เราชนะเช็คสิทธิ กลุ่ม 'รัฐวิสาหกิจ-ข้าราชการ' ถ้าได้ ห้ามใช้เงิน อ่านวิธี 'กดยกเลิก' ที่นี่

เราชนะเช็คสิทธิ กลุ่ม 'รัฐวิสาหกิจ-ข้าราชการ' ถ้าได้ ห้ามใช้เงิน อ่านวิธี 'กดยกเลิก' ที่นี่

อย่าเพิ่งใช้เงิน! คลังชี้ชัด "พนักงานรัฐวิสาหกิจ" และ "ข้าราชการ" ที่ได้สิทธิ "เราชนะ" 7,000 บาท ต้องกด "ยกเลิก" ด้วยตัวเองในแอพฯ "เป๋าตัง" โดยเฉพาะในบางหน่วยงาน ออกประกาศ ไม่กดถือว่า "ผิดวินัย"

หลังจาก "เราชนะ" เปิดให้ "เช็คสิทธิเราชนะ" ผ่าน www.เราชนะ.com สำหรับประชาชนที่มีคุณสมบัติอยู่ใน "กลุ่มที่ 2" คือคนที่เคยได้รับสิทธิ "คนละครึ่ง" หรือ "เราเที่ยวด้วยกัน" มาก่อน

หนึ่งในปัญหาที่พบสำหรับการเช็คสิทธิเราชนะ ในครั้งนี้ คือกลุ่ม "พนักงานรัฐวิสาหกิจ" และ "ข้าราชการ" หลายคนที่เคยใช้สิทธิ คนละครึ่งหรือเราเที่ยวด้วยกันมาก่อน ซึ่งมี "เป๋าตัง" อยู่แล้ว เป็นผู้ "ได้รับสิทธิเราชนะ" ในครั้งนี้ด้วย จนทำให้เกิดคำถามที่ถกเถียงกันมากมายในโซเชียลมีเดียว่า "หากใช้เงินที่ได้รับมาจะถูกเรียกคืนหรือไม่?"

"กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" หาคำตอบมาให้เพื่อลดความสับสน และเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับ "พนักงานรัฐวิสาหกิจ-ข้าราชการ"  ที่ได้รับสิทธิเราชนะมาแบบงงๆ 

กุลยา ตันติเตมิท รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า สำหรับโครงการ "เราชนะ" ที่รัฐบาลจะให้เงิน 7,000 บาทต่อราย ซึ่งเปิดให้ผู้เช็คสิทธิ์ผ่าน www.เราชนะ.com นั้น ในกรณีที่เป็นลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว และรัฐวิสาหกิจ ที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งและเราเที่ยวด้วยกัน และถูกระบุว่า ได้สิทธิ "เราชนะ" นั้น ขอให้กดไม่เข้าร่วมโครงการด้วยตนเอง ไม่เช่นนั้นจะถูกเรียกเงินคืนในภายหลัง

 

  •  "พนักงานรัฐวิสาหกิจ" หรือ "ข้าราชการ" กด "ยกเลิกสิทธิ" อย่างไร? 

เมื่อถึงวันที่ 18 ก.พ.2564 จะมีแถบข้อความขึ้นให้บนแอพพลิเคชั่น "เป๋าตัง" และถามว่า ท่านยืนยันจะเข้าร่วมโครงการหรือไม่ ผู้ที่เป็นลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว และรัฐวิสาหกิจ ที่เข้าเกณฑ์ไม่ได้รับเงินในโครงการนี้จะ ต้องกด "ไม่เข้าร่วมมาตรการเราชนะ" เพราะถ้าหากระบบตรวจพบภายหลังจะมีการเรียกเงินคืน

  •  วิธี "เช็คสิทธิเราชนะ" 

สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ "เช็คสิทธิเราชนะ" สามารถตรวจสอบสิทธิของตัวเองได้ ตามขั้นตอน ต่อไปนี้ 

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ www.เราชนะ.com

2. เลือกเมนู "ตรวจสอบสถานะผู้รับสิทธิ"

3. กรอกข้อมูลเพื่อ "เช็คสิทธิเราชนะ" 

- หมายเลขบัตรประชาชน
- ชื่อและนามสกุลภาษาไทย (สำหรับผู้ที่ไม่มีชื่อกลาง ไม่ต้องกลางชื่อกลาง) 
- วัน เดือน ปี เกิด (ข้อมูลตามบัตรประชาชน)

4. กด "ตรวจสอบสถานะ"

5. แสดงสถานะ "ได้รับสิทธิเราชนะ" พร้อมตารางวันรับเงิน หรือสถานะ "ไม่ได้รับสิทธิเราชนะ" พร้อมเหตุผล 

  •  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

- สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร 0-2273-9020 ต่อ 3250 3423 3424 3425 3427 3429 3430 3431 และ 3444 (เฉพาะวันและเวลาราชการ)

- Call Center ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร 0-2111-1144