เร่งปลูก 'ฟ้าทะลายโจร' และ'กระชาย' 2 แสนต้นช่วยผู้ป่วยโควิด 19

เร่งปลูก 'ฟ้าทะลายโจร' และ'กระชาย' 2 แสนต้นช่วยผู้ป่วยโควิด 19

อาชีวะเกษตรและประมงทั่วประเทศเร่งปลูก 'ฟ้าทะลายโจร' และ 'กระชาย' กว่า 2แสนต้น เดินหน้าช่วยผู้ป่วยโควิด 19

ดร.ศุภชัย ศรีหล้า ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์อาชีวะเกษตรและประมง เปิดเผยว่า ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบนโยบายเร่งด่วนให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรทั้ง 4 ภาค และ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี และวิทยาลัยประมงทั่วประเทศ ให้การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในทุกชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อน

โดยนอกจากให้การช่วยเหลือด้านสถานที่และอาหารแล้ว ยังให้สถานศึกษาอาชีวะเกษตรฯ ทั้ง 47 แห่งเพาะพันธุ์ปลานิล ซึ่งแพร่ขยายพันธุ์ง่าย มีรสชาติดี และดีต่อสุขภาพ รวมถึง พืชสมุนไพร ไทยอย่าง กระชาย และ ฟ้าทะลายโจร ซึ่งมีสรรพคุณทางการแพทย์ในการเสริมภูมิคุ้มกัน เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

  • วิทยาลัยเกษตรและประมงแจกต้นกล้า 'ฟ้าทะลายโจร' 2 แสนต้น 

สืบเนื่องมาจากนโยบายของคุณหญิงกัลยา ให้เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 จึงได้จัดการประชุมหารือผ่าน ระบบ Zoom เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายโดยมี ดร.ชาติชาย เกตุพรหม ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรและประมง นายณรงค์ชัย เจริญรุจิทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษาผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้แทนสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรทั้ง 4 ภาค และผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี และวิทยาลัยประมงทั่วประเทศ

โดยวิทยาลัยเกษตรและประมงทั้ง 47 แห่งเตรียมดำเนินการ แจก-ปล่อย ปลานิลจำนวน 999,999 ตัว และเพาะ-แจกต้นกล้า ฟ้าทะลายโจร จำนวนกว่า 2 แสนต้นภายในเดือนกันยายนนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ โควิด 19

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :ใช้ 'ฟ้าทะลายโจร' ผิดวิธี ระวังผลข้างเคียง

                   'ฟ้าทะลายโจร' ขายดียอดพุ่ง เริ่มขาดตลาด เภสัชเตือนกินเกินขนาดเสี่ยง

                    กทม.รับมอบยา 'ฟ้าทะลายโจร' พระราชทาน ดูแลผู้ป่วยโควิด-19

  • อาชีวะหลายแห่ง จัดทำอาหารกลางวันช่วยผู้ประสบภัยและแพทย์

ทั้งนี้ที่ผ่านมาคุณหญิงกัลยา ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการที่ทำงานร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์ในหลายพื้นที่ เพื่ออำนวยความสะดวก พร้อมทั้งรับปัญหาความต้องการของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้วย อีกทั้งขอชื่นชมครู บุคลากร และนักเรียนที่ร่วมใจช่วยผู้ป่วยและประสบภัยที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

โดยสถานศึกษาหลายแห่งได้จัดทำ อาหารกลางวัน ในรูปแบบของข้าวกล่องพร้อมน้ำดื่มมอบให้กับ ผู้ประสบภัยและ บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด 19