ประกาศ!! เปิด 'จุดตรวจโควิด 19' เพิ่มที่สนามไทย - ญี่ปุ่น ดินแดง

ประกาศ!! เปิด 'จุดตรวจโควิด 19' เพิ่มที่สนามไทย - ญี่ปุ่น ดินแดง

คนกรุงโล่งใจ นายก สั่ง รมว.เฮ้ง เปิด 'จุดตรวจโควิด 19' เพิ่มที่สนามไทย - ญี่ปุ่น ดินแดง เร็วๆ นี้ ให้บริการช่วยเหลือ 'ผู้ประกันตน' แรงงานนอกระบบ และพี่น้องประชาชนทั่วไปที่เดือดร้อน

วันนี้ (8 ก.ค.2564) นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นนั้น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ได้มอบหมายให้ กระทรวงทรวงแรงงาน โดย สำนักงานประกันสังคม บูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

เพื่อดำเนินการเปิด จุดตรวจโควิด 19 ขึ้น แก่พี่น้องผู้ใช้แรงงาน ผู้ประกอบอาชีพอิสระ และประชาชนทั่วไป ให้สามารถมา ตรวจโควิด 19 ได้ ณ อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย - ญี่ปุ่น) เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ในเร็วๆ นี้

162573228674

  • เปิด 'จุดตรวจโควิด 19' ช่วยพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อน

นายสุชาติ กล่าวต่อว่า การเปิด จุดตรวจโควิด 19 เพิ่มในครั้งนี้ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกันตน แรงงานนอกระบบ และพี่น้องประชาชนทั่วไป
ที่เดือดร้อนจากการ ตรวจโควิด 19 ได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีอีกทางหนึ่งด้วย กรณีตรวจพบเชื้อและมีอาการจะถูกส่งตัวเข้ารับการรักษา
ที่โรงพยาบาลในเครือข่ายประกันสังคม ส่วนผู้ที่ตรวจพบเชื้อแล้วไม่มีอาการหรืออยู่ในระดับสีเหลืองตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด
จะถูกส่งตัวเข้ารับการรักษาที่ Hospitel ของประกันสังคม ซึ่งจะมีทีมแพทย์และพยาบาลดูแล

ทั้งนี้ ก.แรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม จะเร่งหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดรายละเอียดขั้นตอนในการให้บริการตรวจคัดกรองโควิด 19โดยเร็ว จากนั้นจะเร่งประชาสัมพันธ์ให้ทราบในทันที เพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถเข้าถึงการตรวจคัดครองเชื้อโควิดได้ และหากพบว่าติดเชื้อจะได้เข้าสู่การรักษาได้อย่างทันท่วงทีต่อไป