เช็คด่วน! "เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด" เดือนนี้และตลอดปี 65 เงินเข้าวันไหนบ้าง

เช็คด่วน! "เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด" เดือนนี้และตลอดปี 65 เงินเข้าวันไหนบ้าง

แจ้งข่าว เช็คด่วน! "เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด" เดือนนี้และตลอดปี 65 เงินเข้าวันไหนบ้าง

ตรวจสอบเช็คด่วน! "เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด" เดือนนี้และตลอดปี 65 เงินเข้าวันไหนบ้าง ทางศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กรมกิจการเด็กและเยาวชน แจ้งปฏิทินการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้

เดือนตุลาคม 2564  วันศุกร์ ที่ 8 ตุลาคม 2564 
เดือนพฤศจิกายน 2564 วันพุธ ที่ 10 พฤศจิกายน 2564 
เดือนธันวาคม 2564 วันพฤหัส ที่ 9 ธันวาคม 2564
เดือนมกราคม 2565  วันจันทร์ ที่ 10 มกราคม 2565
เดือนกุมภาพันธ์ 2565  วันพฤหัส ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 
เดือนมีนาคม 2565 วันพฤหัส ที่ 10 มีนาคม 2565 
เดือนเมษายน 2565 วันศุกร์ ที่ 8 เมษายน 2565
เดือนพฤษภาคม 2565 วันอังคาร ที่ 10 พฤษภาคม 2565 
เดือนมิถุนายน 2565  วันศุกร์ ที่ 10 มิถุนายน 2565
เดือนกรกฎาคม 2565 วันศุกร์ 8 กรกฎาคม 2565
เดือนสิงหาคม 2565 วันพุธ 10 สิงหาคม 2565 
เดือนกันยายน 2565 วันศุกร์ ที่ 9 กันยายน 2565

กรณีมีการเปลี่ยนแปลงปฏิทินการจ่ายอุดหนุนฯ ทางกรมกิจการเด็กและเยาวชนจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โทรศัพท์หมายเลข 08 2091 7245, 08 2037 9767, 08 3431 3533, 06 5731 3199 (ในวันเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 - 17.00 น.)
ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวง พม. โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง
 

เช็คด่วน! "เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด" เดือนนี้และตลอดปี 65 เงินเข้าวันไหนบ้าง