ครม. อนุมัติ "ประกันสังคม" เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเยียวยา ม.39 - ม.40

ครม. อนุมัติ "ประกันสังคม" เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเยียวยา ม.39 - ม.40

ครม. อนุมัติให้สำนักงานประกันสังคม เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการเยียวยาผู้ประกันตน มาตรา 39 และมาตรา 40

เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 65 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ให้สำนักงานประกันสังคม เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการเยียวยาผู้ประกันตน ในกิจการสถานบันเทิงและผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิง ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ

 

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์

ประกอบด้วย การปรับเพิ่มจำนวนกลุ่มเป้าหมายผู้ประกันตนมาตรา 39 และมาตรา 40 ของโครงการเยียวยากิจการสถานบันเทิงจากเดิม 110,669 คน เป็น 138,669 คน หรือเพิ่มขึ้น 28,000 คน และปรับเพิ่มกรอบวงเงินของโครงการเยียวยากิจการสถานบันเทิงจากเดิม 607 ล้านบาท เป็น 747 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 140 ล้านบาท