อัพเดทสถานะโอน "เงินเยียวยาประกันสังคม" วันนี้ 14 กุมภาพันธ์ รับ 5,000 บาท

อัพเดทสถานะโอน "เงินเยียวยาประกันสังคม" วันนี้ 14 กุมภาพันธ์ รับ 5,000 บาท

อัพเดทสถานะโอน "เงินเยียวยาประกันสังคม" กลุ่มคนกลางคืน โอนรอบสี่วันนี้ 14 กุมภาพันธ์ 2565 รับ 5,000 บาท เข้าบัญชีพร้อมเพย์

ติดตามความคืบหน้าการจ่าย "เงินเยียวยาประกันสังคม" เกี่ยวกับการเยียวยาผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ถูกสั่งปิดสถานที่ และสถานประกอบการชั่วคราว โดยเฉพาะกลุ่มคนทำงานในสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ และผู้ประกอบอาชีพอิสระ โดยสำนักงานประกันสังคม จะดำเนินการโอนเงินให้ผู้ประกันตน ม.33-ม.39-ม.40 ในกิจการดังกล่าวได้รับ "เงินเยียวยา" ในอัตรา 5,000 บาทต่อคน เป็นระยะเวลา 1 เดือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วน

ล่าสุด วันนี้ 14 กุมภาพันธ์ 2565 "ประกันสังคมโอนเงินเยียวยากลุ่มนักดนตรี - ลูกจ้างสถาบันเทิง อาชีพอิสระ (รอบที่ 4) สำหรับผู้ที่ขึ้นสถานะสีเขียวล่าสุด ผ่านบัญชี "พร้อมเพย์" (PromptPay) ที่ผูกบัญชีกับเลขบัตรประชาชน

"กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" จึงแนะนำวิธีตรวจสอบสถานะโอน "เงินเยียวยาประกันสังคม" ดังนี้

อัพเดทสถานะโอน "เงินเยียวยาประกันสังคม" วันนี้ 14 กุมภาพันธ์ รับ 5,000 บาท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ตรวจสอบสถานะได้ที่ www.sso.go.th โดยเลือก “ตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาผู้ประกันตน ในกิจการสถานบันเทิง

  • เลือกตรวจสอบสถานะโครงการเยียวยาผู้ประกันตน
  • กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และรหัสให้ตรงกับรูปภาพ
  • กดตรวจสอบสิทธิ ระบบจะแสดงผลว่ามีสิทธิได้รับเงินเยียวยาหรือไม่ พร้อมระบุจะอัปเดตข้อมูลล่าสุดตามวันเวลาที่กำหนดอีกครั้ง

อัพเดทสถานะโอน "เงินเยียวยาประกันสังคม" วันนี้ 14 กุมภาพันธ์ รับ 5,000 บาท

หากตรวจสอบสถานะขึ้นสีเขียว "ได้รับสิทธิ" เงินเข้าเยียวยาแล้ว 5,000 บาท แต่หากสถานะขึ้นสีแดง "ไม่พบข้อมูลของท่านในรอบการโอนเงิน" ผู้ประกันตนไม่ได้รับเงินเยียวยาในรอบนี้ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ให้ตรวจสอบสิทธิอีกครั้ง ผ่านเว็บไซต์ (คลิก

อัพเดทสถานะโอน "เงินเยียวยาประกันสังคม" วันนี้ 14 กุมภาพันธ์ รับ 5,000 บาท

โดยรอบนี้ "หลายคนสถานะเขียว" แต่สำหรับใครที่สถานะยังไม่เปลี่ยน ให้รอการอัพเดทสถานะอีกครั้ง

ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคม จะดำเนินการโอนเงินผ่านบัญชี "พร้อมเพย์" (PromptPay) ที่ผูกบัญชีกับเลขบัตรประชาชน เริ่มจ่ายเงินเยียวยางวดแรกในวันที่ 29 ธันวาคม 2564 และเริ่มงวดที่สอง ในวันที่ 7 มกราคม 2565 และจะโอนเงินทุกสัปดาห์ไปจนถึง 31 มีนาคม 2565

 

 

 

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม