เช็คสิทธิ "เงินอุดหนุนบุตร" เดือนพ.ย.64 ใครไม่ได้สิทธิ ยังลงทะเบียนได้

เช็คสิทธิ "เงินอุดหนุนบุตร" เดือนพ.ย.64 ใครไม่ได้สิทธิ ยังลงทะเบียนได้

ตรวจสอบสิทธิ "เงินอุดหนุนบุตร" เดือนพฤศจิกายน 2564 เด็กแรกเกิดคนไหนที่ไม่ได้สิทธิ ผู้ปกครองยังสามารถลงทะเบียน "เงินอุดหนุนบุตร" ได้เรื่อยๆ พร้อมแนะนำคุณสมบัติและเอกสารที่ต้องใช้ในการลงทะเบียน เช็คที่นี่

เช็คคืบหน้าโครงการ "เงินอุดหนุนบุตร" วันนี้ (8 พ.ย.) แนะใครมีสิทธิในโครงการอย่าลืมเช็คสิทธิของเดือนพฤศจิกายน 2564 นี้ เพื่อรับเงินช่วยเหลืออุดหนุน 600 บาทต่อเดือน

อีกทั้งมีข้อมูลจากเพจ "โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด" ระบุว่า ผู้ปกครองคนใดที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนรับสิทธิ ทางศูนย์ปฏิบัติการโครงการฯ ยังเปิดให้สามารถลงทะเบียน "เงินอุดหนุนบุตร" ได้อย่างต่อเนื่อง แต่ก่อนอื่นมาเช็คสิทธิและวันโอนเงินในเดือนนี้กันก่อน ดังนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

1. "เงินอุดหนุนบุตร" งวดนี้โอนวันที่ 10 พ.ย.64

กรมบัญชีกลาง ได้มีการกำหนดวันที่จะจ่ายเงินไว้อย่างชัดเจนว่า ในแต่ละเดือนจะมีการโอนเงินในวันใด

โดยงวดเดือนพฤศจิกายน 2564 นี้ กรมบัญชีกลางได้กำหนดการโอน “เงินอุดหนุนบุตร" คือ วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 

 

2. ใครไม่มีสิทธิ ยังลงทะเบียนได้ต่อเนื่อง

ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนฯ ระบุว่า ทางโครงการยังเปิดรับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด อย่างต่อเนื่อง หากผู้ปกครองท่านใดยังไม่ได้ลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนได้ในพื้นที่ที่เด็กแรกเกิด และผู้ปกครองอาศัยอยู่จริง ดังนี้

 • กรุงเทพมหานคร : ลงทะเบียนที่สํานักงานเขตที่ท่านอยู่อาศัย
 • เมืองพัทยา : ลงทะเบียนที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา
 • ส่วนภูมิภาค : ลงทะเบียนที่องค์การบริหารส่วนตําบล หรือเทศบาล

เช็คสิทธิ "เงินอุดหนุนบุตร" เดือนพ.ย.64 ใครไม่ได้สิทธิ ยังลงทะเบียนได้

3. เอกสารที่ต้องใช้ในการลงทะเบียน "เงินอุดหนุนบุตร"

 • แบบคำร้องขอลงทะเบียน (ดร.01)
 • แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02)
 • บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง
 • สูติบัตรเด็กแรกเกิด
 • สมุดบัญชีงินฝากของผู้ปกครอง (กรุงไทย ออมสิน หรือ ธกส.) อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
 • สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก (เฉพาะหน้าที่ 1 ที่มีชื่อของหญิงตั้งครรภ์)
 • ใบรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ของทุกคนในครัวเรือนที่มีรายได้ประจำ
 • สำเนาเอกสาร หรือบัตรข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรแสดงสถานะหรือตำแหน่ง หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงตนของผู้รับรองคนที่ 1 และผู้รับรองคนที่ 2

4. ลงทะเบียน "เงินอุดหนุนบุตร" ใครทำได้บ้าง?

สำหรับผู้ปกครองและเด็กแรกเกิด ที่ต้องการจะลงทะเบียนรับสิทธิในโครงการ "เงินอุดหนุนบุตร" ได้นั้น ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 • ผู้ปกครอง : มีสัญชาติไทย เป็นบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไว้ในความอุปการะ และเด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย
 • เด็กแรกเกิด : มีสัญชาติไทย เป็นเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 6 ปี อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย สมาชิกครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี และไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานรัฐหรือเอกชน

5. ข้อแนะนำกรณีลงทะเบียน "เงินอุดหนุนบุตร" แล้ว

ผู้ปกครองที่ลงทะเบียนในโครงการฯ แล้ว ให้หมั่นตรวจสอบข้อมูลของท่านในระบบตรวจสอบสิทธิอยู่เป็นประจำ หากมีการเปลี่ยนแปลง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้แก้ไขข้อมูลของท่านให้เป็นปัจจุบัน (เพื่อการติดตามของเจ้าหน้าที่จะได้รวดเร็ว)

อีกทั้ง ต้องหมั่นตรวจสอบบัญชีธนาคารที่ใช้รับเงินอุดหนุนของท่าน ว่าใช้งานได้หรือไม่ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

โทรศัพท์หมายเลข 08 2091 7245, 08 2037 9767, 08 3431 3533, 06 5731 3199 (ในวันเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 - 17.00 น.) หรือติดต่อศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวง พม. โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือคลิกที่นี่