เช็คสิทธิ "เงินเยียวยาประกันสังคม" คนกลางคืน รับ 5,000 บาท โอนเงินทุกสัปดาห์

เช็คสิทธิ "เงินเยียวยาประกันสังคม" คนกลางคืน รับ 5,000 บาท โอนเงินทุกสัปดาห์

เช็คสิทธิ "เงินเยียวยาประกันสังคม" ม.33-ม.39-ม.40 กลุ่มอาชีพอิสระ-กลางคืน โอนเงินทุกสัปดาห์ รอบสองวันที่(7 ม.ค.65 ) รับ 5,000 บาท เข้าบัญชีพร้อมเพย์

ติดตาม "เงินเยียวยาประกันสังคม" เกี่ยวกับการเยียวยาผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ถูกสั่งปิดสถานที่ และสถานประกอบการชั่วคราว โดยเฉพาะกลุ่มคนทำงานในสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะและผู้ประกอบอาชีพอิสระ โดยสำนักงานประกันสังคม จะดำเนินการโอนเงินให้ผู้ประกันตน ม.33-ม.39-ม.40 ในกิจการดังกล่าวได้รับ "เงินเยียวยา" ในอัตรา 5,000 บาทต่อคน โดยเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 เป็นรอบแรกที่ "ประกันสังคม" เริ่มโอนเงินเยียวยากลุ่มนักดนตรี - ลูกจ้างสถาบันเทิง อาชีพอิสระ 

ทั้งนี้ "ประกันสังคม" จะทำการโอนเงินรอบต่อไปวันที่ 7 มกราคม 2565 ผ่านบัญชี "พร้อมเพย์" (PromptPay) ที่ผูกบัญชีกับเลขบัตรประชาชน

หากผู้ประกันตนไม่ได้รับเงินเยียวยารอบแรกในวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ให้ตรวจสอบสิทธิอีกครั้ง ผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th โดยสำนักงานประกันสังคมจะอัปเดตข้อมูลผู้ประกันตนเรื่อยๆ และโอนเงินเยียวยาไปจนถึง 31 มีนาคม 2565 และ เปิดแบบฟอร์มให้ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 5,000 บาท จนถึง 14 มกราคม 2565 โดยจะได้รับเงินเยียวยาทั้งสิ้น 1 เดือน

เช็คสิทธิ "เงินเยียวยาประกันสังคม" คนกลางคืน รับ 5,000 บาท โอนเงินทุกสัปดาห์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ตรวจสอบสิทธิ "เงินเยียวยาประกันสังคม"

  1. เข้าไปที่เวบไซต์ www.sso.go.th เลือก “ตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาผู้ประกันตน ในกิจการสถานบันเทิง”
  2. เลือกตรวจสอบสถานะโครงการเยียวยาผู้ประกันตน
  3. กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และรหัสให้ตรงกับรูปภาพ
  4. กดตรวจสอบสิทธิ ระบบจะแสดงผลว่ามีสิทธิได้รับเงินเยียวยาหรือไม่ พร้อมระบุจะอัปเดตข้อมูลล่าสุดตามวันเวลาที่กำหนดอีกครั้ง

เช็คสิทธิ "เงินเยียวยาประกันสังคม" คนกลางคืน รับ 5,000 บาท โอนเงินทุกสัปดาห์

เงินเยียวยาโอนเงินทุกสัปดาห์?

สำนักงานประกันสังคม จะดำเนินการโอนเงินผ่านบัญชี "พร้อมเพย์" (PromptPay) ที่ผูกบัญชีกับเลขบัตรประชาชน เริ่มจ่ายเงินเยียวยางวดแรกในวันที่ 29 ธันวาคม 2564 และเริ่มงวดที่สอง ในวันที่ 7 มกราคม 2565 และจะโอนเงินทุกสัปดาห์ไปจนถึง 31 มีนาคม 2565

 

สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ก่อน 14 ม.ค. รับ 5,000 บาท 

- หน่วยบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส เซเว่นทุกสาขา , ธนาคาร ธ.ก.ส.ทุกสาขา และบิ๊กซี หรือสมัครที่สํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ผ่านเครือข่ายประกันสังคม 

- สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 

หลักฐานการสมัครใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียว 

หรือสมัครง่ายๆ ด้วยตัวเองผ่าน www.sso.go.th เมนู ระบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา 40

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40

- สัญชาติไทย

- มีอายุ 15-65 ปีบริบูรณ์

- เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ 

- ไม่เป็นลูกจ้างในบริษัท ห้างร้าน โรงงาน (ม.33)

- ไม่เป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจ (ม.39)

- ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ

- ผู้ถือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มสัญชาติไทยขึ้นต้นด้วยเลข 0 , 6 , 7 , (ยกเว้นขึ้นต้นด้วย 00) 

- ผู้พิการที่รับรู้สิทธิก็สมัครได้

 

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม