กทม.รับมอบยา 'ฟ้าทะลายโจร' พระราชทาน ดูแลผู้ป่วยโควิด-19

กทม.รับมอบยา 'ฟ้าทะลายโจร' พระราชทาน ดูแลผู้ป่วยโควิด-19

กทม.รับมอบยา "ฟ้าทะลายโจร" พระราชทาน 2 พันขวด ดูแลผู้ป่วยโควิด-19

วันที่ 6 .. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล...สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นผู้แทนพระองค์ฯ ส่งมอบยาฟ้าทะลายโจรพระราชทานให้แก่ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) จำนวน 2,000 ขวด

162555863188

ในการนี้ พล...อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม,) กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมด้วยนางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร และนางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมรับมอบยาฟ้าทะลายโจรพระราชทาน ห้องอมรพิมาน ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้กรุงเทพมหานครจะนำยาฟ้าทะลายโจรพระราชทานไปส่งมอบให้แก่สถานพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ให้สมดังพระราชปณิธานต่อไป

162555866068

162555867289

162555868261

162555869148