้าของเจ้าของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อยืนยันการทำรายการ

ส่วนร้านค้า "ถุงเงินธงฟ้า" "คนละครึ่ง" และ "เราชนะ" ที่จะต้องรับเงินจากผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

161240636549

1. เข้าไปที่แอพพลิเคชั่น "ถุงเงิน" เลือกเมนู "เราชนะ"

2. เลือกเมนู "บัตรสวัสดิการฯ"

3. สแกนหน้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จากลูกค้า

4. กรอกจำนวนเงิน

5. ยืนยันจำนวนเงินอีกครั้ง

6. ใส่ PIN หรือสแกนหน้าเจ้าของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

7. ระบบขึ้นว่า "รับเงินแล้ว" ถือว่าการทำรายการสมบูรณ์ 

ทั้งนี้ สิทธิใช้จ่ายเงินเราชนะสำหรับกลุ่ม "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ "บัตรคนจน" จะมีระยะเวลาการใช้เท่ากับกลุ่มอื่นๆ คือต้องใช้ให้หมดภายในวันที่ 31 พ.ค. 64 หากยังใช้ไม่หมดจะถูก "ตัดสิทธิ" วงเงินส่วนที่เหลือทันที

161240962716

ที่มา : กระทรวงการคลังเว็บไซต์เราชนะ , สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง