'FAH FIRST AID' ตอบทุกข้อสงสัย 'ฟ้าทะลายโจร'

'FAH FIRST AID' ตอบทุกข้อสงสัย 'ฟ้าทะลายโจร'

กรมการแพทย์แผนไทยฯ เปิดตัว LINE OA : 'FAH FIRST AID' ช่องทางติดต่อข้อมูล สมุนไพร 'ฟ้าทะลายโจร' ครบวงจร เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงประชาชนได้ทันที ในสถานการณ์ระบาดของโรค'โควิด 19'

แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า จากสถานการณ์ปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด 19 ระลอกใหม่ มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว และเป็นวงกว้าง ประกอบกับข้อมูลจากสายด่วนฟ้าทะลายโจร, [email protected],และช่องทางสื่อโซเชียลของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ตั้งแต่เดือน เมษายน – มิถุนายน 2564 พบว่ามีประชาชนสนใจสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลการใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพกว่า 300 ข้อความ และหนึ่งในนั้นเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ "ฟ้าทะลายโจร" อีกด้วย

เมื่อเป็นเช่นนี้ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จึงเล็งเห็นประโยชน์ใน การศึกษาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ซึ่งมีสารแอนโดรกราโฟไลด์ (andrographolide) ยับยั้งเชื้อไวรัส และมีฤทธิ์ต้านการเพิ่มจำนวนของเชื้อไวรัส มาสนับสนุนให้แก่ประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 นอกจากการศึกษาวิจัยในเรื่องดังกล่าวแล้ว

162537586251

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

  • LINE OA : FAH FIRST AID


ล่าสุด กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จึงได้จัดทำระบบ LINE OA : FAH FIRST AID โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับประโยชน์ของฟ้าทะลายโจรแบบครบวงจร ลดความรุนแรงของโรค ลดภาระระบบสุขภาพในภาพรวม ส่งเสริมให้ประชาชนดูแลตัวเอง เพิ่มช่องทางการเข้าถึงสมุนไพรฟ้าทะลายโจรที่มีคุณภาพ และมีความปลอดภัย

162537586254

ให้ความรอบรู้ด้านสุขภาพในการใช้สมุนไพรฟ้าทะลายโจร แก่ประชาชนที่มีความเสี่ยง ในภาวการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ทั้งนี้ ประชาชนที่มีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด 19 ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19 และประชาชน ที่มีความสนใจ อยากใช้สมุนไพรฟ้าทะลายโจร โดยให้บริการข้อมูลผ่าน Line Official Account ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก และสามารถติดตามผลได้อย่างรวดเร็ว ในสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด 19

 

  • ขั้นตอนการลงทะเบียน “FAH FIRST AID” 

ทางด้าน ดร.ภญ.มณฑกา ธีรชัยสกุล ผู้อำนวยการกองสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ กล่าวว่า สำหรับขั้นตอนการรับบริการ LINE OA : FAH FIRST AID ท่านสามารถลงทะเบียน โดยการ เพิ่มเพื่อนผ่านไลน์ “FAH FIRST AID” แล้วจากนั้นให้ท่านทำการกดลงทะเบียน แล้วกดยอมรับ ยินยอม และรับทราบตามลำดับ ระบบก็จะให้กรอกข้อมูลส่วนตัว และกดบันทึกปรากฏหน้าจอยืนยัน กรณีลงทะเบียนสำเร็จจะมีข้อความแจ้งยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จ

162537586215

สำหรับ LINE OA : FAH FIRST AID จะมีบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญคอยตอบคำถามเกี่ยวกับข้อมูลฟ้าทะลายโจรทั้งหมด ที่ประชาชนสอบถามเข้ามาทุกคำถาม เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลฟ้าทะลายโจรที่ถูกต้อง


สำหรับ ประโยชน์ที่คาดว่าประชาชนจะได้รับจาก LINE OA : FAH FIRST AID คือ ประชาชนสามารถได้รับความรู้ความเข้าใจในการดูแลตนเองเบื้องต้น และลดความกังวลต่อสุขภาพภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 มีฐานข้อมูลผู้รับบริการ และการให้บริการข้อมูลในการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรฟ้าทะลายโจรแก่ประชาชน ผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ต่อไป

162537586258