ตรวจสอบสถานะโอน "เงินเยียวยาประกันสังคม" รับ 5,000 บาท

ตรวจสอบสถานะโอน "เงินเยียวยาประกันสังคม" รับ 5,000 บาท

ตรวจสอบสถานะโอน "เงินเยียวยาประกันสังคม" กลุ่มคนกลางคืน อัปเดทล่าสุดโอนเงินรอบต่อไปวันที่ 2 มีนาคม 2565 รับ 5,000 บาท เข้าบัญชีพร้อมเพย์

ติดตามความคืบหน้าการจ่าย "เงินเยียวยาประกันสังคม" เกี่ยวกับการเยียวยาผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ถูกสั่งปิดสถานที่ และสถานประกอบการชั่วคราว โดยเฉพาะกลุ่มคนทำงานในสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ และผู้ประกอบอาชีพอิสระ 

โดยสำนักงานประกันสังคม จะดำเนินการโอนเงินให้ผู้ประกันตน ม.33-ม.39-ม.40 ในกิจการดังกล่าวได้รับ "เงินเยียวยา" ในอัตรา 5,000 บาทต่อคน เป็นระยะเวลา 1 เดือน 

ล่าสุด 25 กุมภาพันธ์ 2565 "ประกันสังคม" โอนเงินเยียวยากลุ่มนักดนตรี - ลูกจ้างสถาบันเทิง อาชีพอิสระ สำหรับผู้ที่ขึ้นสถานะสีเขียวล่าสุด จะทำการโอนเงินรอบต่อไปวันที่ 2 มีนาคม 2565 ผ่านบัญชี "พร้อมเพย์" (PromptPay) ที่ผูกบัญชีกับเลขบัตรประชาชน

ตรวจสอบสถานะโอน "เงินเยียวยาประกันสังคม" รับ 5,000 บาท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ตรวจสอบสิทธิ "เงินเยียวยาประกันสังคม"

  1. เข้าไปที่เวบไซต์ www.sso.go.th เลือก “ตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาผู้ประกันตน ในกิจการสถานบันเทิง
  2. เลือกตรวจสอบสถานะโครงการเยียวยาผู้ประกันตน
  3. กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และรหัสให้ตรงกับรูปภาพ
  4. กดตรวจสอบสิทธิ ระบบจะแสดงผลว่ามีสิทธิได้รับเงินเยียวยาหรือไม่ พร้อมระบุจะอัปเดตข้อมูลล่าสุดตามวันเวลาที่กำหนดอีกครั้ง

ตรวจสอบสถานะโอน "เงินเยียวยาประกันสังคม" รับ 5,000 บาท

หากตรวจสอบสถานะขึ้นสีเขียว "ได้รับสิทธิ" เงินเข้าเยียวยาแล้ว 5,000 บาท แต่หากสถานะขึ้นสีแดง "ไม่พบข้อมูลของท่านในรอบการโอนเงิน" ผู้ประกันตนไม่ได้รับเงินเยียวยาในรอบนี้ 2 มีนาคม 2565 ให้ตรวจสอบสิทธิอีกครั้ง ผ่านเว็บไซต์ (คลิก

ตรวจสอบสถานะโอน "เงินเยียวยาประกันสังคม" รับ 5,000 บาท โดยรอบนี้ "หลายคนสถานะเขียว" แต่สำหรับใครที่สถานะยังไม่เปลี่ยน ให้รอการอัพเดทสถานะอีกครั้ง

สำหรับใครยังสถานะสีแดง ไม่ต้องกังวลใจหากลงทะเบียนภายในวันที่กำหนด และเข้าเกณฑ์รับเงิน จะได้รับเงินอย่างแน่นอน

ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคม จะดำเนินการโอนเงินผ่านบัญชี "พร้อมเพย์" (PromptPay) ที่ผูกบัญชีกับเลขบัตรประชาชน เริ่มจ่ายเงินเยียวยางวดแรกในวันที่ 29 ธันวาคม 2564 และจะโอนเงินทุกสัปดาห์ไปจนถึง 31 มีนาคม 2565

 

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม