เช็คสิทธิ์ พร้อมวันโอนเงิน “เงินอุดหนุนบุตร” งวดพฤศจิกายน 2564

เช็คสิทธิ์ พร้อมวันโอนเงิน “เงินอุดหนุนบุตร” งวดพฤศจิกายน 2564

"เงินอุดหนุนบุตร" ที่จะจ่ายเงินให้กับเด็กแรกเกิดจนถึงอายุครบ 6 ปี จำนวนรายละ 600 บาท มีกำหนดจ่ายงวดเดือนพฤศจิกายน 2564 ในวันพุธ ที่ 10 พฤศจิกายน 2564 

"เงินอุดหนุนบุตร" หนึ่งในมาตรการที่ภาครัฐออกมาเพื่อเป็นสวัสดิการจ่ายเงินอุดหนุนช่วยเหลือเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ซึ่งจะเป็นการจ่ายเงินให้กับเด็กแรกเกิดจนถึงอายุครบ 6 ปี จำนวนรายละ 600 บาท ซึ่งกรมบัญชีกลาง ได้มีการกำหนดวันที่จะจ่ายเงินไว้อย่างชัดเจนว่าแต่ละเดือนจะมีการโอนเงินในวันใด

โดยงวดเดือนพฤศจิกายน 2564 นี้ กรมบัญชีกลางได้กำหนดการโอน “เงินอุดหนุนบุตร"  ไว้ในวันพุธ ที่ 10 พฤศจิกายน 2564 

 • ปฏิทินการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้
 • เดือนพฤศจิกายน 2564 วันพุธ ที่ 10 พฤศจิกายน 2564 
 • เดือนธันวาคม 2564 วันพฤหัส ที่ 9 ธันวาคม 2564
 • เดือนมกราคม 2565  วันจันทร์ ที่ 10 มกราคม 2565
 • เดือนกุมภาพันธ์ 2565  วันพฤหัส ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 
 • เดือนมีนาคม 2565 วันพฤหัส ที่ 10 มีนาคม 2565 
 • เดือนเมษายน 2565 วันศุกร์ ที่ 8 เมษายน 2565
 • เดือนพฤษภาคม 2565 วันอังคาร ที่ 10 พฤษภาคม 2565 
 • เดือนมิถุนายน 2565  วันศุกร์ ที่ 10 มิถุนายน 2565
 • เดือนกรกฎาคม 2565 วันศุกร์ 8 กรกฎาคม 2565
 • เดือนสิงหาคม 2565 วันพุธ 10 สิงหาคม 2565 
 • เดือนกันยายน 2565 วันศุกร์ ที่ 9 กันยายน 2565

เช็คสิทธิ์ พร้อมวันโอนเงิน “เงินอุดหนุนบุตร” งวดพฤศจิกายน 2564

 • เบิกจ่ายให้กับผู้มีสิทธิ์รับเงิน "เงินอุดหนุนบุตร" ดังนี้
 • ผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนรายเดิม (กลุ่มเด็กที่เกิดตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป)
 • จ่ายตรงงวด จำนวน 600 บาทต่อเดือน
 • ผู้มีสิทธิ์รายใหม่ที่ผ่านการพิจารณา ข้อมูลสมบูรณ์ในระบบฐานข้อมูลของโครงการเงินอุดหนุนฯ ภายใน 25 กันยายน 2564
 • จ่ายย้อนหลังในเดือนที่ยื่นขอรับสิทธิ์
 • ผู้ปกครองของเด็กที่มายื่นคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนฯ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 เป็นต้นไป เริ่มได้รับเงินในเดือนที่ยื่นขอรับสิทธิ์

 

 • ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบสถานะของผู้ลงทะเบียน เงินอุดหนุนบุตร ได้ด้วยตนเอง โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. เข้าสู่เว็บไซต์ "ระบบตรวจสอบสถานะสิทธิ์" (คลิกที่นี่)   

2. กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียน 

3. กรอกเลขประจำตัวประชาชนเด็กแรกเกิด 

4. ระบุรหัสยืนยันรูปภาพ 

5. กดค้นหาข้อมูล 

หรือสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่

- ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โทร. เบอร์ตรง 0 2651 6534, 0 2651 6920, 0 2651 6902 หรือ 0 2255 5850-7 ต่อ 121, 122, 123, 147, 152 (โปรดติดต่อตามวันเวลาราชการ)

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวง พม. โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมงตรวจสอบสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตร

ที่มา : ระบบกิจการเด็ก และเยาวชน