ตรวจสอบสิทธิ "เงินอุดหนุนบุตร" 2564 เด็กอายุครบ 6 ปี จะไม่ได้รับสิทธิ​!

ตรวจสอบสิทธิ "เงินอุดหนุนบุตร" 2564 เด็กอายุครบ 6 ปี จะไม่ได้รับสิทธิ​!

"เงินอุดหนุนบุตร" 2564 เด็กอายุครบ 6 ปี (เกิดภายในเดือนตุลาคม 2558) จะไม่ได้รับสิทธิ​! โดยได้รับเงินงวดสุดท้ายคือเดือนกันยายน 2564 ส่วนในงวดการจ่ายเงินประจำเดือนตุลาคม 2564 จะไม่ได้รับเงินอุดหนุน เนื่องจากจ่ายเงินให้ครบถ้วนตามสิทธิแล้ว

เช็คสิทธิอีกที! โครงการ "เงินอุดหนุนบุตร" ที่ภาครัฐออกมาตรการเพื่อเป็นสวัสดิการช่วยเหลือเพื่อการเลี้ยงดู "เด็กแรกเกิด - อายุ 6 ปี" และได้มีการโอนเงินให้ในงวดตุลาคม 2564 ไปแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา

แต่รู้หรือไม่? มีเด็กบางกลุ่มที่จะไม่ได้สิทธิรับเงินอุดหนุนบุตร งวดเดือนตุลาคม 2564 เพราะได้สิทธิครบแล้วตั้งแต่เดือนกันยายน 2564 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ชวนมาเช็คเงื่อนไขและตรวจสอบสิทธิ "เงินอุดหนุนบุตร" กันชัดๆ อีกครั้ง

1. เช็คเดือน/ปีเกิด เด็กเกิดเดือนไหน? หมดสิทธิได้เงิน

ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กรมกิจการเด็กและเยาวชน ออกประกาศชี้แจงผ่านเพจ "โครงการเงินอุดหนุนฯ" ระบุถึงกรณี การสิ้นสุดการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดังนี้

 • เด็กที่เกิดภายในเดือนตุลาคม 2558 ได้รับ "เงินอุดหนุนบุตร" งวดสุดท้ายไปแล้ว ในเดือนกันยายน 2564 ที่ผ่านมา
 • เด็กที่เกิดภายในเดือนตุลาคม 2558 จะไม่ได้รับเงินอุดหนุนฯ เนื่องจากทางโครงการฯ ได้จ่ายเงินให้ครบถ้วนตามสิทธิที่ได้รับเรียบร้อยแล้ว
 • การจ่ายเงินประจำเดือนตุลาคม 2564 จะจ่ายให้เฉพาะเด็กที่เกิดภายในเดือนพฤศจิกายน 2558 - ตุลาคม 2564 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

 

 

2. เช็คอายุ ผู้มีสิทธิได้เงินต้องอายุต่ำกว่า 6 ปีเท่านั้น

โดยสรุปคือ ผู้มีสิทธิที่จะได้เงินอุดหนุนบุตรในงวดเดือนตุลาคม 2564 คือเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 6 เดือนเท่านั้น

 • เด็กที่มีอายุครบ 6 ปี จะไม่ได้รับสิทธิ​เงินอุดหนุ​นฯ แล้ว
 • เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 6 ปี ยังได้รับเงินตามปกติ

ตรวจสอบสิทธิ "เงินอุดหนุนบุตร" 2564 เด็กอายุครบ 6 ปี จะไม่ได้รับสิทธิ​!

3. เช็คลักษณะโครงการฯ ให้เงินอุดหนุนกี่บาท?

โครงการ "เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด" หรือ "เงินอุดหนุนบุตร" เป็นหนึ่งในมาตรการที่ภาครัฐออกมาเพื่อเป็นสวัสดิการช่วยเหลือเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ซึ่งจะเป็นการจ่ายเงินให้กับ "เด็กวัยแรกเกิดจนถึงอายุครบ 6 ปี" จำนวนรายละ 600 บาทต่อเดือน

โดยกรมบัญชีกลาง ได้มีการกำหนดวันที่จะจ่ายเงินไว้อย่างชัดเจนว่าแต่ละเดือนจะมีการโอนเงินในวันใด ล่าสุด.. การจ่ายเงินอุดหนุนบุตรของงวดเดือนตุลาคม 2564 นี้ ทางกรมบัญชีกลางได้โอน "เงินอุดหนุนบุตร" ให้ผู้มีสิทธิไปเรียบร้อยแล้ว ในวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564

 

4. ปฏิทินการจ่ายเงินอุดหนุนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 • เดือนตุลาคม 2564  วันศุกร์ ที่ 8 ตุลาคม 2564 
 • เดือนพฤศจิกายน 2564 วันพุธ ที่ 10 พฤศจิกายน 2564 
 • เดือนธันวาคม 2564 วันพฤหัส ที่ 9 ธันวาคม 2564
 • เดือนมกราคม 2565  วันจันทร์ ที่ 10 มกราคม 2565
 • เดือนกุมภาพันธ์ 2565  วันพฤหัส ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 
 • เดือนมีนาคม 2565 วันพฤหัส ที่ 10 มีนาคม 2565 
 • เดือนเมษายน 2565 วันศุกร์ ที่ 8 เมษายน 2565
 • เดือนพฤษภาคม 2565 วันอังคาร ที่ 10 พฤษภาคม 2565 
 • เดือนมิถุนายน 2565  วันศุกร์ ที่ 10 มิถุนายน 2565
 • เดือนกรกฎาคม 2565 วันศุกร์ 8 กรกฎาคม 2565
 • เดือนสิงหาคม 2565 วันพุธ 10 สิงหาคม 2565 
 • เดือนกันยายน 2565 วันศุกร์ ที่ 9 กันยายน 2565

5. วิธีเช็คสิทธิ "เงินอุดหนุนบุตร"

ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบสถานะของผู้ลงทะเบียน เงินอุดหนุนบุตร ได้ด้วยตนเอง โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

 • เข้าสู่เว็บไซต์ "ระบบตรวจสอบสถานะสิทธิ" (คลิกที่นี่)   
 • กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียน กรอกเลขประจำตัวประชาชนเด็กแรกเกิด 
 • จากนั้นระบุ "รหัสยืนยันรูปภาพ"  แล้วกด "ค้นหาข้อมูล" 

ตรวจสอบสิทธิ "เงินอุดหนุนบุตร" 2564 เด็กอายุครบ 6 ปี จะไม่ได้รับสิทธิ​!

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โทรศัพท์หมายเลข 08 2091 7245, 08 2037 9767, 08 3431 3533, 06 5731 3199 (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 17.00 น.) หรือติดต่อศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวง พม. โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง
-----------------------------------

ที่มา : CSGProjectOfficial